Sjednoťte péči o ohrožené děti, vyzývá vládu platforma pro práva dětí

Jaroslav Bican

Nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu společně se zástupci občanské veřejnosti a neziskovými organizacemi působícími v oblasti ochrany lidských práv vyzvali vládu ke sjednocení systému péče o ohrožené děti.

Vteřina poté, nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, společně se zástupci občanské veřejnosti a neziskovými organizacemi působícími v oblasti ochrany lidských práv zaslali otevřený dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, ministryni Michaele Marksové-Tominové, ministryni Kateřině Valachové, ministru Svatoplukovi Němečkovi a ministru Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém vyzývají k naplnění závazku sjednotit systém péče o ohrožené děti. 

Vláda se k tomu zavázala v Národní strategii ochrany práv dětí už v roce 2012. Signatáři upozorňují na to, že Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, která zajištění péče o ohrožené děti tříští mezi několik rezortů. 

Poskytování služeb ohroženým dětem a rodinám je v současnosti upraveno nejméně čtyřmi zákony, které tuto agendu dělí mezi ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví. Tato skutečnost podle platformy Vteřina poté v konečném důsledku vede k tomu, že český systém péče o ohrožené děti stále staví na velkém počtu odebíraných dětí a zcela nepřiměřeném nadužívání ústavní péče.

Účinná transformace českého systému péče je podle signatářů dopisu vyloučená, dokud pomoc ohroženým dětem bude vycházet z rozdílných koncepčních a filozofických přístupů jednotlivých ministerstev, jakož i rozdílných způsobů financování, plánování rozvoje a řízení.

„Je potřeba, aby oslovení členové vlády přijali otázku sjednocení systému jako součást své politické odpovědnosti a začali v tomto směru důsledně činit zcela konkrétní kroky. S nimi navíc nesmí otálet, protože s blížícími se volbami hrozí, že nezbytné sjednocení bude opět odsunuto na neurčito. A v mezidobí tu budou zcela zbytečně odrůstat další generace ústavních dětí, které by mohly při dostupnosti podpory zůstat ve vlastní rodině anebo být alespoň umístěny do rodiny náhradní,“ zdůrazňuje výkonný ředitel Vteřiny poté Radek Laci.

Vše se zdržuje a odsouvá

Vláda se opakovaně ve svých strategických dokumentech zavazuje ke sjednocení a transformaci systému péče o ohrožené děti již od roku 2009. Vteřina poté ale upozorňuje na to, že konkrétní kroky v tomto směru dosud nebyly podniknuty. V současnosti dokonce zaznívají hlasy, že tomu tak nebude ani v blízké budoucnosti.

Věcný záměr zákona o podpoře rodin, ochraně práv dětí a náhradní rodinné péči, který by s sebou přinesl žádoucí sjednocení systému, měl být předložen v červnu tohoto roku, ale nestalo se tak. Jeho zpracování se podle platformy v čase neustále odsouvá a nyní mezi odbornou veřejností panuje obava, že nakonec nebude zpracován vůbec. Ne všechna příslušná ministerstva se totiž s myšlenkou sjednocení ztotožňují a vyjadřují ochotu v tomto směru vzájemně spolupracovat.

„Na kulatém stole, který Vteřina poté pořádala v květnu tohoto roku, sice ze strany zástupců ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaznívaly rozdílné postoje k problematice sjednocení systému, obě ministerstva však vyjadřovala ochotu spolupracovat a hledat kompromis, který chtěla společně s dalšími příslušnými ministerstvy stvrdit v memorandu o spolupráci. To sice vzniklo, avšak dosud nebylo podepsáno a není jisté, že podepsáno bude,“ upozorňuje Michal Ďorď z platformy Vteřina poté.

Otevřený dopis tak vyzývá premiéra a příslušné ministry k tomu, aby dodrželi své závazky a do konce tohoto roku předložili jasnou koncepci sjednocení služeb pro ohrožené dětí, včetně návrhu jejího legislativního řešení.