Prolomení limitů poškodí zdraví obyvatel Ústeckého kraje, vzkazují vládě lékaři

Vratislav Dostál

Více než sto lékařů z Ústeckého kraje vyzvalo vládu, aby nepodlehla před rozhodnutím o případném prolomení limitů uhelné lobby. Připomínají, že region je nejvíce znečištěným krajem, což se promítá i ve vyšším výskytu nádorových onemocnění.

Přes sto lékařů z celého Ústeckého kraje vyzvalo členy vlády, aby rozhodnutí o limitech dostatečně zvážili a nepodléhali uhelné lobby. Prolomení limitů by podle nich znamenalo další poškozování zdraví obyvatel Ústeckého kraje. „Severní Čechy jsou i přes zlepšení v 90. letech minulého století stále nejvíce znečištěným krajem v ČR, což se promítá i ve vyšším výskytu nádorových onemocnění a předčasných úmrtí,“ uvedli v tiskovém prohlášení.

Podle senátora Václava Lásky ze zelených iniciativa lékařů ukazuje, že problematika limitů není jen o zachování pracovních míst. „I nedávná studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy totiž ukazuje, že těžba má nejen zdravotní dopady na občany v celém kraji, ale náklady s ní související přináší i značnou ekonomickou zátěž pro stát. Veřejná podpora i všechna fakta mluví jasně: zachovejme limity.“

Vláda Bohuslava Sobotky by o případném prolomení limitů měla rozhodnout ještě letos. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka tento týden prohlásil, že se přiklání k prolomení limitů na těžbu hnědého uhlí u lomu Bílina. U dolu ČSA je podle něj řada otazníků.

„Já se domnívám, že je možné, aby byly prolomeny limity na dole Bílina, protože tam nic nestojí v cestě tomu, aby se pokračovalo v těžbě,“ uvedl Sobotka s tím, že důl bude do roku 2024 schopen pojmout zhruba tisíc nových zaměstnanců. „Otázka prolomení limitů na dole ČSA je vysoce kontroverzní. Je tam problém zásahu do osídlení. To je, myslím, věc, kterou je potřeba vzít velmi vážně v úvahu. Je tam nesouhlas řady občanů, řady obcí,“ dodal.

„Jako lékaři se musíme zásadně vymezit proti prolomení těžebních limitů, které prosazují majitelé dolů ve spolupráci s lobbisty a odbory. Dalším rozšířením těžby a spálením uhlí bude pokračovat zásadní újma na zdraví obyvatel Ústeckého kraje, kterého se těžební limity nejvíce dotýkají,“ oponuje ale Sobotkovu postoji senátorka za obvod Most Alena Dernerová.

„Tím, že dýcháme místní vzduch, si zkracujeme život v průměru o devět a půl dne za rok. Zdraví obyvatel je nezpochybnitelnou hodnotou, od které se odvíjí další socio-ekonomické faktory, včetně zaměstnanosti a rozvoje regionu,“ dodává Dernerová.

Těžba v povrchových dolech produkuje velké množství prachových částic různých velikostí, které reagují s plyny z elektráren a tepláren a dalšími vlivy z chemického průmyslu, který je v regionu rovněž hodně zastoupen. Vzájemnou interakcí těchto škodlivin vznikají podle lékařů velmi drobné aktivní částice škodlivých látek, které se snadno vstřebávají dýchacím systémem a které poškozují zdraví populace ještě před narozením — dochází tedy k poškození genetické informace v dospívajících spermiích a vajíčkách budoucích rodičů nastávající generace.

„Tato smutná realita je bohužel potvrzena zvýšenou četností spontánních potratů a narozením degenerovaných plodů. Pokud se narodí zdravé dítě, tak již od prvního vdechnutí ústeckého vzduchu začíná systematické poškozování zdraví. To vede k výraznému zvýšení onemocnění dýchacího i kardiovaskulárního aparátu s výraznější četností nádorových onemocnění. V důsledku dochází ke zhoršení zdravotního stavu a předčasným úmrtím,” uvádí iniciátor prohlášení lékařů Petr Končel.

Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL se bude rozhodovat pro jednu ze čtyř variant, které již v únoru Mládek představil veřejnosti. První je plné zachování limitů, druhá počítá s prolomením limitů na lomu Bílina, třetí s prolomení limitů na lomu Bílina a částečným prolomením na lomu ČSA, a čtvrtá, kterou podporují například odboráři, počítá s úplným prolomení limitů včetně zbourání Horního Jiřetína a Černic.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek již na sklonku června navrhl další odklad v rozhodnutí o územně-ekologických limitech těžby hnědého uhlí na lomu ČSA, a to až do roku 2020. Zároveň na tiskové konferenci prohlásil, že ještě letos ministrům Sobotkovy vlády navrhne, aby schválili prolomení těžebních limitů na dole Bílina. „Je zapotřebí rozhodnout o prolomení limitů na dole Bílina v roce 2015. Bez prolomení nebude zajištěno zásobování veřejných tepláren a tepla pro domácnosti bez navýšení cen,“ zdůraznil tehdy Mládek.