Rusnokova vláda chce předejít sociálním nepokojům

Vratislav Dostál

Vláda ve středu schválila sedm opatření, která mají pomoct řešit důvody, jež letos vedly k sérii protiromských nepokojů. Přijala usnesení, které ukládá ministerstvům konkrétní legislativní úkoly.

Vláda v demisi ve středu schválila sedm opatření, která ukládají jednotlivým ministrům konkrétní legislativní kroky, jež by měly pomoct předejít sociálním nepokojům. Návrhy opatření vzešly z jednání vládní Pracovní skupiny pro řešení sociálních nepokojů, která zasedla za účasti předsedy vlády a ministra vnitra Martina Peciny letos v létě.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Odborné podklady pro tyto návrhy připravila vládní Agentury pro sociální začleňování. Původně bylo předloženo osm návrhů, včetně úkolu pro ministerstvo pro místní rozvoj předložit do pololetí příštího roku návrh legislativní úpravy sociálního bydlení.

„Materiál byl na vládu připraven s rozporem ministerstva, které jej uplatnilo i při jednání vlády, a úkol byl z návrhu usnesení vyňat,“ vysvětlil ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, který je zároveň pověřen řízením Sekce pro lidská práva.

„Je nutné systémově zasáhnout proti zneužívání dávek majiteli ubytoven. Stát také musí pomoci zajistit, aby lidé, kteří mohou pracovat, měli takovou možnost — zejména prostřednictvím motivační veřejné služby, ale také díky dobře promyšlené aktivní politice zaměstnanosti, která bude směřovat zejména do regionů s nejvyšší nezaměstnaností,“ uvedl Šimáček k hlavním bodům přijatého usnesení.

Generální ředitelství Úřadu práce vydalo v srpnu závazný pokyn pro úřady na celém území republiky. Týká se postupu při stanovování doplatku na bydlení. „Je třeba, aby byl postup při vyplácení doplatku na bydlení na všech místech republiky jednotný, aby vycházel z výše plateb za bydlení, která je v daném místě obvyklá a aby sankce, které z něj případně vyplynou, směřovaly spíše k ubytovatelům než ubytovaným,“ tvrdí Šimáček.

Ministerstvo práce má také do konce března příštího roku předložit vládě návrh na obnovení odměňování lidí, kteří vykonávají veřejnou službu a návrh, jak dlouhodobě financovat sociální práci ve vyloučených lokalitách a jak zaručit, aby v místech, kde se nacházejí, byla garantována minimální kapacita sítě těchto služeb.

„Stát a jeho představitelé musí také přesvědčivou argumentací a jasným osobním postojem aktivně bojovat proti mýtům o údajném zvýhodňování jedné skupiny obyvatel, které se nyní nezadržitelně šíří zvláště prostřednictvím sociálních sítí, ale i dalších médií,“ vysvětlil Šimáček.

Ministru školství usnesení ukládá dokončit do konce června příštího roku přípravu novely školského zákona, která se věnuje i financování podpůrných opatření pro děti se specifickými potřebami. Ministerstvo spravedlnosti má do konce března ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vyhodnotit institut oddlužení v rámci zákona o úpadku a způsobech jeho řešení a případně navrhnout jiné nástroje na podporu oddlužování zadlužených a předlužených občanů.

Všechna ministerstva pak mají do konce května příštího roku předložit vládě souhrnnou informaci o plnění těchto opatření. Pracovní skupina pro řešení sociálních nepokojů, která tato opatření vládě navrhla, byla zřízena na začátku tohoto roku v rámci evaluace postupu orgánů veřejné správy při řešení sociálních nepokojů ve Šluknovském výběžku.

Je složena ze zástupců ministerstev práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a obchodu a Agentury pro sociální začleňování a má zajistit koordinovaný postup státní správy při řešení podobných situací.

  Diskuse
  ??
  December 15, 2013 v 16.2
  Není to tak složité.
  Možná, že by vše vyřešilo zpřístupnění informace o příjmu každého občana, každému občanovi.
  MK
  December 16, 2013 v 0.9
  Pane Kuchejdo,
  Kapesné 800Kč/týden (platí rodiče)
  Příspěvek na stravu a byt (modifikované kapesné) 3500Kč/měsíc (platí rodiče)
  Stipendium 1000-3000 Kč/semestr (mění se) (platí univerzita)
  Brigády (nepravidelná příjem) 0-5000Kč/rok (r§zné instituce)
  Dary hotovostní cca 1000 Kč /Rok (přibuzenstvo)
  Dary věcné-různá hodnota odhaduji z hlavy na 10 000 Kč/ rok (příbuzenstvo)
  Částečně obleční a strava-celkovou částku nelze odhadnout(platí rodiče)
  To je veškerá příjmová část mého účetnictví. Teď vy.
  ??
  December 16, 2013 v 7.52
  Měl jsem na mysli civilizovanější formu.
  Možná jste už slyšel o projektu "Skleněný Švéd". Každý občan může za velmi mírný poplatek, požádat o informaci o příjmu kteréhokoliv občana, nebo instituce a úřad mu ji poskytne. S jedinou výhradou. V případě, že vás zajímá organizace, pak se tato organizace o vašem zájmu nedoví. V případě že vás zajímá konkrétní občan, je tento občan o vašem zájmu informován.

  p.s. Vzhledem k tomu, že už směřuju k sedumdesátce, nedostávám od rodičů nic -:).
  JH
  December 16, 2013 v 11.13
  Pan Kolařík
  chtěl na vás, pane Kuchejdo, nejspíše demonstrovat, že i "obyčejní" lidé obvykle nesdílejí nejochotněji informace o svých příjmech s úplně cizími lidmi.