Kubovu novou energetickou koncepci kritizuje i ČSSD

Vratislav Dostál

Nechceme-li ztrácet čas a finance, je podle opoziční ČSSD žádoucí, aby energetická koncepce byla konzultována nejen s dalšími resorty, ale vzhledem k tomu, že je v energetice investiční cyklus přibližně padesát let, také napříč politickým spektrem.

Po ekologických organizacích kritizují energetickou koncepci ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby z ODS i opoziční sociální demokraté. Podle místopředsedkyně Senátu a mluvčí stínové vlády ČSSD pro vědu a výzkum Aleny Gajdůškové by měl být dokument také konzultován napříč politickým spektrem. Současně upozorňuje na to, že materál obsahuje několik falešných tónů.

„Tím prvním je tvrzení, že jádro snižuje naši závislost na okolních zdrojích, ale plyn nemáme sami k dispozici. To je přinejmenším nepřesná informace. Jaderné palivo dovážíme stejně tak, jako plyn. Přitom již dnes existují technologie, kdy dovážený zemní plyn lze mísit s bioplynem, který je produktem obnovitelného zdroje, který jsme schopni skutečně doma vyrobit,“ uvedla Gajdůšková s tím, že podíl bioplynu může být v budoucnosti relativně významný.

Dále by měl podle ní ministr průmyslu zodpovědět otázku, jak se v ceně energií promítá již dnes a jak se promítne v budoucnu dostavba Temelína. Současně dokument podle Gajdůškové nezmiňuje provázanost energetické koncepce na strukturu průmyslu v České republice. „Větší tlak by měl být na snižování energetické náročnosti a snižování energetické spotřeby. Žádoucí by byla podpora  využití českého strojírenství nejen pro potřeby české energetiky, ale také  jako výhodného exportního artiklu,“ vysvětlila senátorka.

K tomu je ovšem podle jejích slov potřeba podpořit technické vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace zejména v oblasti mikroenergetiky, pro kterou jsou dle jejího mínění v České republice vynikající podmínky nejen v regionální struktuře, nýbrž i ve struktuře průmyslu a profesního vzdělávání.

„Součástí energetické strategie by měla být výrazná podpora vědy a výzkumu v oblasti nových energetických technologií  a schopnost našich výzkumných pracovišť spolupracovat na mezinárodní úrovni.  I když jsou čeští vědci na špici například ve výzkumu reaktorů čtvrté generace, jsou dál ve spolupráci se světovými výzkumnými pracovišti limitovaní neexistencí  infrastruktury garantované  státem,“ uvedla Gajdůšková. 

Již v pondělí materiál ministra průmyslu a obchodu kritizovali ekologické organizace. Podle nich jsou nová energetická koncepce a surovinová politika, které navrhl Martin Kuba, naprosto promarněnou příležitostí, jak snížit závislost české ekonomiky a rodin na dražší a dražší energii. „Pokud ministr Kuba svoji koncepci prosadí, průměrnou českou rodinu to bude stát několik tisíc korun ročně,“ zdůraznil například Karel Polanecký z Hnutí DUHA.