Resort životního prostředí souhlasí s dostavbou jaderné elektrárny Temelín

Vratislav Dostál

Sdružení Calla a Jihočeské matky považují postup ministerstva životního prostředí, které vydalo souhlasné stanovisko na další reaktory v Temelíně v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, za chybný.

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Ekologové jej ale považují za chybné a připomínají, že ignorovalo závěry ze zjišťovacího řízení, které ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2009.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Neřídil se jimi zpracovatel dokumentace, kterého platil ČEZ, ale ani zpracovatel posudku vybraný ministerstvem. Ministerstvo mělo v takovém případě vrátit ČEZu dokumentaci k dopracování, což je v jiných podobných případech obvyklé. Ministerstvo životního prostředí tím podle ekologů nabídlo šanci na zrušení následně vydaných povolení.

Monika Machová Wittingerová z  Jihočeských matek připomněla, že na nedostatky procesu EIA poukazovalo v roce 2009 také ministerstvo životního prostředí, které ale nyní — pod současným vedením ministra Tomáše Chalupy — tento stav akceptovalo.

„Není se ale co divit, protože na ministerstvo životního prostředí úspěšně infiltrovali lidé z ČEZu, jako například bývalý náměstek Ivo Hlaváč. Ten si na ministerstvo z ČEZu pouze na čas odskočil,“ vysvětlila.

„Chtěli jsme, aby byly posouzeny reálné dopady plánované jaderné elektrárny na životní prostředí, ale to se nestalo. Vzhledem k tomu nezbude, než se v okamžiku, kdy tak umožní zákon, tedy bude-li vydáno územního rozhodnutí obrátit na soud, aby povolení zrušil,“ uvedl Edvard Seqeuens ze sdružení Calla.

Sdružení Calla upozornilo, že v průběhu EIA nebylo reagováno zejména na několik požadavků ministerstva.

Nebyl například uveden konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů, nebyl zhodnocen vliv dopadů jednotlivých uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví či nedošlo ke zhodnocení schopnosti zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením (pád zejména dopravních letadel či teroristický útok).

Zároveň nebyl popsán celý projektový cyklus jaderné elektrárny, s důrazem na likvidaci zařízení a nebyl také předložen způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště.

Občanská sdružení Calla a Jihočeské matky se zúčastnila celého procesu a podala v něm svá vyjádření, ve kterých namítala řadu dalších důvodů, pro které by měl proces skončit vydáním nesouhlasného stanoviska.

    Diskuse