Správci železnic odmítají respektovat zákon o ochraně přírody

Vratislav Dostál

Správa železniční dopravní cesty vypracovala definici takzvaných nežádoucích dřevin, podle které by měl být pokácen každý strom, jehož listí může doletět na koleje. Železničáři tak odmítají respektovat zákon o ochraně přírody.

Střízlivým odhadem jsou jich desetitisíce, možná i statisíce, a jejich pokácení hrozí po celé republice. Řeč je o stromech okolo železničních tratí. Správa železniční dopravní cesty si totiž vypracovala definici takzvaných nežádoucích dřevin, podle které by měl být pokácen každý strom, jehož listí může doletět na koleje. Správci tratí navíc zcela odmítají respektovat okolo dráhy zákon o ochraně přírody.

Ekologové z Arniky nyní proto po ministerstvech dopravy a životního prostředí žádají vysvětlení, jak je možné, že státní organizace otevřeně porušuje zákon a kolik stromů je celkem ohroženo. V kauze už navíc rozhodla Česká inspekce životního prostředí, železničáři však odmítají respektovat i tento verdikt.

„Železničáři se otevřeně vysmívají právnímu státu, když si vybírají, které zákony dodržovat budou a které ne. Pro železnici a její okolí platí jak zákon o drahách, tak zákon o ochraně přírody a krajiny, což jasně potvrdila i inspekce. Žádáme zodpovědná ministerstva dopravy a životního prostředí, aby ještě před začátkem kácecí sezóny nezákonný postup správců tratí zarazila a situaci vyřešila,“ uvedla vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová z Arniky.

Správci tratí si podle zjištění Arniky sepsali neveřejný metodický pokyn, podle kterého „mají být vykáceny tzv. nežádoucí dřeviny, přičemž za takové budou mimo jiné označeny všechny dřeviny, které představují i jen potenciální zdroj ohrožení dráhy v případě jejich pádu nebo pádu jejich nadzemních částí (větví apod.). Za takové budou dále označeny i ty dřeviny, které svým opadem (listím, větvemi) zhoršují provozní vlastnosti (adhezi) železniční dopravní cesty“. Podle expertů z Arniky to může znamenat ohrožení bezmála každého stromu, neboť vítr může listí odnést téměř kamkoli.

„Pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy jistě není nutné pokácet každý strom, ze kterého může i jen teoreticky doletět listí až na koleje. Zásah do životního prostředí by byl při vykácení stromů u skoro deset tisíc kilometrů dlouhé sítě tratí drastický a Arnika je připravená navrhnout taková řešení, která pomohou bezpečnosti dopravy a současně zachovají stromy okolí tratí. Také se nám trochu zdá, že železničáři dlouhodobě podceňovali údržbu stromů a teď se snaží svou nečinnost suplovat nejjednodušším, ale zároveň nejhloupějším řešením, kterým je plošné kácení,“ tvrdí mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Arnika je podle něj připravena jednat se všemi zainteresovanými stranami a hledat konstruktivní řešení problému. Před lety se podobným jednáním podařilo dosáhnout dohody se silničáři, kdy v některých krajích začali ke stromům okolo cest přistupovat odpovědněji.

Arnika chrání aleje i stromy mimo les už několik let. Iniciovala vznik petice Zachraňme stromy požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než pětatřicet tisíc lidí.