Hnutí DUHA si ve službách skládkové lobby koleduje o Ropáka roku

Martin Hájek

Ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek reaguje na text Vojtěcha Koteckého Mirek Topolánek, ministr životního prostředí. Boj proti energetickému využití odpadu je podle Hájka v našich podmínkách bojem za pokračující skládkování.

Není tajemstvím, že v České republice probíhá boj o budoucí podobu odpadového hospodářství. Je zcela legitimní, pokud v tomto boji ekologická organizace prosazuje co nejvyšší podíl recyklace. Poněkud zvláštní je, pokud Hnutí DUHA preferuje skládkování před energetickým využitím odpadu. To je jednak v rozporu s evropskou směrnicí, ale hlavně v rozporu s ochranou životního prostředí.

Fanatický boj proti energetickému využití odpadu je v kontextu ČR ve skutečnosti bojem za pokračující skládkování. Kdo může mít na pokračování skládkování zájem je nabíledni. Jsou to provozovatelé skládek a na ně napojené obce, kterým poplatky za ukládání odpadu plní obecní kasu.

ČR by jistě měla usilovat o moderní odpadové hospodářství, jaké můžeme vidět například ve Švýcarsku, Švédsku, Dánsku nebo Belgii. V těchto zemích, které lze těžko označit jako laxní či dokonce nepřátelské k životnímu prostředí, se 50-60 % komunálního odpadu recykluje nebo kompostuje a zbytek se energeticky využívá ve speciálních zařízeních.

Ve Švýcarsku jich je třicet, ve Švédsku třicet dva, v Dánsku dvacet devět. V Belgii jich najdeme šestnáct, z toho v ekology zbožňovaném recyklačním ráji Vlámsku se šesti miliony obyvatel jich stojí deset s kapacitou 1,2 milionu tun zpracovaného komunálního odpadu ročně. To je pro srovnání zhruba dvojnásobek ve srovnání s kapacitou v desetimilionové České republice.

Teplárenská sdružení:

Ze zahraničních příkladů je zjevné, že i když se v recyklaci přiblížíme nejvyspělejším zemím, které před námi mají v odpadovém hospodářství náskok dvacet let, stejně nám zbyde značné množství zbytkového komunálního odpadu, jehož materiálové využití není možné a tento odpad buď bude využit energeticky, nebo skončí na skládkách. Zajímavé je, že Hnutí DUHA zjevně preferuje druhou možnost a zuřivě se brání zákazu skládkování směsného komunálního odpadu.

Skupina poslanců ČSSD pod vedením poslance Bohnische nedávno přišla s pozměňovacím návrhem k zákonu o odpadech, k jehož autorství se přihlásil odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. Klíčová pasáž jeho návrhu zněla doslova takto: „Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat biologicky rozložitelné odpady a recyklovatelné stanovené prováděcím právním předpisem.

Naproti tomu návrh výboru pro životní prostředí, který schválili poslanci a Hnutí DUHA ho vehementně kritizovalo, protože údajně nutí obce ke spalování odpadu, zní: „Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem“.

I laik pochopí, že návrh Hnutí DUHA ve skutečnosti žádným zákazem skládkování komunálního odpadu nebyl, protože zakazoval pouze skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných složek. Návrh by tedy jen na další léta zakonzervoval dnešní stav a poslanci ho naštěstí zamítli.

A to nemluvím o tom, že Ivo Kropáček z Hnutí DUHA navrhoval také navýšit podíl materiálu na technické zabezpečení skládek, ze kterého by se neplatil poplatek za ukládání odpadu, na 35 % celkového množství odpadu na skládce. Tento návrh se přesně kryje s návrhem České asociace odpadového hospodářství, která zastupuje zájmy firem provozujících skládky komunálního odpadu, což je ostatně ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu z dílny Iva Kropáčka výslovně uvedeno. Naštěstí ani tento návrh v Poslanecké sněmovně neprošel.

Hnutí DUHA by si mělo rychle rozmyslet, jestli chce hájit zájmy životního prostředí nebo skládkové lobby. Ve druhém případě by ho neměla překvapit nominace na Ropáka roku.

    Diskuse
    July 25, 2014 v 9.40
    Co se to zde pálí?
    Dobrý den, jelikož nejsem odborník na odpady, rád bych se zeptal, o čem to tu vlastně mluvíme. Pokud se (snad) shodneme, že recyklovatelné suroviny, jako je papír, plast, sklo, kovy a možná nějaké další se mají recyklovat, že biologicky rozložitelné odpady se mají kompostovat, co vlastně zbývá na skládku či do spalovny?

    Jelikož nemám představu o co vlastně jde, těžko si mohu vybrat, zda je lepší to skládkovat a zamořovat podzemní vody, nebo spalovat a posílat do vzduchu, který všichni dýcháme.