Dnes jsou to bezdomovci a Romové. Zítra ti s odlišnými politickými názory

Eduarda Heczková

Zveřejňujeme projev, který zazněl na demonstraci před maďarskou amabasádou, kterou její organizátoři z neformální iniciativy Nechte nás vyspat pořádali jako projev solidarity s kriminalizovanými maďarskými bezdomovci.

Milí přátelé bezdomovci, i vy dosud bydlící, vážený pane velvyslanče,

ustlali jsme si tu dnes, dokud ještě můžeme. To naši přátelé, bezdomovci v Maďarsku, už takové štěstí nemají. Nejen, že přišli o bydlení, nyní přišli takřka již i o možnost přežívat. V pondělí 30. září byl totiž v Maďarsku schválen zákon o kriminalizaci bezdomovectví.

Místní úřady mohou vytyčit (a je více nežli jasné, že vytyčovat budou) zóny bez bezdomovců a ty, kdo by v těchto místech spali pod širým nebem, pokutovat, poslat na veřejně prospěšné práce nebo nechat zavřít. Stejně tak bude možné násilně vystěhovat a potrestat lidi žijící v boudách nebo chatrčích.

Pro tento návrh ministra vnitra Sándora Pintéra hlasovala dvoutřetinová většina zástupců pravicové vládní strany Fidesz. Zákon už není v rozporu s ústavou, jako tomu bylo v případě první verze zákona proti bezdomovcům z loňského roku. Tu zrušil Ústavní soud. V březnu letošního roku kvůli tomu parlament změnil ústavu.

Maďarská bezdomovkyně Mária žila s alkoholikem. Rozešla se s ním, ztratila práci a teď už více než deset let žije s novým partnerem v jednom městském lese. Žijí z vyřazených věcí na ulici nebo přebírají odpadky, což už je ale také trestné. Když je vyženou na okraj města, odkud už se nemohou vrátit, protože je autobus nevezme, ztratí i minimální živobytí a v podstatě se to rovná odsouzení smrti hladem.

Zcela jinak se ovšem na danou problematiku dívá Jiří Janeček, bývalý radní Magistrátu hl. Města Prahy pro sociální politiku, bývalý poslanec parlamentu za ODS a nyní kandidát za volební blok Hlavu vzhůru. I jeho problematika bezdomovců velmi zajímá. Jak jinak lze vysvětlit, že již 3. října vyzývá k co nejrychlejšímu řešení situace bezdomovců. Proč? Nechme hovořit jej samého — z jeho výzvy vybírám pro nás nejvíce alarmující citáty — celou jeho výzvu je pak možno si přečíst na internetu.

  • „Vyzývám všechny kompetentní politiky a úředníky České republiky, aby začali urychleně řešit situaci kolem bezdomovců. Naše republika je v přímém ohrožení blížící se vlny nově příchozích bezdomovců z Maďarska.“
  • „Musíme bezpodmínečně posílit pravomoci Policie ČR a Městské policie, aby mohla vytlačovat bezdomovce z měst. Vyzývám proto primátora hl. města Prahy, aby urychleně svolal bezpečnostní radu města a začal celou situaci řešit.“
  • „V nebližší možné době by mělo vzniknout zařízení pro nepřizpůsobivé bezdomovce, které by zajišťovalo základní potřeby k přežití. Kdyby se v roce 2010 nepodlehlo falešné solidaritě, tak toto zařízení již dávno funguje.“
  • „Česká republika patří lidem, kteří platí daně, chovají se řádně a zodpovědně, užívají po celoživotní práci důchody a nechovají se jako paraziti.“

Na závěr již jen dvě poznámky. Bezdomovectví není projevem osobního selhání, ale selhání společnosti. Ano, může za ně — přiznejme si to otevřeně, tolik vychvalovaný tak zvaný demokratický systém, jenž však není ničím jiným nežli prachsprostým kapitalismem.

A druhá poznámka: Dnes jsou to bezdomovci a Romové. Zítra to mohou být imigranti, pozítří ti, kdo mají prostě odlišné politické postoje. Pokud se nechceme jednou sejít všichni v jednom internačním — ne-li koncentračním — táboře, měli bychom už dnes bojovat po boku těch a za ty, kteří žijí na okraji společnosti.

Projev zazněl 10. října před maďarskou ambasádou.