Silničáři chtějí ve Frýdlantském výběžku pokácet téměř tisíc stromů

Vratislav Dostál

Bezmála tisíc stromů má být pokáceno při pracích na rekonstrukci dvacetikilometrového úseku silnic na Frýdlansku. Ekologové apelují na autory projektu, aby plán znovu zhodnotili a místo plošného kácení přišli s návrhem, jak aleje zachovat.

Až 954 stromů má padnout při pracích na rekonstrukci asi dvaceti kilometrů silnic, mají se totiž kromě výměny povrchu vozovky také rozšiřovat. Podle informací Arniky se však často jedná o silnice, po kterých projede jen pár desítek aut za celý den. Kromě jiného by měli lidé po rozšířených silnicích rychleji jezdit „od zámku k zámku“, což je také titul projektu rekonstrukce silnic.

Ekologové proto apelují na autory projektu, aby přehodnotili plány, zachovali co nejvíce stromů spojující atraktivní místa regionu a využili alejí jako lákadla pro turisty. „Ve vyspělejších částech Evropy už pochopili, že aleje podél silnic nižších tříd nejsou hrozbou, ale naopak příležitostí pro rozvoj celého regionu,“ tvrdí vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová z Arniky.

Například Německo podle ní nabízí turistům takzvané prázdninové cesty, jejichž účelem je zážitek z cestování a navštívení místních pozoruhodností. „Bylo jen logické využít k propagaci turismu také aleje podél silnic. Pro rozvoj Frýdlantska, jeho obyvatele a návštěvníky i přírodu by bylo daleko rozumnější, aby plánovači projekt znovu zhodnotili a místo sice jednoduchého, ale nepříliš rozumného plošného kácení přišli s návrhem, jak aleje zachovat.“

Předseda místního spolku Lunaria Zbyněk Vlk se pak táže, zda by se projekt silničářů neměl jmenovat Alejemi od zámku k zámku. Připomíná také, že jedinečnost regionu do značné míry souvisí s typickým rázem místních vsí, lidovou architekturou a právě původně kočárovými alejemi. „Stromy kolem silnic dotvářejí typický ráz místní krajiny a věřím, že si návštěvníci Frýdlantska chtějí užít prostor mezi zámky, nejen co nejrychleji profrčet po silnicích.“

Liberecko patří už mezi kraje, které se podle statistik kácení chovají k silničním alejím drasticky. Z dat poskytnutých přímo silničáři vyplývá, že za posledních deset let padlo podél silnic druhých a třetích tříd Libereckého kraje 2296 stromů, vysázeno však bylo jen 170, navíc není jisté, zda byly vysázeny opět k silnicím.

Podle zjištění Arniky se sice sešla pracovní skupina, která má vymyslet vhodnou podobu náhradní výsadby. Ekologové ale tvrdí, že by měly být v první řadě zachráněny stromy podél cest. „Místo stromů, jejichž zdravotní stav už není dobrý, je nutné náhradní výsadbu provést opět u silnic, až ve druhé řadě hledat nějaká alternativní řešení.“

Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice Zachraňme stromy požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než pětatřicet tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 166 tisíc stromů.