Do nového volebního období nové euromýty

Pavel Poc

Pavel Poc vyvrací euromýtus, podle kterého si praktičtí lékaři musí pořídit výbavu obsahující např. gumové holínky, ochrannou kombinézu či obličejovou masku. Tyto požadavky prý vycházejí z evropských předpisů z roku 2005.

Už jsem se chystal propadnout nezdravému optimismu co do mediálních výstupů týkajících se Evropské unie. Chvíli to vypadalo, že dokonce přijdu o svého oblíbeného koníčka - vyvracení euromýtů. Naštěstí naše mediální scéna drkotá ve starých kolejích. Za všechno může Brusel a nový euromýtus byl na světě dřív, než nový Evropský parlament.

Zrození

6. června 2014 vychází v MF DNES článek „Kupte si skafandry, žádají hygienici praktické lékaře”. Mýtus přebírají internetové servery idnes.cz, hasim.cztribune.cz. Podle nich si má 7000 praktických lékařů pořídit výbavu, která připomíná klasický vojenský „atombordel“, tedy gumové holínky a rukavice, ochrannou kombinézu, uzavřené brýle a obličejovou masku. Nové požadavky prý vycházejí z evropských předpisů z roku 2005.

Bloggeři na idnes.cz přitloukají na kříž Evropský parlament a přidávají skafandry a virus ebola. Nakonec 19. června vychází na serveru prvnizpravy.cz článek Brusel není srdcem civilizované Evropy, ale líhní pitomostí“, který definitivně odsuzuje mytický Brusel jako páně všeho zla.

Šedá realita

V roce 1948 vznikla WHO (World Health Organizaton). První Mezinárodní zdravotnická pravidla byla přijata v roce 1969 a na Světovém shromáždění WHO v roce 1995 se členské státy rozhodly tato pravidla aktualizovat. Na aktualizaci pracovala WHO deset let a v roce 2005 byla nová pravidla (IHR 2005) přijata.

Podle internetových serverů si má 7000 praktických lékařů pořídit výbavu, která připomíná klasický vojenský „atombordel“. Foto neznámého autora, flickr.com

Smluvní strany se zavázaly včas ohlašovat nebezpečné nemoci a vyvinout předpoklady ke zjištění, vyhodnocení a reakci na veřejné zdravotnické problémy dřív, než by se staly velkou zdravotnickou krizí. K závazkům se připojilo 195 zemí včetně České republiky.

Česká republika začala závazky vyplývající z IHR 2005 uvádět do praxe od roku 2007. V roce 2011 byl přijat 3. Národní akční plán a Usnesení vlády České republiky č. 15 ze dne 9. ledna 2013, o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb. Součástí je i doporučené vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Vše při starém

Máme tu tedy mezinárodní dohodu o zdravotnických předpisech z roku 2005 přijatou 195 členskými státy WHO včetně České republiky. Máme tu usnesení české vlády, které uvádí do praxe závazky vyplývající z této dohody. Toto usnesení realizuje česká administrativa na základě české legislativy. Evropská unie v tom nehraje v podstatě žádnou roli, protože v oblasti veřejného zdraví má pouze koordinační nebo podpůrné činnosti. Přesto česká média věc interpretovala negativně a vše „přišila" Evropskému parlamentu a Evropské unii.

Mám ve sbírce nový krásný euromýtus, první v tomto volebním období. Jako vždy celá aféra vychází z přebírání článků bez pokusu o ověření a z neznalosti. Mýtus dál žije vlastním životem, občané kroutí hlavou nad novou „pitomostí z Bruselu". Jako vždy se nikdo ani nepokusil uveřejněné hlouposti opravit a uvést vše na pravou míru.