Dienstbier: Zavedeme možnost splácet exekuci na byt či dům ve splátkách

Vratislav Dostál

Sociální demokraté chtějí po volbách zavést přísný dozor státu nad exekutory, zabránit jejich nezákonným praktikám a omezit jejich zisky. Zároveň slibují, že prosadí možnost splácet exekuci na byt či dům ve splátkách.

ČSSD chce v případě volebního úspěchu zavést přísný dozor státu nad exekutory. Současný stav, kdy je stále více občanů v důsledku asociální pravicové politiky obětí lichvy a zvůle exekutorů, považuje nejsilnější levicová strana za nepřijatelný. Chce proto zabránit nezákonným praktikám a omezit nemravné zisky exekutorů z vymáhání pohledávek.

Senátor Jiří Dienstber upozorňuje, že obrovský počet vykonávaných exekucí vedených často na byt nebo rodinný domek představuje často reálnou hrozbu ztráty bydlení dotčených dlužníků. Jedním z důsledků je nárůst bezdomovectví. Proto podle něj sociální demokraté předloží změnu příslušných právních předpisů, která umožní možnost splátek v exekuci.

„V případě exekuce vedené na byt nebo rodinný domek dlužníka, který slouží k jeho bydlení, by dlužník získal zákonný nárok na povolení splátek, pokud by navrhl rozumnou výši pravidelných měsíčních splátek vedoucí k úhradě hlavního dluhu (jistina a hmotně-právní příslušenství bez nákladů soudního řízení a exekuce) v přiměřené době stanovené v zákoně — v rozmezí jednoho až dvou roků — a zároveň by byl stanoven časový limit pro úhradu celého dluhu s veškerým příslušenstvím,“ vysvětlil Dienstbier.

Navrhované opatření by podle něj mohlo značně snížit riziko bezdomovectví jako následku nezvládnuté dluhové situace a exekuce. Zároveň by vedlo k ekonomicky mnohem efektivnějšímu vymáhání dluhů z pohledu věřitelů i dlužníků. Spolu s dalšími návrhy ČSSD — zavedením stropu na úroky a smluvní sankce, zásadním omezením nákladů soudního řízení a exekuce a uzákoněním teritoriality exekutorů — jde o zásadní změnu v neudržitelné situaci v oblasti zadlužování, vymáhání pohledávek a exekucí.

„Celý systém musí být podle nás nastaven tak, aby věřitelé měli šanci na úhradu svých pohledávek, dlužníci nebyli nesmyslně likvidováni a jedinými, kdo ze situace těží, nebyli překupníci a vymahači,“ zdůraznil Dienstbier, který se problematikou exekucí zabývá dlouhodobě.

Již loni na podzim v horní komoře předložil pozměňovací návrh občanského soudního řádu. Novela měla zavést princip místní příslušnosti exekutorských úřadů (tzv. teritorialitu) a zároveň uzákoňovala princip, kterak se u bagatelních pohledávek automaticky nepřiznává náhrada nákladů za právní služby (tzv. přísudek). Ta totiž u mnoha případů navyšuje dluh o tisíce procent.

Úprava sice Senátem prošla, avšak odmítli ji podpořit poslanci bývalé pravicové koalice.  „Je mi jasné, že existuje jak silná lobby ze strany velkých exekučních společností proti teritorialitě, tak neméně silná lobby advokátních kanceláří proti zavedení hranice bagatelity. Pro obě vlivné skupiny totiž představují exekuce skutečně jednoduchý byznys, především díky automatickému přiznání náhrad," uvedl tehdy Dienstbier.

ČSSD nicméně nyní tvrdí, že je připravena v případě volebního úspěchu a vládní odpovědnosti napravit zákonodárství tak, aby došlo k omezení nezákonných praktik a nemravných zisků z vymáhání pohledávek.

  Diskuse
  TT
  October 24, 2013 v 23.21
  Levice v koncích?
  Tak tohle je návrh ČSSD jak řešit lichvu? Je to opravdu zoufalství, že ani ve volební kampani není ČSSD schopna zformulovat jasný návrh, který by zabránil ždímání chudáků lichvářskými půjčkami. Místo toho nabízí "rozumné splátky". A kde na ně tio lidé asi tak vemou....

  To je fakt konečná...