Rezoluce žádá Chalupu o ambicióznější politiku ochrany ovzduší

Vratislav Dostál

Centrum pro životní prostředí a zdraví odeslalo u příležitosti Roku ovzduší ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi rezoluci ve formě novoročního přání s opatřeními, která by měl podpořit pro čistější ovzduší.

Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) v pondělí u příležitosti Roku ovzduší odeslalo ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi rezoluci, jejíž součástí jsou opatření, jež by měl podpořit pro čistější ovzduší. Autoři textu ho upozorňují na přetrvávající vysokou úroveň znečištění ovzduší v Evropě i v České republice.

Současně ministra žádají o rozhodné angažování pro čistější ovzduší, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Se stejnou rezolucí se na své ministry obrátilo dalších sedmnáct ekologických, zdravotních a spotřebitelských organizací ve dvanácti evropských zemích.

„Za dobrý signál považujeme to, že evropský komisař Janez Potočnik nastavil laťku pro evropskou politiku ochranu ovzduší tím, že vyhlásil rok 2013 Rokem ovzduší. Nicméně až konkrétní výsledky na konci roku prokáží věrohodnost a serióznost tohoto počinu,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Je to totiž Chalupa, kdo podle něj podle něj nese zodpovědnost za čistotu ovzduší v České republice. „A je důležité, aby na příští evropské Radě pro životní prostředí jeho hlas jako zástupce České republiky byl součásti kvalifikované většiny ve prospěch čistějšího ovzduší v rámci nadcházejících legislativních procesů,“ dodal Šuta.

Podle Centra pro životní prostředí musí Evropská unie v letošním roce stanovit žádoucí limitní hodnoty znečišťující látky. „Některé limitní hodnoty v Evropské unii jsou mnohem benevolentnější než doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO),“ vysvětlil Šuta s tím, že potřebné není jen stanovení striktnějších omezení emisí, nýbrž také jejich náležité prosazování.

Efektivní opatření pro čistější ovzduší již existují a jejich pozitivní vliv je dobře zdokumentován vědeckým výzkumem. Podle Šuty je proto nepochopitelné, proč nejsou taková opatření pro čistější ovzduší zatím plně zaváděna.

„Znečištění ovzduší způsobuje nemoci dýchacího ústrojí, srdce a cév, které jsou v Evropě zodpovědné za předčasné úmrtí stovek tisíc lidí ročně. Znečištěný vzduch také vážně poškozuje biodiverzitu a přispívá ke globální klimatické změně. Všechna tato environmentální a zdravotní poškození vyvolávají velmi vysoké ekonomické škody pro společnost,“ připomněl Šuta.

Požadavky aliance nevládních organizací byly podle Šuty podpořeny také mnoha lidmi z celé Evropy, kteří svou podporu vyjadřovali zasláním svých fotografií. Tyto fotografie byly využity pro vytvoření novoročního přání politikům zodpovědným za čistotu ovzduší na národní i evropské úrovni s opatřeními, která by měli přijmout.

„Vzduch ani jím přenášené znečištění nezná hranice. Ambiciózní normy kvality ovzduší jsou v konečném důsledku vyjádřením evropské myšlenky přeshraniční zodpovědnosti za ochranu přírody i zdraví lidí,“ vysvětlill Šuta s tím , že se v letošním roce bude rozhodovat o podstatných změnách evropského práva v oblasti znečištění ovzduší.

Centrum pro životní prostředí a zdraví proto bude kriticky sledovat evropský legislativní proces, přičemž za důležité považuje zejména následující požadavky: posílit evropské normy znečištění ovzduší, zahrnout do limitů také počet prachových částic, prosadit nové Národní emisní stropy a jejich kontrolu či snížit emise ze zemědělství a z malých průmyslových spalovacích zařízení.