Viva o Bolsa Família

František Kalenda

Je obecně známo, že se posledním brazilským vládám podařilo pomoci milionům lidí z chudoby. Méně se ale ví jak. Stálý spolupracovník DR vysvětluje principy fungování příslušného programu, jenž právě slaví deset let existence.

Třicet šest milionů. To je prozatím počet lidí, kterým prokazatelně pomohl z extrémní chudoby program Bolsa Família („Rodinný Fond“) brazilské vlády. Nejambicióznější projekt bývalého prezidenta Luly slaví deset let existence a má výsledky. Tvář brazilské společnosti se od doby jeho zavedení změnila k nepoznání. A brazilský model se stal inspirací pro Latinskou Ameriku.

Úspěch programu nebyl při jeho vzniku v roce 2003 vůbec jistý. Prezident Lula několik měsíců před ním představil jiný ambiciózní plán Fome Zero („Nulový hlad“), sklidil však kritiku za jeho neefektivitu a obrovskou byrokratickou zátěž. Stejná kritika směřovala k menším sociálním programům, zavedeným ještě vládou jeho předchůdce na podporu vzdělávání nebo zlepšení zdravotní péče. Lula se nakonec rozhodl, že nejlepším řešením bude všechny menší programy spojit.

Právě tak vznikla Bolsa Família, sjednocující čtyři nejdůležitější tematické iniciativy federální vlády. A jelikož do roku 2003 spravovalo každou z nich jiné ministerstvo, vznikl též nový rezort — Ministerstvo pro sociální rozvoj a boj s hladem.

Principy fungování

Bolsa Família stojí na schématu tzv. conditional cash transferu (CCT); jinými slovy na podmíněných peněžních částkách posílaných obvykle matkám od rodin, přestože primárním adresátem je dítě. Matka má garantovat plnění programu, které spočívá v pravidelné školní docházce, vakcinaci nebo návštěvě lékaře. Za takových podmínek dostává omezenou měsíční částku za každé dítě na speciální účet ve federální bance Caixa Econômica Federal, určenou především na podporu vzdělání dětí.

Program má mnoho kritiků, mezi které lze počítat i část katolické církve; ti však nejčastěji vystačí s obecnými frázemi typu Bolsa Família přivyká rodiny na pravidelný příjem od státu a bere jim motivaci hledat práci nebo zlepšovat svůj sociální status. Další kritika směřuje na  korupční potenciál programu nebo už vzpomínanou přebyrokratizovanost.

Nicméně nejen dle pravidelných zpráv Světové banky takové výtky nemají oporu v číslech. I díky programu Bolsa Família dnes 97 procent brazilských dětí navštěvuje pravidelně školu, výrazně se zlepšil jejich zdravotní stav a stravovací návyky. Stejně tak se zlepšil i zdravotní matek a snižuje se dětská úmrtnost. Podle expertních odhadů přitom program nejen vysvobodil zmíněných 36 milionů lidí z extrémní chudoby, ale též pomohl mnoha dalším do bídy neupadnout. Znalci uvádějí, že bez implementace Bolsa Família by byl počet Brazilců s příslušně nízkým příjmem (pro extrémní chudobu jde o 17 amerických dolary na měsíc) o třetinu vyšší. Celkově se v zemi od roku 2001 snížila míra ekonomické nerovnosti o pětinu a stále klesá.

Ani byrokratická zátěž není tak monstrózní, jak by se dalo předpokládat. Děkovat za to lze především jednotnému registru všech osob čerpajících z programu a také kartě a speciálnímu účtu u zmíněné banky. Příjemci pouze musí prokazovat plnění podmínek programu a vlastní příjmy, resp. výdaje sleduje stát tak jako tak. Proti korupci pak působí vládní Transparentní portál (Portal da Transparência), kde může každý dohledat, kdo jaké částky pobírá. Zároveň jsou na něm zveřejňovány státní zakázky a výdaje veřejných prostředků vůbec.

Univerzální inspirace

O úspěchu Bolsa Família svědčí i míra, jakou se programem inspirovaly ostatní země v regionu. Sám sice nebyl první svého druhu — ještě před Brazílii spustilo například Mexiko CTT program Progresa („Pokrok“); jenže ten nikdy nedorostl takových rozměrů a v současné podobě Oportunidades („Příležitosti“) vychází do značné míry ze zkušeností a výsledků brazilského následovníka.

Celkově pomáhají programy inspirované brazilským Bolsa Família v současnosti 128 milionům lidí z osmnácti zemí Latinské Ameriky a karibské oblasti. Další nápodoby se přitom šíří i mimo pomyslný kontinent, do Asie nebo Afriky. Bolsa Família se navíc sama neustále mění a zdokonaluje. Naposledy se například rozhodlo o jeho rozšíření do jižních regionů, pro rodiny zasažené přírodními katastrofami, jako byly nedávné ničivé záplavy v Paraná a Rio Grande do Sul.

Prezidentka Dilma Rousseffová říká, že Bolsa Família změnila životy milionům lidí. A podle vlastních slov hodlá v této pozitivní změně pokračovat.