Druhý den sjezdu: stanovy přijaty. Dienstbier vystoupil s ostrou kritikou

Redakce DR

ČSSD na svém 38. sjezdu schválila nové stanovy, včetně zavvedení výsledků referenda. Jiří Dienstbier přijatý text ostře kritizoval. Sjezd pro vás na místě sledují Jaroslav Bican, Vratislav Dostál, Jakub Patočka, Jan Gruber a Ondřej Mazura.

14:30 Závěrečné shrnutí.

Tisková konference po skončení sjezdu proběhla bez vzruchu a překvapení. Sobotka znovu popsal sjezd jako mimořádně úspěšný. Faktem je, že dostal vše, co chtěl: silný mandát, svou sestavu nejužšího vedení, v němž jsou poprvé dvě ženy, stanovy, byť kolem jejich podoby panují spory.

ČSSD má nyní nepochybně vedení s mimořádně silným mandátem. Jeroným Tejc se etabloval jako mluvčí vnitrostranické opozice a jeho hlas nebude úplně slabý. Jiří Dienstbier naopak zcela propadl ve volbě prvního místopředsedy a jasně se vyčlenil i tím, že schválenou podobu stanov podrobil zdrcující kritice.

Hodnocení důsledků sjezdu, jako pokud jde o politickou sílu ČSSD, tak pokud jde o dopady přijatých změn stanov, tak v programové oblasti, přineseme v následujících dnech.

Děkujeme za pozornost. Živý přenos pro vás připravoval tým DR ve složení Jaroslav Bican, Vratislav Dostál, Jan Gruber, Ondřej Mazura a Jakub Patočka. Socialismo O Muerte.

13:45 Ekonom a poradce Jana Kellera Jiří Šteg kritizuje schválenou programovou rezoluci. Podle něj jde o mimořádně plytký materiál. Šteg napíše k rezoluci podrobný komentář, který v Deníku Referendum vydáme v pondělí.

13:40 Lukáš Jelínek pro DR k výsledku hlasování o stanovách:

„Formálně učinila ČSSD loňskému referendu zadost a předseda Sobotka se může pyšnit úspěšným prosazením změněných stanov. Nedodává však, že jde o změnu bezzubou.

Vykostěný byl dokonce původní návrh vedení strany, který počítal s tím, že před volbami nejprve proběhnou nominanční konference a jejich výsledky pak posvětí předsednictvo strany. Na základě dohody s krajskými strukturami byla změněna posloupnost: nejprve předsednictvo, a pak se budou moci na poslední chvíli vyjádřit členové — ano, nebo ne.

Referendum přitom mělo větší ambice. Stejně tak je jasné, jak to dopadne, když vágně znějící stanovy bude upřesňovat až volební řád schvalovaný ústředním výkonným výborem, v němž funkcionářské struktury mají navrch.

Za hladké a úspěšné vyznění sjezdu byla zaplacena příliš vysoká cena. Druhý dojem pak říká, že po prvním dni tandemu Sobotka-Chovanec začíná ČSSD připomínat pevnější monolit než za Paroubka či Zemana. Spoustě věcí to může pomoci, spoustě věcí ale též uškodit."

13:35 Sjezd skončil. Chystá se závěrečná tisková konference.

Bohuslav Sobotka ve svém závěrečném projevu zdůraznil, že 38. sjezd byl historicky důležitý. Sjezd zvolil soudržné vedení se silným mandátem. Našla se odvaha změnit stanovy sociální demokracie. Předseda sociální demokracie je přesvědčený o tom, že tento sjezd byl úspěšný.

Pozornost věnoval i krajských volbám, která nás čekají příští rok. Připomněl, že sociální demokracie zavedla krajské uspořádání, zachránila krajské nemocnice, krajské školství. Předseda vlády doufá v úspěch sociální demokracie v krajských volbách příští rok.

13:30 Podle našich zjištění smysl změn stanov ČSSD bude nadále předmětem sporů.

Delegáti sjezdu dnes jasnou většinou schválili změny stanov včetně nejbedlivěji sledovaných úprav, které byly vloni předmětem vnitrostranického referenda. Na podobu kandidátek tak má získat větší vliv členská základna a podařilo se prosadit čtyřicetiprocentní podíl žen na kandidátkách.

