Zase ty kvóty

Ivana Recmanová

Formulace „kvóty pro ženy“ vyznívá tak, že kvótami bude disponovat pouze jedno pohlaví. V případě vnitrostranického referenda ČSSD však otázka byla položena jinak.

Poté, co ČSSD oznámila, že se v červenci bude konat vnitrostranické referendum, ve kterém budou členové odpovídat celkem na tři otázky, prokázala některá česká média straně medvědí službu, a to s ohledem na druhou otázku („Souhlasím s tím, aby podle stanov alespoň 40 procent všech kandidátů na kandidátkách do zastupitelstva kraje a Poslanecké sněmovny tvořily osoby opačného pohlaví?“). Novinky.cz a Česká televize napsaly, že se otázka bude týkat zavedení kvót pro ženy.

Což o to, pokud by většina členské základny odpověděla na druhou otázku kladně, kvóty pro ženy by se zavedly. Jenomže také by se zavedly zároveň i pro muže. Podíl kandidátů mužského i ženského pohlaví by nesměl ve volbách do krajských zastupitelstev ani do poslanecké sněmovny klesnout pod čtyřicet procent, tudíž by ani nemohl překročit šedesát procent. 

Kvóty by zajišťovaly čtyřicetiprocentní zastoupení i mužům.

Je pravda, že v ČSSD se v poslední době častěji vysílaly do voleb kandidátní listiny, kde dominovali muži, tudíž by došlo k navýšení stavů asi jen u žen, nicméně samotná formulace „kvóty pro ženy“ vyznívá tak, že kvótami bude disponovat pouze jedno pohlaví (v současné době kvóty pro muže v ČSSD neexistují; pro ženy existují pětadvacetiprocentní kvóty pro okresní a krajské organizace, celostranický sjezd a jedno místo v předsednictvu strany) a druhé nebude nijak chráněno. Tato představa ovšem neodpovídá realitě.

Byla to chyba žurnalistů při čtení stranických dokumentů? Nebo to byl záměr? Do hlavy dotyčných nevidím, každopádně teď široká veřejnost ve skutečnosti neví, o čem se ve vnitrostranickém referendu hlasuje. Pokud by bylo na druhou otázku většinově zodpovězeno kladně, hrozilo by, že by veřejnost měla mylné představy o tvorbě kandidátek a dost možná by to odradilo i některé potenciální členy.