Ozvěny národní potravinové sbírky

Lukáš Ulrych

O víkendu se uskutečnila první celonárodní potravinová sbírka, vybralo se přes šedesát pět tun potravin. Naše legislativa ale darování potravin příliš nepřeje.

16,6 %, tedy přes jeden a půl milionu lidí je ohrožených chudobou v České republice v roce 2012. Tolik údaje ČSÚ. A přímo pod hranicí chudoby žije téměř milion lidí. Právě pro tyto nejvíce zasažené nouzí byla uspořádána první národní potravinová sbírka konaná v sobotu 16. 11. ve 111 obchodech po celé zemi.

Jako první jsme použili termín „obchod s chudobou“. Podpořte nás, abychom mohli dál otevírat témata, která v hlavních zprávách chybí.
×

První oslovení veřejnosti

Široká veřejnost měla poprvé možnost darovat potraviny přímo po jejich nákupu do rukou dobrovolníků, kteří potraviny přebírali. Pořadatelem celé akce byly organizace Byznys pro společnost a Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Armádou spásy a firemními partnery.

První potravinová banka byla založena roku 1992 v Praze s cílem posilovat mezilidskou solidaritu, shromažďovat a distribuovat potraviny pro nejakutnější případy, jako například chudým rodinám, azylovým a dětským domovům, seniorům a v neposlední řadě matkám samoživitelkám.

Od roku 2006 se podařilo vybrat přes 2000 tun jídla. Bohužel vinou krize se v posledních letech zmenšil počet darů, i když počet potřebných se neustále zvětšuje a tak se výše darů pohybuje každý rok pod 200 tunami darovanými z poloviny výrobci, poté prodejními řetězci a z nejmenší části jednotlivými dárci.

Turecké hospodářství

Jedině jako turecké hospodářství je možné označit naši realitu, kdy se u nás každým rokem vyprodukuje 729 tun potravinového odpadu, tedy potravin, které mohly být předány potřebným. Paradoxně nejvíce se takto plýtvá v rodinách, které těsně předbíhají potravinářský průmysl. Darovat můžeme jakékoli potraviny, kterým nevypršelo datum spotřeby, nejlepší volbou jsou zejména trvanlivé potraviny jako mouka, oleje, rýže, luštěniny, cereálie, kompoty, džemy a konzervy všeho druhu.

Charita v naší zemi vyjde draho

Situaci nepomáhá ani naše legislativa a byrokracie. Firmy musí z každé darované potraviny zaplatit státu DPH a tudíž je pro ně výhodnější zaplatit likvidaci potravin, než je poskytnout potřebným. A proto se také může v některých obchodech stát, že místo třídění potravin, které by stálo „zbytečné“ peníze, je celý obsah regálu vyhozen.

V Evropské unii přitom nejsou země, kde je darování potravin od placení DPH osvobozeno, žádnou výjimkou, jedná se například o Německo, Dánsko, Francii či Polsko. Další překážkou je právě byrokracie, která nutí v darovací smlouvě uvést každou položku zvlášť. Charitativní činnost by se měla podporovat, a proto by měla nová vláda odstranit tyto překážky z cesty těm, kteří chtějí pomáhat.

První sbírka skončila velkým úspěchem

Jako velký úspěch sbírky můžeme označit výsledek, který znamenal vybraných 55,5 tun potravin od lidí a 10,5 tun od firem, které dohromady tvoří cca 132 tisíc jídel. Velikostí solidarity byli překvapeni i samotní organizátoři. Lidé přispívali podle svých možností, heslem akce bylo „I malý dar je velká pomoc“. Plný koš například darovali i členové sdružení pražských Mladých sociálních demokratů.

Dobrovolníci měli neustále co dělat, rozdávali informační letáky, kde našli lidé informace o akci i o nejvhodnějších potravinách, přebírali dary a třídili je do jednotlivých krabic. Nejvíce jídla bylo vybráno v Praze a Moravskoslezském kraji. Rekordmanem sbírky se stalo obchodním centrum na Smíchově, kde lidé odevzdali téměř dvě tuny jídla.

Tato akce se od předchozích lišila tím, že byla cílena na širokou veřejnost a právě proto se podařilo obrátit poměr, kdy v minulosti většina potravin pocházela od výrobců a distributorů. Dnes byla absolutní většina potravin vybrána občany. Organizátoři pro velký úspěch akce plánují se sbírkou pokračovat.

  Diskuse
  ??
  November 20, 2013 v 20.1
  Něco pro vás p. Ulrych.
  Jako student pedagogické fakulty si jistě rád přečtete hodnocení akce z pera zkušené pedagožky. Pak vás možná to nadšení trochu přejde. Víte co říkal Lenin "učit se ,učit se, učit se". Tak do toho.

  http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=sloupek/charita-na-cesky-zpusob