Nedokonalé emisní obchodování

Bára Urbanová

Koordinátorka Klimatické koalice reaguje na článek Milana Smrže „Emisní obchod — propadák“ z 16. října, v němž autor odsoudil celý systém obchodování s emisními povolenkami. Také dle koalice systém nefunguje, je však reformovatelný.

Emisní obchodování (EU ETS) má - teoreticky vzato - potenciál být dobrým nástrojem pro snižování emisí skleníkových plynů. I příklad z praxe, a to využití ETS na snižování znečištění ovzduší v USA, byl slibný. Uhlíková daň by pravděpodobně byla ještě lepším nástrojem, ale pro její zavedení by nyní muselo zvednout ruku všech 28 členských států EU.

Pragmatickým důvodem volby ETS jakožto hlavního opatření ke snížení emisí v EU byla před deseti lety i skutečnost, že ke schválení nebyla potřeba jednomyslnost.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

V současné chvíli by bylo naivní se domnívat, že zavést uhlíkovou daň tak, aby byla funkční — to znamená, že by byla zavedena jednotně , v dostatečné výši a bez ulehčujících výjimek a alespoň na půdě celé EU — je reálné. Je proto nekorektní porovnávat reálně existující nástroj s jeho velkými problémy, které má, s teoretickým konceptem uhlíkové daně, která nečelí výzvám nedokonalého světa.

Klimatická koalice a především její členská organizace Centrum pro dopravu a energetiku nešvary ETS opakovaně veřejně kritizuje. Populární je hlavně každoroční žebříček firem, které z ETS nejvíce profitují — s ČEZem a Mittalem v čele.

Mezinárodní organizace Friends of the Earth (FoE) nepovažuje emisní obchodování za správné řešení problému klimatické změny, zároveň si však uvědomuje existenci současného EU ETS a požaduje jeho důkladnou reformu (odmítnutí povolenek zdarma, mezinárodních kreditů a podobně.)

Nijak nepopíráme, že systém ztroskotává. Mnoho let upozorňujeme na jeho vážné problémy a snažíme se navrhovat a prosazovat řešení. Místo po jeho zrušení, však voláme po jeho důsledné reformě. Reforma možná je, stejně jako je možný dobře fungující systém emisního obchodování, pokud je nastaven správně a není ohýbán politiky.

Obáváme se, že podobně jako teď je velmi obtížné prosadit důkladnou reformu ETS, chyběla by politická vůle také k zavedení uhlíkové daně v případě, že bychom se ETS rozhodli zrušit a daní jej nahradit. Zrušit nyní ETS bez náhrady (kolik let může jednání o uhlíkové dani trvat?) nám nepřidá jako vhodné řešení — zhruba polovina evropských emisí skleníkových plynů by rázem byla bez jakékoli regulace.

Bohužel, s řadou problémů, kterými trpí v současné době ETS, by se potýkala i uhlíková daň (pokud by nebyla zavedena celosvětově). Například vývozu průmyslové produkce na globální Jih by evropská uhlíková daň nezabránila a nespočet výjimek, které si zástupci průmyslu a energetiky do ETS prolobbovali, by hrozilo i nové dani. Stejně tak by se při vybírání uhlíkové daně mohly objevit podvody a mohlo by docházet k nepřesným výpočtům množství vypuštěných emisí.

Domníváme se, že v současné době je lepší reformovat již zavedený systém a finanční výnosy, které vzniknou, použít na opatření, která povedou k dalšímu snížení emisí (například skrze zateplování domů) a/nebo na adaptaci na dopady klimatické změny (především v chudých rozvojových státech).

Emisní obchodování není dokonalé, jeho přínos k ochraně klimatu je diskutabilní a reforma je zřejmě jeho poslední šance. Debatám o uhlíkové dani se nijak nebráníme, ale domníváme se, že volat nyní po zrušení ETS a nemít vyjednanou adekvátní náhradu, není konstruktivní.

Klimatická koalice je platformou dvanácti ekologických a rozvojových nestátních neziskových organizací.

    Diskuse
    October 23, 2013 v 10.39
    Realita
    Domnívám se, že funkční ETS je stejná utopie jako uhlíková daň. Existence ETS je možná právě proto, že je tak děravé a vlastně nikoho moc neomezuje. Jakmile by byla snaha toto opravit, z hlediska průmyslu i obyvatel by se jednalo o další zelený nesmysl, který má jen tahat peníze z jejich již tak dost prázdných kapes. Přiznejme si, že většině obyvatel evropských zemí je šumák, zda za 10 nebo 20 let dojde k větší četnosti povodní. Oni řeší, jak splatí hypotéku, nebo jak si najdou či udrží práci. Ano, je to krátkozraké, ano, není to moc solidární k lidem v ostrovních zemích či k dalším generacím. Ale těžko lidem vyčítat krátkozrakost, když i naše vlády nevidí za následující volební období.