TV Nova posiluje nenávist vůči Romům, říká pravdivě vysílací rada

František Kostlán

Televize Nova systematicky utvrzuje protiromské předsudky a k anticiganismu tak vychovává své diváky. Ve svých reportážích užívá výmysly, nechává mluvit jen jednu stranu sporu, informace neověřuje.

Televize Nova se ohradila proti výroční zprávě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) za rok 2012. Na některé pasáže této zprávy si stěžovali i další provozovatelé televizí a rádií, ale v souvislosti s předsudky a vyvoláváním nenávisti vůči romské menšině kritizovala vysílací rada jen Novu.

Počínání TV Nova není nic nového, informace o jejím neobjektivním vysílání ve vztahu k Romům se objevovaly průběžně. Občanská část Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na základě kritických článků na serveru Romea.cz a Deníku Referendum.cz podala na televizi Nova stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta nechala vypracovat analýzu zpravodajství v Televizních novinách a zjistila, že provozovatel Novy opakovaně porušil zákon o vysílání.

Podpora extremistických nálad

Zařazoval například účelově vybírané a zpracované informace o Romech, čímž „utvrzoval stereotypní předsudky týkající se etnických menšin.“ Televizní noviny prezentovaly ve sledovaném období v souvislosti s Romy prakticky výhradně negativní informace, převážně ze sféry kriminality.

Provozovatel „na rozdíl od kriminality většinové populace zde pachatele identifikoval etnicitou. Zobrazoval Romy výhradně jako problémovou menšinu z hlediska kriminálního nebo sociálního. Označoval za Romy jedince tmavší pleti, bez ohledu na to, zda jde skutečně o Romy, respektive zda se jimi dotyční cítí být. Byla používána slovní spojení, díky nimž docházelo k automatickému spojování problematických situací a lokací s Romy (romská ubytovna atd.), bez ohledu na faktický stav věcí,“ píše RRTV ve svém zdůvodnění.

Provozovatel TV Nova se podle rady také dopustil „porušení povinnosti zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.“ Například během informování o demonstracích na severu Čech dal pořad prostor k vyjádření výhradně extremistům a jejich sympatizantům, účastníkům protiromských demonstrací. Ve zpravodajství o tanvaldském případu zazněly i rasistické výroky bez jakékoli redakční korekce (neidentifikovaná osoba: „Můžu říct, že ten člověk jich zastřelil málo, poněvadž tady přepadávají normálně v pravý poledne tady v parku, že jo, lidi.“). Účastníci tohoto incidentu byli označeni jako mladíci v reportáži z doby, kdy se předpokládalo, že jsou oběťmi. V okamžiku, kdy se začalo uvažovat o tom, že mohli být útočníky, identifikovala je televize verbálně jako Romy.

„Zpravodajské zjednodušení se dostávalo za hranici tolerance. Svým pojetím podporovalo růst xenofobních a extremistických nálad ve společnosti,“ konstatovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o zpravodajství Novy.

Podrobnosti z analýzy Televizních novin rozhodně stojí za prostudování, měly by patřit k výuce budoucích novinářů, jako vzor, jak se žurnalistika rozhodně nemá dělat. Naleznete je ve výroční zprávě RRTV, na stranách 46, 47 a 48.

Protestní dopis TV Nova

Televize Nova poslala dopis Václavu Menclovi, předsedovi poslaneckého Volebního výboru, který se tímto tématem zabývá. „Tento dopis uvádí výhrady skupiny Nova k jedné části Zprávy o činnosti RRTV, která se vztahuje k problematice monitoringu zpravodajství o kriminálních činech s identifikací romské etnicity,“ řekla serveru Česká média Marie Fianová z TV Nova s tím, že RRTV v loňském roce uskutečnila monitoring a analýzu zaměřené výlučně na vysílání televize Nova, aniž by současně v obdobném rozsahu analyzovala obsah televizního vysílání jiných provozovatelů.

