Analýza: ženy vedou čtvrtinu obcí. Nejvíce jich ale působí v těch nejmenších

Vratislav Dostál

Úroveň místních samospráv je v české politice jedinou, kde se trvale zvyšuje zastoupení žen. Na druhou stranu platí, že nejvíce žen je tam, kde je nejméně moci a peněz, tedy na úrovni nejmenších obcí. Vyplývá to z analýzy organizace Fórum 50 %.

Téměř čtvrtinu (23 %) všech starostů a starostek tvoří ženy. Nejvíce jich působí ve vedení nejmenších obcí (24 %), nejméně naopak na pozicích primátorek (11,5 %). V radách statutárních měst působí průměrně 20 % žen. Nová data zveřejnila organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice. Jedná se o vůbec první komplexní analýzu tohoto druhu.

Z výstupů jednoznačně plyne, že jedinou úrovní české politiky, kde se trvale zvyšuje zastoupení žen mezi nominovanými i mezi zvolenými, jsou místní samosprávy. Počet žen v komunální politice vzrostl od roku 1994 do roku 2014 více než 1,5 krát. Jejich podíl po volbách v roce 2014 činí 27 %, na pozici starostky či primátorky 23 %.

„Vzrůstající zapojení žen do rozhodování na komunální úrovni je určitě dobrou zprávou. Bohužel ani zde ještě nebyla dosažena tzv. minimální 30% kritická hranice, kterou je nutné překročit, aby určitá menšina mohla efektivně hájit své potřeby a zájmy a nebyla ‚převálcována‘ většinou,“ uvedla ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková.

Upozorňuje také na to, že nejvíce žen najdeme tam, kde je nejméně moci a peněz, tedy na úrovni nejmenších obcí, kde je pozice starostek většinou neuvolněná a jen symbolicky finančně ohodnocená. „Velmi nízké je zastoupení žen v Poslanecké sněmovně i krajských zastupitelstvech, průměrně kolem 20 %. Zde mohla pomoci novela zákona zavádějící kvóty na kandidátní listiny, tu však vláda ve středu zamítla,“ doplňuje Kavková.

Nejmenší podíl žen najdeme ve statutárních městech na pozici primátorek, pouze 11,5 % (z 26 primátorů jsou jen tři ženy — v Praze, v Děčíně a nově také v Ústí nad Labem). V obcích III. typu činí celkový podíl žen na pozicích starostek necelých 15 %, v obcích II. typu 21 % a v nejmenších obcích I. typu působí žen 24 %.

Stejně tak platí, že zastoupení žen v městských radách je celkově nižší než v zastupitelstvech. V radách statutárních měst a v radě hlavního města Prahy je celkově zastoupeno 20 % žen.

Mezi jednotlivými městy však panují výrazné rozdíly. Vyrovnané zastoupení mají tři z nich — Praha (45,5 %), Děčín (44,4 %) a nově i Ústí nad Labem (50 %), kde má ovšem rada momentálně jen 6 osob. Na opačném pólu stojí Mladá Boleslav a Karlovy Vary, kde v radě zasedají výhradně muži.