Další severočeské město překračuje limit znečištění prachem

Vratislav Dostál

Po Mostě je Děčín dalším městem, kde přesáhlo znečištění vzduchu v letošním roce počet dní, po které smí být překročen denní limit pro polétavý prach. Prach přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí.

Dalším městem, kde přesáhlo znečištění vzduchu v letošním roce počet dní, po které smí být překročen denní limit pro polétavý prach (PM10), je Děčín. Prach přitom vážně ohrožuje zdraví a i životy lidí.

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem na svědomí za loňský rok přes šest tisíc předčasně zemřelých lidí a dva tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

„Zákon a evropská směrnice o ovzduší oficiálně povolují překročit denní limit (50 μg/m3) pro znečištění prachem (PM10) po 35 dnů během kalendářního roku,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Monitorovací stanice v Děčíně podle údajů ČHMÚ překročila limit 36-krát už 14. listopadu. „Děčín přitom má dlouhodobě problémy se znečištěným špatným ovzduším a s překračováním limitů, podobně jako například Most nebo Ústí nad Labem, ale i další města v Ústeckém kraji“, dodal Šuta s tím, že za nejnebezpečnější je považována frakce jemných prachových částic, které unikají typicky například při spalování odpadů nebo z výfuků dieselových automobilů či lodí.

„Tyto jemné prachové částice mají schopnosti vnikat až do plicních sklípků. Jsou příčinou zejména vážných srdečně-cévních onemocnění a způsobují i předčasná úmrtí,“ vysvětlil Šuta. Jako prachové částice nebo polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Jemné částečky o průměru do 2,5 μm (PM2,5) jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systémů, a proto jsou pro zdraví lidí nebezpečnější.

Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu pak zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Obyvatelé Děčína, ale i dalších měst Ústeckého kraje, dýchají ovzduší, které překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), ale dokonce i platné limity (4,5). Silně znečištěné ovzduší v regionu prokazatelně poškozuje zdraví lidí a zkracuje životy místních obyvatel,“ uzavřel Šuta s tím, že oficiální statistiky ukazují, že obyvatelé regionu se stále dožívají o několik let méně než lidé, kteří žijí v jiných regionech České republiky.