„V důsledku toho výroční zpráva vyznívá tak, že naše společnost jako jediný provozovatel televizního vysílání v ČR trvale porušuje své povinnosti v souvislosti s informováním veřejnosti o etnické identifikaci pachatelů nebo podezřelých v televizním vysílání. Monitoring, analýza a závěry z toho vyvozené jsou tak vzhledem ke své neúplnosti a nesprávnosti způsobilá poškodit naši společnost v očích veřejnosti,“ upozornila Fianová.

TV Nova v nedbalkách

To je pozoruhodná reakce. TV Nova nevadí ani tak to, že byla přichycena při hrubé manipulaci diváky, při podpoře nenávisti vůči Romům, při šíření rasismu, xenofobie a předsudků. Vadí jí, že při tom byla přichycena sama. Co by se ve vztahu k veřejnosti změnilo, kdyby RRTV zjistila totéž o televizi Prima (a že by zjistila totéž, o tom nemůže být pochyb)? Nebo o České televizi? Samozřejmě, že nic. TV Nova by jen mohla demagogicky vykřikovat, že ostatní nejsou lepší a RRTV by ji proto měla nechat na pokoji.

Navíc tvrzení samo, že by vyjádření RRTV by mohlo Novu poškodit v očích veřejnosti, je nesmyslné. Podstatnou část té veřejnosti si Nova dávno vychovala k obrazu svému. Zprvu nadbíhala údajné poptávce po protiromsky zaměřeným informacím, potom je rozšířila do takové míry, že i lidé, kteří původně po ničem takovém nebažili, se nad (v drtivé většině vymyšleným či údajným) počínáním Romů zhrozili. TV Nova je spoluodpovědná za tristní stav, jaký panuje ve vztazích většiny a romské menšiny. A většina jejích diváků ji za to rozhodně nadávat nebude.

Reakce RRTV

Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV, na jednání Volebního výboru sdělila, že rada reagovala na konkrétní stížnost na Novu, kterou vyřizovala vedle standardního kontinuálně prováděného monitoringu vysílání. „Nám nepřišla stížnost na ČT ani televizi Prima a podobně. Nám by se samozřejmě líbilo udělat komplexní analýzu, to bychom ale nemohli oplývat pěti analytiky, ale nejméně třiceti... Rada konstatovala, že se s námitkami provozovatele neztotožnila a trvá na správnosti posouzení uvedeného v předmětných upozorněních,“ uvedla Kalistová.

V případě dopisu TV Nova předseda výboru Václav Mencl doporučil, aby se rada nadále zabývala vyhodnocováním zpravodajství o kriminálních činech v plném rozsahu televizního a rozhlasového vysílání. Tento ucelených přehled by pak měla obsahovat zpráva za letošní rok. „Máme asi 300 televizních kanálů a kolem 80 rádií, nejsem si jistá, jestli se nám podaří za ten rok zvládnout úplně všechny. Ale uděláme maximální možnou práci, abychom pokryli co nejvíce provozovatelů,“ reagovala Kalistová. Volební výbor následně doporučil poslancům vzít výroční zprávu na vědomí. Stejně tak vzal výbor na vědomí vyjádření Novy i RRTV Volebnímu výboru.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je jednou z mála státních či veřejnoprávních institucí, které plní své poslání, seč jí síly stačí. Doufejme, že ji snaha Václava Mencla o monitorování rasismu ve všech televizích a rádiích příliš nezahltí. Mohlo by se stát, že nebude mít čas na důkladnou analýzu vysílání hlavních televizí a rádií, která oslovují mnohonásobně více diváků než média okrajová.

Další příklady neobjektivního zpravodajství TV Nova

Zpravodajství televize Nova cíleně vyhledává kriminální případy, v nichž figurují Romové. Takových zpráv vysílá mnohem více, než je poměr spáchaných trestných činů mezi romskými a českými podezřelými. Vytváří tak mylný dojem, že Romové páchají více trestných činů než lidé z majority. Příkladů k tomu existuje nespočet. A příklady, jakým způsobem tohoto tématu TV Nova zneužívá, jsou také k dispozici.