O tom, co přijaté změny přesně znamenají, ale panují spory, protože přesnou podobu sestavování kandidátek upraví volební řád, který bude teprve schvalovat Ústřední výkonný výbor. Změny stanov se schvalovaly v podobě upravené na poslední chvíli na sjezdu.

To ostře kritizoval Jiří Dienstbier. Podle něj nově načtené pozměňovací návrhy znamenají, že moc nakonec stejně zůstane několika vlivným členům a členkám strany. O podobě kandidátních listin budou rozhodovat krajské výkonné výbory, které své návrhy pak jen předloží všem členům ke schvalování.

Podle informací Deníku Referendum se přitom počítá s možností preferenčních hlasů — obdobně jako při volbách do Sněmovny. Mnozí z krajských představitelů ČSSD se obávali, že v případě úplného otevření sestavování kandidátek by strana byla příliš zranitelná vůči vnějším vlivům. Argumentovalo se také potřebou pečovat o regionální proporcionalitu.

Jedná se tedy o interpretační spor, který byl zabudován už do zadání referenda. Mechanismus, jímž se dá členům vliv na rozhodování o kandidátkách, totiž návrh nijak neupravoval.

Bohuslav Sobotka tedy může být spokojený s tím, co se prosadilo. Stejně tak Dienstbierova kritika, že se nepodařilo tak mnoho, kolik si možná většina členů představovala, je oprávněná. V každém případě s výsledkem nejsou spokojeny ani struktury krajských šíbrů, jejichž kontrola nad sestavováním kandidátek se oslabí.

13:05 Delegáti právě přijali Programovou rezoluci sjezdu. Podrobnosti připravujeme.

12:35 Sjezd schválil stanovy v novém změněném znění. Bohuslav Sobotka úpravy nadšeně přivítal, poděkoval delegátům za odvahu stranu měnit. A označil sjezd za historický a úspěšný.

12:25 Delegáti schválili změny stanov vyplývající z výsledků vnitrostranického referenda. Co všechno to znamená i s ohledem na dřívější vystoupení Jiřího Dienstbiera, zjišťujeme.

Foto Ondřej Mazura, DR

12:05 S diskusním příspěvkem ke změně stanov vystoupil předseda Bohuslav Sobotka.

Sobotka zhodnotil včerejší den sjezdu jako úspěšný a dodal, že by byl šťastný, pokud by i dnešek byl stejně úspěšný. „Budeme hlasovat o stanovách. Prosím Vás, zachovejme klid. Jsme tradiční strana. Stanovy jsme několikrát změnili. Sociální demokracie to vždycky přežila. Máme za sebou dlouhou diskusi. A návrh je připraven k hlasování. A jsem přesvědčen o tom, že ho dnes můžeme schválit. Nepodaří-li se to, bude to neúspěch,“ řekl klidným tónem.

Znovuzvolený předseda strany sdělil sálu, že vnitrostranické referendum byl velký úspěch. Všechny otázky byly schváleny. A dnes je třeba na tato rozhodnutí navázat. „Musíme respektovat hlas všech těch, kteří se referenda účastnili. Nezapíšeme-li dnes výsledek vůle členské základy do stanov, tak nám naše členská základna nebude věřit. Pošlou nás do háje!“

„Nechci, abychom se museli stydět přijít na naše stranické schůze. Pro budoucnost sociální demokracie je toho hlasování velmi důležité a poznamená ji na mnoho let dopředu. Jestliže chceme aktivní členskou základnu, tak pro ně musíme něco udělat. Vyjádřeme jim dnes respekt a neberme jim hlas,“ pokračoval Sobotka.

Na závěr se vymezil proti vystoupení Jiřího Dienstbiera a ujistil delegáty a delegátky, že neusiluje o centralizaci strany a nepokouší se referendum vykastrovat. „Chci ujistit, že kvóty se opravdu netýkají komunálních voleb. Tam nemají žádný smysl. Kvóty budou zavedeny pouze pro krajské a parlamentní volby,“ obhajoval předložený návrh. Před odchodem od řečnického pultu ještě jednou požádal všechny přítomné o podpoření návrhu změn stanov.

