Hennes & Mauritz neplní sliby a klame veřejnost

Petr Mareš

Aktuálně: Podle zprávy předních nevládních organizací společnost H&M vědomě klame veřejnost. Prokazatelně není schopna dostát závazkům, které sama dobrovolně přijala.

Mezinárodní nevládní organizace (CCC , ILRF , MSNWRC) zveřejnily prvního října zprávu k evaluaci strategických dodavatelů společnosti H&M v Bangladéši. Uvedená zjištění poukazují na skutečnost, že podepsání přelomové právně závazné dohody o bezpečnosti (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh — AFBSB) téměř bezprostředně po tragédii v továrním komplexu Rana Plaza zatím patrně nevedou k zásadnímu zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců dodavatelských továren.

Autoři zprávy se při analýze zaměřili na veřejně dostupné informace o společnosti H&M a jejím postupu při odstraňování bezpečnostních rizik v dodavatelských továrnách. Použili data z inspekcí v továrnách a z takzvaných nápravných akčních plánů (Corective Action Plans), které byly zveřejněny v rámci AFBSB.

Společnost H&M se jako první signatář zmíněné dohody nechala slyšet, že odpovědnost oděvních značek je skutečnou cestou ke změně pracovních podmínek v oděvním průmyslu. Pozitivní přístup druhého největšího prodejce oděvů na světě do značné míry vybídl i ostatní společnosti k následování a přijetí řady závazků, mimo jiné i finančních. Dohodu podepsaly přibližně dvě stovky převážně evropských společností.

Oděvní gigant, který se dlouhodobě prezentuje jako lídr v přístupu k etické, odpovědné a udržitelné produkci, se ale navzdory svým prohlášením bohužel s řadou svých závazků nedokáže vypořádat. Ze zprávy totiž vyplývá, že většina závazných termínů nebyla dodržena. Ani jeden z klíčových dodavatelů H&M zatím neodstranil všechny závažné závady a neprovedl potřebné opravy, které by zaměstnancům továren zajistily bezpečnější pracovní prostředí.

Značné zpoždění se týká například stavebních úprav souvisejících se statikou a konstrukcí továrních budov. 71 % z celkového počtu zatím neproběhlo. Plán nebyl dodržen ani při opravách požárních systémů (50 %) a elektrického vedení (37 %).

Scott Nova z organizace Workers Rights Consortium se k uvedeným závěrům zprávy vyjádřil jednoznačně: „Na základě celosvětového znechucení nad katastrofou v Rana Plaza i dalších tragédií v oděvních továrnách společnost H&M slíbila, že vyřeší nebezpečné podmínky ve svých smluvních továrnách. Nyní je zřejmé, že H&M tyto sliby nedodržela.“

Textilní gigant Hennes & Mauritz není schopen dostát závazkům, které sama dobrovolně přijal. Své zákazníky manipuluje. Foto news.softpedia.com

Nelichotivou zprávu k neplnění slibů H&M již reflektoval deník Financial Times. Poukazuje také na nezpochybnitelné závazky oděvních společností. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že oděvní společnosti musí zaručit, aby měly dodavatelské továrny dostatečné množství finančních prostředků potřebných k nezbytným opravám.

Firma H&M pro deník uvedla, že svoje závazky bere opravdu vážně a nedodržení termínů připustila. Společnost, která v loňském roce vykázala čistý příjem přibližně ve výši 2,1 miliardy eur, k otázce finančních závazků dodává: „Podporujeme naše dodavatele způsobem, který nejvíce ocení: dlouhodobým byznysem a příležitostmi k růstu.“ Z vyjádření společnosti však není příliš jasné, zda je skutečně ochotná poskytovat potřebné finance, ke kterým se zavázala, a na co přesně takovým sdělením poukazuje.

V této souvislosti stojí také za zmínku, jak H&M informuje veřejnost o svém pokroku na cestě k etické a udržitelné výrobě. Ve své zprávě z roku 2014 Conscious Actions Sustainability Report samozřejmě uvádí řadu projektů a iniciativ, které vedou k důstojným pracovním podmínkám zaměstnanců dodavatelských továren.

Nechybí vzletné vyjádření k odpovědnosti z úst výkonného ředitele Karl-Johana Perssona a součástí je i interview s generálním tajemníkem mezinárodních odborových svazů IndustriALL. Jyrki Raina v něm mimo jiné uvádí: „H&M musí pokračovat ve vedoucí roli v našem společném úsilí, aby se globální oděvní průmysl stal více udržitelným.“

Obsah reportu není sám o sobě překvapivý. Podobně přesvědčují veřejnost o ryze etickém přístupu k byznysu všechny velké mezinárodní společnosti. Zajímavá je ovšem skutečnost, že H&M v tabulce přehledně shrnující vytýčené cíle se statusem „hotovo“ uvádí: „Navázat na počáteční inspekce v rámci Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, zajistit nápravu a zahrnout nové továrny do programu.“

Ve světle zprávy nevládních organizací i vyjádření H&M pro deník Financial Times je takové tvrzení minimálně zavádějící, respektive nepravdivé. Proto lze patrně jen dodat, že společnost H&M vědomě klame veřejnost, přičemž prokazatelně není schopna dostát svým závazkům, které sama dobrovolně přijala.