Nedokonalé emisní obchodování

Bára Urbanová

Koordinátorka Klimatické koalice reaguje na článek Milana Smrže „Emisní obchod — propadák“ z 16. října, v němž autor odsoudil celý systém obchodování s emisními povolenkami. Také dle koalice systém nefunguje, je však reformovatelný.

Emisní obchodování (EU ETS) má - teoreticky vzato - potenciál být dobrým nástrojem pro snižování emisí skleníkových plynů. I příklad z praxe, a to využití ETS na snižování znečištění ovzduší v USA, byl slibný. Uhlíková daň by pravděpodobně byla ještě lepším nástrojem, ale pro její zavedení by nyní muselo zvednout ruku všech 28 členských států EU.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Pragmatickým důvodem volby ETS jakožto hlavního opatření ke snížení emisí v EU byla před deseti lety i skutečnost, že ke schválení nebyla potřeba jednomyslnost.

V současné chvíli by bylo naivní se domnívat, že zavést uhlíkovou daň tak, aby byla funkční — to znamená, že by byla zavedena jednotně , v dostatečné výši a bez ulehčujících výjimek a alespoň na půdě celé EU — je reálné. Je proto nekorektní porovnávat reálně existující nástroj s jeho velkými problémy, které má, s teoretickým konceptem uhlíkové daně, která nečelí výzvám nedokonalého světa.

Klimatická koalice a především její členská organizace Centrum pro dopravu a energetiku nešvary ETS opakovaně veřejně kritizuje. Populární je hlavně každoroční žebříček firem, které z ETS nejvíce profitují — s ČEZem a Mittalem v čele.

Mezinárodní organizace Friends of the Earth (FoE) nepovažuje emisní obchodování za správné řešení problému klimatické změny, zároveň si však uvědomuje existenci současného EU ETS a požaduje jeho důkladnou reformu (odmítnutí povolenek zdarma, mezinárodních kreditů a podobně.)

Nijak nepopíráme, že systém ztroskotává. Mnoho let upozorňujeme na jeho vážné problémy a snažíme se navrhovat a prosazovat řešení. Místo po jeho zrušení, však voláme po jeho důsledné reformě. Reforma možná je, stejně jako je možný dobře fungující systém emisního obchodování, pokud je nastaven správně a není ohýbán politiky.

Obáváme se, že podobně jako teď je velmi obtížné prosadit důkladnou reformu ETS, chyběla by politická vůle také k zavedení uhlíkové daně v případě, že bychom se ETS rozhodli zrušit a daní jej nahradit. Zrušit nyní ETS bez náhrady (kolik let může jednání o uhlíkové dani trvat?) nám nepřidá jako vhodné řešení — zhruba polovina evropských emisí skleníkových plynů by rázem byla bez jakékoli regulace.

Bohužel, s řadou problémů, kterými trpí v současné době ETS, by se potýkala i uhlíková daň (pokud by nebyla zavedena celosvětově). Například vývozu průmyslové produkce na globální Jih by evropská uhlíková daň nezabránila a nespočet výjimek, které si zástupci průmyslu a energetiky do ETS prolobbovali, by hrozilo i nové dani. Stejně tak by se při vybírání uhlíkové daně mohly objevit podvody a mohlo by docházet k nepřesným výpočtům množství vypuštěných emisí.

Domníváme se, že v současné době je lepší reformovat již zavedený systém a finanční výnosy, které vzniknou, použít na opatření, která povedou k dalšímu snížení emisí (například skrze zateplování domů) a/nebo na adaptaci na dopady klimatické změny (především v chudých rozvojových státech).

Emisní obchodování není dokonalé, jeho přínos k ochraně klimatu je diskutabilní a reforma je zřejmě jeho poslední šance. Debatám o uhlíkové dani se nijak nebráníme, ale domníváme se, že volat nyní po zrušení ETS a nemít vyjednanou adekvátní náhradu, není konstruktivní.

Klimatická koalice je platformou dvanácti ekologických a rozvojových nestátních neziskových organizací.

    Diskuse
    October 23, 2013 v 10.39
    Realita
    Domnívám se, že funkční ETS je stejná utopie jako uhlíková daň. Existence ETS je možná právě proto, že je tak děravé a vlastně nikoho moc neomezuje. Jakmile by byla snaha toto opravit, z hlediska průmyslu i obyvatel by se jednalo o další zelený nesmysl, který má jen tahat peníze z jejich již tak dost prázdných kapes. Přiznejme si, že většině obyvatel evropských zemí je šumák, zda za 10 nebo 20 let dojde k větší četnosti povodní. Oni řeší, jak splatí hypotéku, nebo jak si najdou či udrží práci. Ano, je to krátkozraké, ano, není to moc solidární k lidem v ostrovních zemích či k dalším generacím. Ale těžko lidem vyčítat krátkozrakost, když i naše vlády nevidí za následující volební období.