12:02 Jakub Patočka vydal zprávu k vystoupení zahraničních hostů. Deník Referendum se ptal na postoj evropských socialistů k Řecku. 

11:56 Začala debata o stanovách. Jako jeden z prvních vystoupil Jiří Dienstbier, a to očividně rozhořčeně. Připomněl, že sociální demokracie v polovině loňského roku s velkou slávou uspořádala vnitrostranické referendum. Byly schváleny zásadní změny, šlo především o sestavování kandidátek. Dienstbier upozornil, že členové strany při sestavování kandidátních listin doposud o ničem nerozhodovali. V referendu se ale 82 % jeho účastníků vyjádřilo, že kandidátky mají sestavovat členové.

Dienstbier uvedl, že původní návrh změny stanov připravený na sjezd, referendum respektoval. To, co ale bylo na začátku diskuse o stanovách místopředsedou Starcem načteno, je podle něj popřením referenda. „Jedná se o vykostění principu, který byl schválen. Tady na sjezdu to začne a kraje na Ústředním výkonném výboru strany to už dorazí,“ řekl a dodal: „Za posledních deset let prošlo touto stranou 120 000 tisíc člen, kde jsou? Odchází, protože nemají možnost nic ovlivnit. Pokud touto cestou půjdeme, tak je to cesta do hrobu sociální demokracie.“

11:30 Hovořili jsme s politologem Pavlem Šaradínem.

„Modernizace ČSSD, kterou je tento tým schopen provést, se musí opírat o co nejširší podporu straníků. Z různých průzkumů však vyplývá, že členové i voliči strany jsou heterogenní skupinou, již tvoří liberálové i konzervativci mající názorově blízko ke KSČM,“ připomněl Šaradín.

„Především z tohoto tábora zaznívá slogan,“ upozorňuje politolog, „že každá změna je k horšímu. Důležité je, aby vedení strany reflektovalo i tyto názory.“ Podle něj to neznamená, že by sociální demokracie měla na modernizaci a přibližování se k západním politickým stranám tohoto typu rezignovat. „Jen bude muset komunikovat mnohem více než kdy jindy,“ vysvětlil Šaradín.

„Vedení na to má přibližně rok, než začne horká příprava na krajské volby. A že má dobře našlápnuto, o tom svědčí i hladké zvolení dvou žen do nejužšího vedení,“ myslí si Šaradín. A dodává: „Je však jasné, že míra úspěšnosti modernizace strany je přímo úměrná úspěchům, jichž bude ČSSD dosahovat ve vládě.“

11:20 Držitel ekologické anticeny Ropák roku 2005 a rodák z Duchcova Vlastimil Aubrecht vystoupil před delegáty s projevem, ve kterém apeloval za prolomení těžebních limitů v severních Čechách. Exposlanec Aubrecht byl v létě roku 2013 obviněn z korupce a vzdal se všech stranických funkcí.

Jeho zmatečný projev sklidil slušný potlesk. Opakovaně se označil  za ústeckého patriota a kritizoval vědce, kteří doporučují limity zachovat. Podle něj nejen oni, ale většina obyvatel Prahy vlastně netuší, jakým problémům čelí řadový obyvatel Ústeckého kraje.

„V Holešovicích se topí uhlím ze severních Čech,“ řekl. Pražáci se podle něj jezdí na Ústecko rekreovat, koupat, lyžovat. „A zároveň jsou proti těžbě, která má zásadní vliv na každého obyvatele našeho regionu. Nikoli limity, ale jejich prolomení potřebujeme,“ zdůraznil opakovaně.

„Máme před sebou ještě hodně práce,“ řekl v narážce na množství nevytěženého uhlí. Pokud k prolomení limitů nedojde, z regionu se podle něj odstěhují tisíce lidí. Takový scénář podle něj bude znamenat úpadek regionu a zvýšení nezaměstnanosti. „Útlum těžby způsobí, že o práci nepřijde pouze horník, ale obuvník i kadeřník. Bude to mít multiplikační efekt, a to si pánové z Akademie věd neuvědomují,“ řekl.

