Sociální demokraté navrhují regulaci exekucí

Vratislav Dostál

Vládní ČSSD předloží v dolní komoře novelu zákona o mobiliární exekuci. Podle Jeronýma Tejce zákon stanoví, které movité věci nemohou být exekutorem zabaveny. Novinka by měla také zastavit dosavadní výkladové spory.

Nejsilnější vládní strana předloží v dolní komoře novelu zákona, jež by měla regulovat exekuce. Konkrétně chtějí změnit praxi tzv. mobiliární exekuce, tedy zabavování movitých věcí exekutorem v místě bydliště dlužníka. Návrh zákona, jehož předkladateli jsou Jeroným Tejc a Jaroslav Foldyna, má jasně stanovit, co nemůže být lidem zabaveno. Novinka by měla mimo jiné zastavit dosavadní výkladové spory.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Stávající právní úprava má dvě velká a nezřídka zneužívaná negativa: jen velmi úzce stanovuje okruh věcí, na které nelze exekuci vztáhnout, zároveň kvůli své přílišné obecnosti přináší výkladové spory. Tejc s Foldynou proto navrhují rozšíření seznamu věcí, které v exekuci zabavit ze zákona jednoduše nepůjde. Novela by podle nich měla přispět k tomu, aby byly zabavovány pouze věci, které lze zpeněžit za částky, které mohou sloužit k úhradě dluhu, a jejich zabavením není snižována důstojnost dlužníka.

Zabavování věcí malé hodnoty, dětských hraček nebo vybavení nutného k běžnému životu (pračka, lednička) totiž mnohdy vede k nepřiměřenému nátlaku na dlužníka nebo jeho rodinu hraničící s trestním právem a místo úhrady dluhu k traumatizujícím zážitkům zúčastněných, mnohdy jen příbuzných dlužníka.

„Do exekucí nezabavitelných věcí bude po změně zákona zařazeno kromě běžného oblečení a obuvi také obvyklé vybavení domácností, tedy mimo jiné postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, peřiny a ložní prádlo,“ vyjmenovává předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc.

Kromě toho se podle něj nebude moct exekutor dotknout ani studijní a náboženské literatury, dětských hraček, snubních prstenů, písemností osobní povahy, obrazových snímků a zvukových záznamů, které se týkají dlužníka nebo jeho rodiny. Zabavit v exekuci nebude nově možno ani zdravotnické potřeby důležité pro dlužníka či člena jeho domácnosti a finanční hotovost do výše odpovídající dvojnásobku životního minima.

Zákon rovněž počítá s tím, že dlužník v exekuci nepřijde o věci, jejichž hodnota zjevně nepřesahuje tisíc korun. „Exekuce má uspokojit nároky věřitele způsobem běžným v civilizované Evropě, nikoli připomínat přepadení,“ vysvětluje Jaroslav Foldyna s tím, že návrh zákona již podpořil poslanecký klub sociálních demokratů.

„Jsme připraveni zákon ve sněmovně prosadit. S žádostí o jeho podporu proto oslovíme koaliční i opoziční poslance. Zabavování věcí, jejichž prodejem nelze získat potřebné prostředky k úhradě dluhu, nemá opodstatnění. Smyslem exekuce je zaplacení dluhu věřiteli, nikoli úplná likvidace nebo šikana dlužníka, jeho dětí či rodičů,“ vysvětluje Tejc.

    Diskuse