Ústí nad Labem: střet Romů s Čechy

V říjnu 2011 se v Ústí nad Labem střetli Romové se dvěma Čechy. Informaci o tom Nova přinesla zcela jednostrannou — podala tvrzení Čechů jako pravdu, aniž by se alespoň snažila získat vyjádření z druhé strany. Ale hlavně vůbec neinformovala o předcházejícím incidentu. Střetu předcházel útok Čechů na Romy.

„Viděla jsem, jak utíká Romka, její muž a syn - a za nimi utíkal pán s nožem a řval na ně: já vás zabiju vy černý svině, vy černý huby, tady chcípnete. Napadení Romové křičeli o pomoc a utíkali sem k baráku, paní upadla. Její muž se pro ní vrátil a útočníka, který ležící ženě šermoval nožem u obličeje, odstrčil a pak se jim podařilo schovat do baráku.. Asi po třech minutách už jsem viděla houf lidí před barákem,“ řekla svědkyně. Až poté se strhla rvačka mezi Romy, kteří bránili napadenou romskou rodinu, a útočníky s noži a mačetami.

„Byla jsem v šoku a naštvaná, když jsem viděla reportáž v televizi Nova, jakým způsobem celý incident popsala. Obrátili to proti Romům, ale tak to vůbec nebylo,“ dodala svědkyně.

Liberec: vymyšlené přepadení

Loňského 20. dubna odvysílala Nova zprávu redaktora Ivana Berky o přepadení mladé dívky v Liberci. Způsobem zpracování zprávy bylo dosaženo účelu: vzbudila negativní emoce namířené proti Romům. A to nejen v Liberci, ale na severu Čech vůbec. Redaktor ji založil čistě na tvrzení údajně přepadené dívky, aniž by si dál její slova jakkoli ověřoval. Jak se ukázalo, tvrzení „korunní svědkyně“ TV Nova bylo smyšlené. Nova přitom samozřejmě věděla, že se nelze ve zpravodajství stoprocentně opřít o výpověď (údajně) napadené, protože takových smyšlených případů je mnoho.

V této zprávě redaktor Ivan Berka krom jiného říká toto: „V Liberci je to poprvé, kdy Romové zaútočili na mladou dívku. Dva ji drželi, třetí nožem nebo žiletkou řezal do věcí, které měla na sobě... požadovali od ní ještě hotovost a jídlo... dívka je zraněná, její rodina případ nechce komentovat. Měla různé řezné rány na krku, na horních i dolních končetinách.“

Poté Berka dává tento případ do souvislostí s další obětí, patnáctiletou, kterou podle něj přepadli Romové ve Šluknově. Potom je záběr na jednoho z obviněných, který se prý jmenuje Tomáš Dzyry, který však jako Rom nevypadá a ani tak nemluví. Následuje střih do studia a moderátor sugestivní otázkou vkládá starostce Šluknova do úst, že kvůli tomu určitě budou na Šluknovsku další nepokoje.

A jaká je skutečnost? Liberecká policie tento případ odložila. Dívka se policistům přiznala, že se pořezala sama a přepadení si vymyslela. TV Nova se neomluvila. Případ přitom rozvířil silné emoce. „Zejména u rodičů dětí vyvolal paniku a obraceli se na policii s celou řadou dotazů, především s ohledem na bezpečnost svých dětí. Pro kriminalisty byl už s ohledem na věk dívky a závažnost jednání údajných pachatelů velkou prioritou,“ řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Vymyšlené případy přitom nejsou žádnou novinkou. „Z oficiálních policejních statistik nelze vyčíst počet případů, které byly vymyšlené, takže údaje, které vám poskytnu jsou přibližné. Podařilo se mi zjistit, že na Děčínsku je smyšlených oznámení případů přibližně osm. Pět z nich měla být loupež a tři krádeže spáchané na osobě,“ sdělil serveru Romea.cz děčínský policejní mluvčí Vojtěch Haňka.