Tuto repliku během vystoupení zopakoval několikrát. „Peníze jsou uhlí pod Jiřetínem. Je to tedy přesně naopak: jeho případným zbouráním vzniknou nová pracovní místa,“ zakončil svůj projev Vlastimil Aubrecht.

10:48 Evropští socialisté k Řecku: musí dodržovat závazky.

Zahraniční hosté pečlivě obcházeli téma řecké krize. Na otázku DR, zda by neměla evropská sociální demokracie pomáhat tlumit tlak EU na Řecko, předseda frakce socialistů v EP Gianni Pittela a Bohuslav Sobotka zopakovali, že Řecko musí především dodržovat své závazky. Zprávu připravujeme.

10:43 Stanovy v ohrožení?

Plánovaná změna stanov, která spočívá v implementaci výsledků vnitrostranického referenda, nebude jednoduchá. Bude se hlasovat o tom, zda mají o konečné podobě kandidátních listin rozhodovat všichni členové a zda mají být zavedeny kvóty pro vyrovnané zastoupení žen a mužů na kandidátkách.

Mají-li být nové stanovy schváleny, je třeba, aby pro ně hlasovaly tři pětiny všech delegátů a delegátek, což představuje 455 hlasů. Vzhledem k tomu, že se druhého dne sjezdu zatím účastní pouze 543 delegátů a delegátek, může se stát, že jediným výsledkem pokusu o demokratizaci strany bude rekordní počet delegátů a delegátek na právě probíhajícím sjezdu.

10:30 Politolog Lukáš Jelínek bilancuje v rozhovoru pro Deník Referendum dosavadní průběh sjezdu:

„Už úvodní hymna zpívaná početným dětským sborem napovídala, že jde o sjezd tradiční strany. Jenže to, co by jindy mohlo působit jako nuda, bylo ve srovnání s nedávným sněmem ANO vlastně děsnou zábavou - přesvědčivých 85% pro Sobotku, aniž by musel shrábnout všechno, dvoukolový boj o prvního místopředsedu, řada diskusních příspěvků, mezi nimiž byly i některé dost kvalitní - například o postavení zdravotně postižených nebo podpoře sportu,“ uvedl Jelínek.

Vyrovnané souboje, které odváděl Jeroným Tejc, podle něj byly oceněním jeho upřímnosti a nekonjukturálního trvání na názorech. „Možná zapracoval i soucit s outsiderem. Tato emotivní poloha zastínila i racionální kandidátskou úvahu Jiřího Dienstbiera o slabinách ČSSD,“ myslí si politolog.

„Hladké zvolení řadových místopředsedů podle Sobotkova přání dokládá,“ pokračuje politolog, „že Sobotka s Chovancem bravurně zvládli dohody s jednotlivými kraji, i silnou předsedovu pozici, která vyvěrá jednak z řízení vcelku oblíbené vlády, jednak z absence témat, jimiž by se mohla profilovat vnitrostranická opozice.“

Po pátku si Sobotka podle Jelínka nemůže stěžovat na nespolupracující grémium. „Za úspěchy i kiksy místopředsedů nese coby jejich prosazovatel spoluodpovědnost,“ zdůraznil politolog. Důležitější podle něj ale bude sobota: „ČSSD musí najít sílu k úpravě stanov, aby všichni členové mohli rozhodovat o kandidátkách a platily i kvóty pro obě pohlaví, a také se připravit na další politické souboje - první na ráně budou krajské volby.“

„Aby v nich uspěla, bude potřebovat vhodné kandidáty i program oslovující širší voličské spektrum než dosud,“ uzavřel politolog rozhovor pro Deník Referendum.

10:15 Zveřejnili jsme fotogalerii Ondřeje Mazury z prvního dne sjezdu.

9:54 Zpráva mandátové komise. Předsedkyně mandátové komise oznámila, že na sjezdu je přítomno pouze 543 delegátů a delegátek, což představuje zhruba pětasedmdesát procent. Znamená to, že oproti včerejšku chybí více jak dvě stovky delegátů a delegátek. Buď včera dlouho slavili, nebo svou nepřítomností demonstrují nechuť po diskuzi o demokratizaci strany a o změně jejích stanov.

9:30 Druhý den jednání sjezdu ČSSD začal s malým zpožděním.