TOP 09 k povinnému očkování: chceme zavést individuální očkovací plán

Vratislav Dostál

Do debaty o povinném očkování dětí se vložila opoziční TOP 09. Její poslanci chtějí prosadit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Počítá například s tím, aby lékaři měli možnost na základě požadavku rodičů sestavit individuální očkovací plán.

Lékaři mají mít možnost na základě požadavku rodičů sestavit individuální očkovací plán. Pokud stát nařizuje povinné očkování, musí za případné komplikace nést odpovědnost. Počítá s tím návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví poslanců Niny Novákové a Jana Farského z TOP 09, který v úterý představili na semináři v Poslanecké sněmovně.

Návrh odpovídá nálezu Ústavního soudu i stanovisku ombudsmana. „Chceme, aby pravidelné očkování jako proces bylo více individualizované. Stát by měl víc počítat s rodiči jako se svými partnery v péči o zdraví dítěte,“ říká poslanec Jan Farský.

Přílišný paternalistický přístup státu podle něj vede k rozmělnění odpovědnosti a vyvolává přirozený odpor. „Současné sankční nastavení norem vede lékaře k minimální komunikaci v podobě vysvětlování potřebnosti i možných komplikací očkování, což podlamuje přesvědčení rodičů,“ dodává Farský.

„Je také důležité, aby stát nenarušoval důvěru obyvatel v lékaře. Jeho jednání by měla vést Hippokratova přísaha, ne obava z milionových pokut. Stát nemá zatěžovat organizace věnující se dětem zbytečným strachem z pokut. Odpovědnost je především na rodičích,“ dodala poslankyně Nina Nováková.

Za klíčové TOP 09 považuje zavedení odpovědnosti státu za škodu na zdraví způsobenou v souvislosti s pravidelným očkováním. Poslanci připomínají, že tuto odpovědnost na sebe bere například i Německo, kde je očkování pouze doporučené.

„Zavádíme termín individuální očkovací plán. Většina rodičů povinné očkování neodmítá, ale chce mít jistotu, že probíhá v takovém rytmu, který je optimální pro jejich dítě,“ uvedli poslanci TOP 09. Individuální očkovací plán je operativní, vznikne na základě dohody mezi lékařem a zákonnými zástupci a v rámci přijímání dítěte do všech zařízení má stejnou platnost, jako potvrzení o pravidelném očkování.

„Zamezíme tak nespravedlivému diskriminování dětí, jejichž rodiče patří k maximálně odpovědným,“ zdůrazňují. Návrh počítá také se zrušením sankcí pro organizace, které pořádají zotavovací a volnočasové pobytové akce pro děti. „Pokuty v řádu statisíců, jak navrhuje novela, jsou pro ně likvidační a odrazující. Přitom právě takové akce mají pro zdravý vývoj dětí velikou hodnotu a zaslouží si celospolečenskou podporu,“ tvrdí poslanci TOP 09.

Důležitá je podle nich také možnost zvolit alternativní vakcínu: „Náš návrh počítá s tím, že variantní vakcína, kterou zvolí zákonní zástupci, a která je u nás registrována, bude z povinného pojištění hrazena do výše ceny vakcíny obvykle užívané.“

Podle Farského chtějí také zamezit tomu, aby docházelo k vytlačování neočkovaných dětí na okraj společnosti. Navrhují proto, aby neočkované děti nebyly vyloučeny ze zařízeních péče o děti. A to vedle mateřských a lesních školek i z dětských skupin nebo dětských koutků.

Plánované zavedení povinného vzdělávání v posledním roce před základní školou, by v souvislosti s tím způsobilo jejich nezákonnou diskriminaci.