Advokátní komora je znepokojena infomacemi o možném porušování práv migrantů

Vratislav Dostál

Vedení České advokátní komory vyzývá všechny advokáty, zejména advokáty z regionů, kde se nacházejí detenční zařízení pro migranty a uprchlíky, aby jim poskytli bezplatné právní služby: výdaje jim uhradí.

Vedení České advokátní komory (ČAK) vyzvalo všechny advokáty, aby se zapojili do poskytování právních služeb imigrantům. Vyzva směřuje především těm advokátům, kteří působí v regionech, kde jsou imigranti umisťováni. „Bude-li to zapotřebí, je Česká advokátní komora připravena advokátům přispět na úhradu hotových výdajů, případně tyto výdaje nahradit,“ píše se v tiskovém prohlášení České advokátní komory.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Její vedení také zdůrazňuje, že nemá ambicí řešit záležitost politicky, avšak se znepokojením vnímá informace o možném porušování práv osob pro imigranty z afrických a arabských zemí, kteří se již nacházejí na našem území. „Tyto osoby jsou leckdy shromažďovány v nedůstojných podmínkách, například v bývalých věznicích. Často jim nejsou poskytovány dostatečné informace o jejich právním postavení, jsou jim odnímány finanční prostředky a opatření, která mají do určité míry represivní charakter, jsou uplatňována i vůči dětem imigrantů,“ uvádí se v prohlášení.

Advokátní komora zdůrazňuje, že každá osoba, která se nachází na našem území, má ústavní právo na právní pomoc. „Za této situace je potřeba poskytovat těmto osobám zejména právní informace, které pomáhají pochopit postup státu, ale i možnost obrany proti opatřením, která by neodpovídala zákonu a mezinárodním normám a smlouvám,“ uvádí se ve stanovisku České advokátní komory.

    Diskuse