Hnutí DUHA si ve službách skládkové lobby koleduje o Ropáka roku

Martin Hájek

Ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek reaguje na text Vojtěcha Koteckého Mirek Topolánek, ministr životního prostředí. Boj proti energetickému využití odpadu je podle Hájka v našich podmínkách bojem za pokračující skládkování.

Není tajemstvím, že v České republice probíhá boj o budoucí podobu odpadového hospodářství. Je zcela legitimní, pokud v tomto boji ekologická organizace prosazuje co nejvyšší podíl recyklace. Poněkud zvláštní je, pokud Hnutí DUHA preferuje skládkování před energetickým využitím odpadu. To je jednak v rozporu s evropskou směrnicí, ale hlavně v rozporu s ochranou životního prostředí.

Fanatický boj proti energetickému využití odpadu je v kontextu ČR ve skutečnosti bojem za pokračující skládkování. Kdo může mít na pokračování skládkování zájem je nabíledni. Jsou to provozovatelé skládek a na ně napojené obce, kterým poplatky za ukládání odpadu plní obecní kasu.

ČR by jistě měla usilovat o moderní odpadové hospodářství, jaké můžeme vidět například ve Švýcarsku, Švédsku, Dánsku nebo Belgii. V těchto zemích, které lze těžko označit jako laxní či dokonce nepřátelské k životnímu prostředí, se 50-60 % komunálního odpadu recykluje nebo kompostuje a zbytek se energeticky využívá ve speciálních zařízeních.

Ve Švýcarsku jich je třicet, ve Švédsku třicet dva, v Dánsku dvacet devět. V Belgii jich najdeme šestnáct, z toho v ekology zbožňovaném recyklačním ráji Vlámsku se šesti miliony obyvatel jich stojí deset s kapacitou 1,2 milionu tun zpracovaného komunálního odpadu ročně. To je pro srovnání zhruba dvojnásobek ve srovnání s kapacitou v desetimilionové České republice.

Teplárenská sdružení:

Ze zahraničních příkladů je zjevné, že i když se v recyklaci přiblížíme nejvyspělejším zemím, které před námi mají v odpadovém hospodářství náskok dvacet let, stejně nám zbyde značné množství zbytkového komunálního odpadu, jehož materiálové využití není možné a tento odpad buď bude využit energeticky, nebo skončí na skládkách. Zajímavé je, že Hnutí DUHA zjevně preferuje druhou možnost a zuřivě se brání zákazu skládkování směsného komunálního odpadu.

Skupina poslanců ČSSD pod vedením poslance Bohnische nedávno přišla s pozměňovacím návrhem k zákonu o odpadech, k jehož autorství se přihlásil odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. Klíčová pasáž jeho návrhu zněla doslova takto: „Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat biologicky rozložitelné odpady a recyklovatelné stanovené prováděcím právním předpisem.

Naproti tomu návrh výboru pro životní prostředí, který schválili poslanci a Hnutí DUHA ho vehementně kritizovalo, protože údajně nutí obce ke spalování odpadu, zní: „Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem“.

I laik pochopí, že návrh Hnutí DUHA ve skutečnosti žádným zákazem skládkování komunálního odpadu nebyl, protože zakazoval pouze skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných složek. Návrh by tedy jen na další léta zakonzervoval dnešní stav a poslanci ho naštěstí zamítli.

A to nemluvím o tom, že Ivo Kropáček z Hnutí DUHA navrhoval také navýšit podíl materiálu na technické zabezpečení skládek, ze kterého by se neplatil poplatek za ukládání odpadu, na 35 % celkového množství odpadu na skládce. Tento návrh se přesně kryje s návrhem České asociace odpadového hospodářství, která zastupuje zájmy firem provozujících skládky komunálního odpadu, což je ostatně ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu z dílny Iva Kropáčka výslovně uvedeno. Naštěstí ani tento návrh v Poslanecké sněmovně neprošel.

Hnutí DUHA by si mělo rychle rozmyslet, jestli chce hájit zájmy životního prostředí nebo skládkové lobby. Ve druhém případě by ho neměla překvapit nominace na Ropáka roku.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  July 25, 2014 v 9.40
  Co se to zde pálí?
  Dobrý den, jelikož nejsem odborník na odpady, rád bych se zeptal, o čem to tu vlastně mluvíme. Pokud se (snad) shodneme, že recyklovatelné suroviny, jako je papír, plast, sklo, kovy a možná nějaké další se mají recyklovat, že biologicky rozložitelné odpady se mají kompostovat, co vlastně zbývá na skládku či do spalovny?

  Jelikož nemám představu o co vlastně jde, těžko si mohu vybrat, zda je lepší to skládkovat a zamořovat podzemní vody, nebo spalovat a posílat do vzduchu, který všichni dýcháme.