Co si počneme bez vlád, které dělaly všechno správně?

Alena Gajdůšková

Česká republika za poslední léta několikrát propadla v mezinárodních žebříčcích vyhodnocujících hospodářský rozvoj. Pro obnovu ekonomiky a zvýšení životní úrovně lidí je třeba udělat řadu věcí jinak, než jak je dělala předešlá vláda.

Nečasova vláda provedla řadu změn. Trochu nafoukaně je nazývala reformami. Ovšem během této vlády ve stínu pseudoreforem se Česká republika za poslední léta několikrát propadla v mezinárodních žebříčcích vyhodnocujících hospodářský rozvoj — naposledy v žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra — za Ázerbajdžán a Portoriko.

Ano, byla krize, ale zažily ji i ostatní země. Propadnout se relativně o sedm míst, to svědčí o tom, že někdo nesplnil funkci řádného hospodáře. Mezinárodní hodnocení hovoří o nejapném zacházení s rozpočtovými prostředky. Komu měly tyto zdánlivé reformy sloužit a jaký je jejich dnešní efekt? Když se zeptám, zda z nich snad nežijí nějací kmotři (zpráva hovoří i o korupci), budu vypadat jako největší naivka pod sluncem.

K neschopnosti bývalé vlády v oblasti rozpočtu země přistupuje i neschopnost v zacházení s evropskými fondy. Tato neschopnost má možná zajímavé zázemí. Pod kontrolou EU není možné čarovat tak, jak se občas u nás s veřejnými penězi čarovalo.

Je tedy jasné, že za cestou k propadu ve světových žebříčcích není nepřízeň osudu, ale neschopnost aktérů jako Nečas — a nezapomeňme na ministra financí Kalouska! V té souvislosti doufám, že se většina spoluobčanů spolu se mnou nebojí, že po volbách, pokud tak voliči rozhodnou, bude něco jinak.

Řečeno ostřeji: Pro obnovu ekonomiky a zvýšení životní úrovně lidí je třeba udělat řadu věcí jinak. I když si nemůžeme být jistí, že my z ČSSD jsme všichni opravdu perfektní, na řadu katastrof způsobených minulou vládou jsme dopředu upozorňovali. Umíme se poučit a spolupracovat s těmi nejlepšími odborníky v zemi. Zaostávání ČR nás trápí, i když jsme k němu v poslední době svým rozhodování nepřispěli. A náš cíl v případě vítězství ve volbách je zaostávání ČR překonat co nejrychleji spolu se všemi, kdo s námi do toho chtějí jít.