Pobouření rodičů nad týdnem romské kuchyně

Pro Novu je k získání vyšší sledovanosti dobré jakékoli romské téma. V březnu 2012 na své webové stránce Tn.cz přišla v písemné zprávě i přiloženém videu s tím, že v jedné chomutovské škole se rodiče bouří proti tomu, že školní jídelna připravila „týden romské kuchyně“.

„V kuchyni už takto dětem připravili tradiční italská, mexická, řecká nebo slovenská jídla. Narazili až s romským týdnem. Pro některé rodiče je představa, že jejich dítě jí nějaké tradiční cikánské jídlo tak otřesná, že raději děti odhlásili z obědů,“ říká se ve zprávě TV Nova.

V reportáži vystupují zprvu dva lidé, kterým se týden romské kuchyně líbí. Poté redaktorka říká: „Jenže na severu Čech je situace kolem nepřizpůsobivých občanů tak vyhrocená, že část rodičů dobře míněná akce nadzvedla natolik, že odhlašují děti z obědů.“

Pak je prostřih na ženu, která říká: „Chodí na obědy, chodí pořád, ale tenhle týden nechodí.“ „A důvod?“ ptá se redaktorka. Žena odpovídá: „S otazníkem.“ Pak tam vystupuje muž, který říká „mně to vadí,“ a poté ještě jeden muž, kterému vadí název akce, nikoli to, že probíhá.

TV Nova jednak ve své reportáži udělala rovnítko mezi „nepřizpůsobivé občany“ a Romy. Jednak tvrdí nepravdu: situace kolem Romů není vyhrocená v celých severních Čechách, ale jen na některých místech Šluknovska. Ale hlavně — z pobouření rodičů nad týdnem romské kuchyně se vyklubala jedna jediná matka.

Serveru Romea.cz to potvrdila vedoucí jídelny zmíněné školy Václava Bublová.

„Připravujeme 380 obědů denně, mezi tolika lidmi se kdykoli může najít jeden, kterému se něco nelíbí. Jak mi řekli lidi z TV Nova, jde jen o jedinou matku, která odhlásila své dítě z obědů po dobu týdne romské kuchyně. Stěžovala si prý na to, že vaříme romská jídla v době, kdy jsou na Šluknovsku v souvislosti s Romy nepokoje. Odpověděla jsem, že je mi to jedno. Tady žádné nepokoje nejsou a romská jídla zapadají do naší strategie. Pořádáme běžně týdny jídel různých národů,“ řekla Václava Bublová serveru Romea.cz.

Břeclav: další smyšlený případ

V Břeclavi se odehrál největší případ poslední doby plynoucí z výmyslu. Patnáctiletý hoch, který přišel o ledvinu, si vymyslel, že ho přepadli Romové, protože se bál matce přiznat, že se jen předváděl před dívkami a spadl ze zábradlí uvnitř domu a patro níže (alespoň tak to podává oficiální verze). Zpravodajství TV Nova z Břeclavi bylo neobjektivní a nevyvážené — lživou verzi Nova bez jakéhokoli ověřování opakovaně prezentovala jako pravdivou. Reportáže o údajném útoku byly opakovaně prokládány záběry na „lenošící“ Romy. Kauzu redaktoři dávali do souvislosti s dalšími údajnými „romskými“ útoky. TV Nova ve svých vstupech neposkytla téměř žádný prostor Romům a dalším lidem v Břeclavi, kteří celou dobu tvrdili, že jde o nesmysl, protože Romové na nikoho nezaútočili. Tím se výrazně podílela na vyvolávání hysterie a následným protiromsky zaměřeným akcím.