Přežijeme, když budeme pomáhat slabším

Patrik Eichler

Sociální demokracie byla ve své době lákavá pro desítky tisíc lidí, protože slibovala radikální zlepšení životních podmínek. A protože vůli ke zlepšení životní situace dokázala přesvědčivě popisovat jako realizovatelný politický program.

Patnáct mladých mužů zakládalo sociální demokracii na svatomarkétském sjezdu v dubnu 1878. Dvanáct z těch patnácti bylo za účast na sjezdu začátkem následujícího roku odsouzeno k několikaměsíčním trestům vězení.

Perzekuce ze strany státu i v dalších letech znemožňovala skutečnou stranickou práci. Přesto sociální demokracie přežila, po devatenácti letech získala prvních pět poslanců a postupně začala prosazovat své politické cíle: právo na sdružování, všeobecné volební právo nebo osmihodinovou pracovní dobu.

Sociální demokracie přežila tlak státu po svém založení proto, že její příznivci a členové prokázali schopnost sebeorganizace a proto, že dokázali získávat podporu pro svou politickou myšlenku i v době, kdy první generace zakladatelů strana byla ve vězení nebo v emigraci, která jim v té době znemožňovala politickou činnost.

Sociální demokracie byla ve své době lákavá pro desítky tisíc lidí, protože slibovala radikální zlepšení životních podmínek. A protože vůli ke zlepšení životní situace dokázala přesvědčivě popisovat jako realizovatelný politický program.

Přežijeme, když budeme pomáhat slabším — Lubomír Zaorálek během nominačního projevu na 38. sjezdu ČSSD. Foto repro ČSSD

Vrátit sociální demokracii tuto vnější přesvědčivost si jako úkol ze sjezdu odvážejí zvolení členové a zvolené členky nejužšího stranického vedení. Změna, které se do budoucna nepůjde vyhnout a která byla schválena sjezdem, je nejméně čtyřicetiprocentní podíl žen/mužů na stranických kandidátkách do krajských a sněmovních voleb.

V Jihomoravském kraji tak budou muset sociální demokraté dodat na kandidátku příští rok nejméně dvacet šest žen (namísto sedmnácti, které kandidovaly v roce 2012). Tamní krajská organizace může vybírat nejméně z tří tisíc vlastních členů a členek. Nejméně početná stranická organizace v Karlovarském kraji bude z 630 lidí muset vybrat nejméně dvacet žen/mužů na padesátihlavou kandidátku. V posledních krajských volbách kandidovalo dvanáct žen a osmatřicet mužů.

Zastoupení dostatečného počtu méně zastoupeného pohlaví na kandidátkách je tak zjevně jen otázkou vůle. Změna stanov tomu prospěje a navíc otevře prostor, o jehož zaplnění se — v tomto případě — ženy budou moci oprávněně ucházet.

Druhá významná věc — konání primárek, ve kterých by o složení kandidátek do různých typů voleb rozhodovali všichni členové a členky v daném volebním obvodu, byla více či méně odsunuta. Jak bude strana tuto věc řešit, uvidíme až ve chvíli, kdy budou schvalovány vnitrostranické řády přípravy na různé typy voleb. Můžeme si ale být jisti, že už to bude téměř mimo pozornost médií i veřejnosti.

Všechno další stojí před zvoleným vedením strany jako otevřený úkol. Strana trpí velkou proměnlivostí členské základny, která navíc od svého vrcholu z let 2009 a 2010 relativně prudce klesá. Za poslední dva roky strana přišla o dva tisíce lidí, a když v jednom ze svých vystoupení Bohuslav Sobotka řekl, že chce mít za dva roky stranu o dva až tři tisíce lidí početnější, pak musí lidi do strany nejen přilákat, ale zároveň je v ní i udržet.

Potřebuje k tomu nejen kompetentně vládnout a být programově přesvědčivý. Potřebuje, aby ve svém okolí jako sociální demokraté přesvědčivě působili i ti, kdo ho na sjezdu volili předsedou. Potřebuje vědět, že ti, kdo se do strany hlásí, jsou do ní bez výjimek také skutečně přijímáni a že je jim umožněn i vnitrostranický růst.