Dienstbier představil priority, patří mezi ně boj s chudobou či sociální bydlení

Vratislav Dostál

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu představil agendu svého úřadu. Mezi jeho prority patří například právo na sociální bydlení, boj s chudobou s akcentem na řešení předlužení a exekuce či posílení kompetencí ombudsmana.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier v úterý na tiskové konferenci představil šest lidsko-právních priorit, jimž se chce tým tento rok věnovat prioritně. Dle svých slov si nicméně uvědomuje, že jde o témata, která vyžadují systematickou, několikaletou a nepopulistickou pozornost.

Dienstbier chce prosadit právo na sociální bydlení, právo každého dítěte na rovný přístup ke vzdělání, plánuje se věnovat boji s chudobou s akcentem na řešení předlužení a exekucí, chce se zasadit také o posílení kompetencí ombudsmana, přispět k řešení sociálně vyloučených lokalit a rád by prosadil i nárok dítěte na předškolní vzdělávání od dvou let.

Ministr pro lidská práva připomněl, že se koaliční vláda sociálních demokratů, hnutí ANO a lidovců ve svém programovém prohlášení přímo zavázala, že bude usilovat o vysoký standard ochrany lidských práv a že svobodu a rovnost každého člověka v důstojnosti i právech bude považovat nejen za formální princip, ale i za závazek vytvářet podmínky pro důstojný a plnohodnotný život všech lidí v České republice včetně příslušníků menšin všeho druhu a jakkoli znevýhodněných či slabších jednotlivců.

„Byl bych rád, kdyby se postoj k lidským právům změnil a to v tom smyslu, že je širší veřejnost bude brát za svá. Právo na důstojný život, právo pacienta na informace, zdravotně handicapovaných na rovný přístup, rovnost žen a mužů a další se přece může týkat každého z nás,“ uvedl Dienstbier s tím, že chce klást srovnatelný důraz nejen na práva politická a občanská, nýbrž i na práva ekonomická, sociální a kulturní.

Dienstbier také veřejnosti představil členy svého týmu, náměstkyni Kateřinu Valachovou, jež v minulosti působila jako vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv. Je externí spolupracovnicí Katedry správního práva a správní vědy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako právnička se zabývá oblastí ústavního a správního práva.

Dále představil Martinu Štěpánkovou, ředitelku Sekce pro lidská práva, která přichází z občanského sektoru, kde se věnovala dlouhá léta tematice lidských práv v Poradně pro občanství a lidská práva a dalších. Podílela se především na realizaci projektů zaměřených migraci a práva cizinců a na rovné zacházení a ochranu před diskriminací. V letech 2000-2005 pracovala na odboru pro lidská práva Úřadu vlády.

Posilou týmu má být také tisková mluvčí Jarmila Balážová, novinářka, která se vedle televizní a rozhlasové práce pohybovala rovněž v nevládním sektoru, tématu lidských práv se v celé šíři věnovala i v médiích. Komunikaci směrem k médiím a veřejnosti považuje za klíčovou nejen v boji proti antisemitismu a anticiganismu, k němuž se vláda rovněž zavázala, ale právě v možnosti s tématem lidských práv pracovat tak, aby přestalo být vnímáno jen v souvislosti s některými skupinami společnosti.