Deník Referendum pořádá debatu Proč jsme odsunuli Němce

Redakce DR

V pondělí 1. června v brněnské kavárně Praha pořádá Deník Referendum debatu u příležitosti sedmdesátého výročí konce války na téma Proč jsme odsunuli Němce. V panelu diskutujících usednou pouze ženy.

Téma poválečného odsunu Němců v posledních týdnech v Brně rozvířilo prohlášení brněnského magistrátu, v němž vyjádřil lítost nad divokým odsunem brněnských Němců. Brněnští zastupitelé tak bezděčně obstarali debatě Deníku Referendum živější kontext, než v jaký bylo možno v čase zrodu plánu doufat.

Debata se uskuteční v pondělí 1. června 18,00 v kulturním prostoru Praha na Husově ulici. V panelu diskutujících usednou pouze ženy.

Debatovat přijedou spisovatelka Radka Denemarková, která je mimo jiné autorkou románu Peníze pro Hitlera, politoložka Blanka Mouralová, spjatá s projektem Muzea Němců v českých zemích, Kateřina Valachová, náměstkyně ministra pro lidská práva, Alena Wagnerová, spisovatelka, která se ve svých dílech zabývala osudy Mileny Jesenské, sudotoněmeckých antifašistů či českých odbojářů, popravených za II. světové války, a senátorka Eliška Wagnerová, která jako redaktorka Rádia Svobodná Evropa v Německu v 80. letech pobývala.

Debatu bude moderovat šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka. Debata je pilotním podnikem nového cyklu besed Konfrontace Brno Praha, které Deník Referendum hodlá pořádat s podporou Nadace Friedricha Eberta Praha několikrát do roka.

    Diskuse