Nad prvním číslem letošní Sedmé generace: má svět budoucnost?

Redakce DR

Ústřední téma prvního letošního čísla Sedmé generace neslo název: No Future? Podobně jako kampaň Karla Schwarzenberga však s punkem pranic nesouvisí: zde však přece jen reálný smysl má: bere se — i s otazníkem — doslova.

Ačkoli v tisku je již druhé letošní číslo Sedmé generace, v Deníku Referendum se vracíme ještě k číslu prvnímu, jehož hlavním tématem byly úvahy nad perspektivami světa moderní civilizace.

Téma prvního čísla dvaadvacátého ročníku de facto kopíruje základní intenci, která se vine obsahem časopisu od jeho počátku. Přesto se redakce pokouší k tématu postavit alespoň v něčem nově. Zuzana Vlasatá se ve svém textu věnuje představám o budoucnosti, s nimiž se lze se setkat v literatuře či filmu, a trefně podotýká, že jsou zpravidla omezeny katastrofickými či přetechnizovanými obrazy; Jan Doležal naopak popisuje trvající fatální bezvýchodnost jednání o celosvětové dohodě na ochranu klimatu.

Z příznivějšího konce se pokouší téma uchopit jednak redakční úvod k tématu, reportáž Vojtěcha Pelikána Smělí jako Islanďané, šťastní jako Bhútánci a konečně i anketa Bude Česká republika za dvacet let ekologicky příznivější zemí? mezi čtveřicí osobností, kterou v rámci spolupráce se Sedmou generací zveřejňujeme v dnešním vydání Deníku Referendum.

K tématu se volně váže i recenze Kateřiny Rezkové na poslední knihu Jamese Lovelocka Mizející tvář Gaii. V posledních číslech tradičně silná recenzní sekce obsahuje i text Pavla Klvače nad filmem Rona Frickeho Samsara a Zuzana Vlasatá upozorňuje na jeden ze zajímavějších opusů hollywoodské produkce, který pod titulem Vyměřený čas popisuje dystopickou vizi světa, v němž jako platidlo neslouží peníze, nýbrž čas.

Silnou stránkou Sedmé generace jsou v posledních letech rovněž reportáže. Dominik Grohmann a Veronika Frélichová přibližují v tomto žánru mikrosvět českých zlevněnek a britských farmářských obchodů. Adam Bedřich čtenáře provede cyklistickým Manchesterem, Josef Patočka aktivitami proti plánované výstavbě jaderné elektrárny v Polsku, Janica Šipulová areálem Vlněny, který má být zanedlouho asanován.

Oblouk ústředního tématu se uzavírá v závěrečném rozhovoru Elišky Balharové s britským expertem Nadace pro novou ekonomiku Saamahem Abdallahem. V něm se mimo jiné píše: „Považuji se za člověka, který věří v Utopii, v její hodnotu. Nevím, jestli se tam někdy dostaneme, ale myslím, že musíme pokračovat v cestě tím směrem. Je dobré si připomenout, že hodnoty, které dnes ve společnosti dominují, nejsou jediné možné, nebylo to tak vždy.“

Seznam všech článků čísla naleznete zde. Na stránkách Sedmé generace rovněž najdete, kde si  lze SG zakoupit ať už v tištěné či elektronické podobě, a také informace o předplatném.