Sněmovna schválila změny očkování

Jaroslav Bican

Na své středeční schůzky Sněmovna vyjádřila souhlas s novelou zákona o veřejném zdraví obsahující změny v oblasti očkování. Proti návrhu zákona vznikla petice s dvaceti tisíci podpisy, většina pozměňovacích návrhů novely však neprošla.

Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona na ochranu veřejného zdraví, která se zabývá rovněž očkováním. Návrh byl schválen s několika pozměňovacími návrhy. Sněmovna v úterý také obdržela petici s více než dvaceti tisíci podpisy proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. Podle organizátorů petice novela upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu a vzdaluje se tak podmínkám běžným v západní Evropě.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Nyní je jasné, že nebudou vyslyšeny všechny požadavky pojmenované v petici, ale pozměňovací návrhy některé požadavky reflektují,” uvedla před jednáním Sněmovny iniciátorka petice Martina Suchánková ze spolku ROZALIO, který se problematice očkování věnuje. Z pozměňovacích návrhů, které organizátoři petice vítali, byl přijat pouze jediný, jehož autorem je Vít Kaňkovský. Ten zabránil tomu, aby za určitých okolností mohly být děti očkovány proti vůli svých rodičů.

Naopak neprošly pozměňovací návrhy poslankyně Niny Novákové a poslance Jana Farského, které spolek ROZALIO a Liga lidských práv organizující petici doporučily. Nina Nováková zdůraznila, že změny, které prosazuje, neruší povinnost očkování, především se jednalo o individuální očkovací plán, který by znamenal výběr vakcín po konzultaci s lékařem a časové rozložení očkování.

„V případě, že dítě je takto očkováno podle toho individuálního očkovacího plánu, pohlíží se na něj při přijetí do dětských skupin a všech dětských zařízení jako na dítě očkované,“ vysvětlila Nováková. Poslanci neschválili ani její návrh na zavedení povinnosti lékaře informovat o tom, že existují také další očkovací látky registrované v České republice. Sněmovna odmítla i její návrh rušící diskriminaci dětí, které se kvůli tomu, že nemohou přinést potvrzení o tom, že byly řádně očkované, nemohou zúčastnit žádných volnočasových akcí.

Schválen nebyl ani pozměňovací návrh Jana Farského, který by zrušil povinnost lékařských posudků pro děti, které každoročně jezdí na letní tábory.

Ve Sněmovně převážil názor blízký Bohuslavu Svobodovi: „Já si myslím, že všichni, kteří se tím zabýváme, víme, že problematika očkování spočívá také v tom, že očkování funguje jenom tehdy, jestliže je proočkováno vysoké procento populace a že to procento se pohybuje okolo 90 %, které musejí být proočkovány,“ uvedl Svoboda. Jan Farský s tímto postojem polemizoval: „Já se naopak domnívám, že nastolení důvěry namísto restrikcí povede spíše k tomu, že očkování v rámci vysvětlování se stane rozšířenějším.“

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček uvedl, že jeho ministerstvo k problematice očkování zahájilo širokou diskusi, za tímto účelem zřídilo i pracovní komisi, kterou tvoří zástupci ministerstva, poslanců Parlamentu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupci odborných společností a zástupci veřejnosti. Podle Víta Kaňkovského je v této komisy předoktorováno.

S komisí není spokojená ani Liga lidských práv, která do ní i přes své žádosti nebyla přizvána: „Obáváme se, že pracovní komise, která bude z větší části tvořena zastánci represe v očkování, nemůže zajistit vyváženou diskusi a přinést potřebné změny v oblasti očkování,“ upozornila Tereza Hrubá z Ligy lidských práv.

    Diskuse