V Horním Jiřetíně probíhá vzdělávací tábor za zachování limitů

Vratislav Dostál

Po celý tento týden se v Horním Jiřetíně koná vzdělávací klimatický tábor. Akce nabídne řadu lekcí z úsporné a obnovitelné energetiky a naučí účastníky, jak se aktivně zapojit do prosazování čistých alternativ k fosilním palivům.

Po celý tento týden se v Horním Jiřetíně koná klimatický tábor. Jeho účastníci chtějí podpořit město v dlouhodobé snaze o zachování územních limitů těžby uhlí, které jej chrání před likvidací, a prohloubit své znalosti o prosazování čisté a úsporné energetiky. Akci v rámci programu Škola občanské iniciativy pořádá Hnutí DUHA.

„Na začátku června vyšli lidé do ulic dvacítky českých měst, aby vzkázali premiéru Sobotkovi, že absurdní bourání životaplného města kvůli ziskům akcionářů Severní energetické nehodlají připustit. Teď chceme klimatickým táborem podpořit Horní Jiřetín přímo na místě a ukázat zájemcům konkrétní a účinné cesty, jak se zapojit do prosazování čistých a úsporných alternativ k fosilní energetice,“ vysvětluje Josef Patočka z brněnské skupiny Hnutí DUHA.

Škola občanské iniciativy už od přelomu století vzdělává občansky aktivní lidi v možnostech, jak ovlivnit své okolí a prosazovat pozitivní změny. Přednášky, workshopy a aktivní cvičení v Jiřetíně budou zaměřeny na šetrné způsoby výroby i spotřeby enertgie. Tábor nabídne řadu lekcí z úsporné a obnovitelné energetiky a naučí účastníky, jak se aktivně zapojit do prosazování čistých alternativ k fosilním palivům. Na účastníky tábora tak čeká nabitý letní kurz, jehož lektory bude řada odborníků.

Patří mezi ně například Holanďan Jan Haverkamp, který u nás pomáhal s rozjezdem ekologických organizací již po listopadu, někdejší vedoucí kampaně na záchranu bouraných Libkovic Jan Piňos, duchcovský rodák a rozvojový expert Tomáš Tožička, ředitel sdružení energeticky úsporného stavebnictví Šance pro budovy Petr Holub nebo fundraiser Lukáš Likavčan, který v brněnském Nesehnutí dokázal vybrat 300 000 korun na žalobu proti tamní aktualizaci územního plánu.

Ekologická organizace zdůrazňuje, že uhlí z lomu ČSA nepotřebuje nikdo jiný než uhlobaroni Pavel Tykač a Jan Dienstl, kteří jeho většinu spálí ve vlastní zastaralé a plýtvavé elektrárně Chvaletice. Zástupci teplárenského průmyslu odmítají, že by uhlí pod Horním Jiřetínem potřebovali. Česká republika je navíc sedmým největším exportérem elektřiny na světě.

Program tábora se také zaměří na změny klimatu. Koncem roku se v Paříži uskuteční jednadvacátá konference OSN o změně klimatu - COP21. Na té mají delegáti dojednat závaznou mezinárodní dohodu ke stanovení jasného plánu dostatečného snížení emisí CO2.

Ekologové v této souvislosti připomínají, kterak od kodaňské konference v roce 2009 panuje shoda, že by globální teplota neměla vzrůst o více než 2°C oproti předindustriálnímu období. Relevantní studie přitom ukazují, že má-li být tento cíl splněn, až osmdesát procent všech dnes známých zásob fosilních paliv musí zůstat pod zemí. „Rozšiřování lomu ČSA by tak ohrozilo nejen domovy obyvatel Horního Jiřetína, ale i stabilitu globálního ekosystému,“ uzavírají.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na sklonku června prohlásil, že ještě letos vládě navrhne, aby schválila prolomení těžebních limitů jen na dole Bílina. „Je zapotřebí rozhodnout o prolomení limitů na dole Bílina v roce 2015. Bez prolomení nebude zajištěno zásobování veřejných tepláren a tepla pro domácnosti bez navýšení cen," zdůraznil Mládek. Ekologové ministra průmyslu obviňují z alibismu.

Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL se bude na podzim rozhodovat pro jednu ze čtyř variant. První je plné zachování limitů, druhá počítá s prolomením limitů na lomu Bílina, třetí s prolomení limitů na lomu Bílina a částečným prolomením na lomu ČSA, a čtvrtá, kterou podporují například odboráři, počítá s úplným prolomení limitů včetně zbourání Horního Jiřetína a Černic.