Obyvatele jižních Čech trápí vzduch nelegálně zamořený prachem

Vratislav Dostál

Míra znečištění ovzduší v Táboře letos přesáhla legální hranice, když byl překročen počet dní, po které smí být porušen denní limit pro polétavý prach. Problémy se znečištěním prachem nebo benzo-a-pyrenem mají i další místa v jižních Čechách.

V Táboře byl v letošním roce překročen počet dní, po které smí být porušen denní limit pro polétavý prach (PM 10). I další místa v jižních Čechách mají problémy se znečištěním prachem nebo rakovinotvorným benzo-a-pyrenem, které ohrožuje zdraví i životy lidí.

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo v České republice znečištění ovzduší prachem v roce 2011 na svědomí z hruba 6 400 předčasně zemřelých lidí a dva tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

„Pro znečištění polétavým prachem (PM 10) povoluje zákon i evropská směrnice o ovzduší překročit denní limit (50 µg/m 3) maximálně po pětatřicet dnů během kalendářního roku. Monitorovací stanice v Táboře ale stačila dle údajů ČHMÚ překročit limit 36-krát již 9. listopadu,“ uvedl v tiskovém prohlášení Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Obyvatelé Tábora, ale také Českých Budějovic nebo Vodňan, i v uplynulých letech dle jeho slov dýchali ovzduší, jehož znečištění výrazně překračovalo hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a v některých parametrech i platné limity.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM 10). Jemný prach zahrnuje částečky o průměru do 2,5 μm (PM 2,5), které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému, a proto jsou pro zdraví lidí nebezpečnější.

Krátkodobé vdechování prachu přitom zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu pak zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Za nejnebezpečnější je považována frakce jemných prachových částic, které unikají typicky např. z výfuků dieselových automobilů. Tyto jemné prachové částice mají schopnosti vnikat až do plicních sklípků. Jsou příčinou zejména vážných srdečně-cévních onemocnění a způsobují i předčasná úmrtí,“ vysvětlil Šuta.

„Benzo-a-pyren je polycyklický aromatický uhlovodík schopný vyvolávat rakovinu, který vzniká při nedokonalém spalování např. v automobilových motorech, v průmyslových procesech nebo v lokálních topeništích,“ uzavřel Šuta.