Svět si připomněl Mezinárodní den migrantů, je jich 214 milionů

Petr Jedlička

Mezinárodní organizace pro migraci, Eurostat a Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky upozornily na aktuální migrační trendy.

Na 214 milionů vzrostl za poslední rok počet přeshraničních migrantů — osob, které se rozhodly, či byly donuceny žít v jiném než domovském státě. Podíl migrantů na celosvětovém obvatelstvu se díky značnému populačnímu růstu moc nemění — od roku 2000 pouze o 0,2 procenta. V absolutních číslech jich ale přibylo za stejnou dobu 64 milionů. Migranti dnes tvoří 3,1 procenta světové populace a kdyby najednou odešli do nějaké neosídlené země, rázem by byla pátým nejlidnatějším státem světa. Tato i další fakta vybraly agentury ze statistik Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), Eurostatu a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky při připomínce Mezinárodního dne migrantů — 18. prosince.

„V každém okamžiku se lidé v různých částech světa rozhodují opustit svoji zemi, aby mohli žít v bezpečí nebo lépe (...) Mnozí prchají před svízelnými podmínkami s tušením, že budou čelit možná i větším problémům včetně porušování lidských práv, chudoby a diskriminace. Mají však více než strach a nejistotu; sdílejí naději, kuráž a předsevzetí začít lepší život,“ uvedl v tematickém prohlášení generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

„Mezinárodní den migrantů připomíná, že nejen občané jednotlivých států, ale všechny lidské bytosti mají stejná základní práva a svobody,“ píše samotná IOM na svých webových stránkách.

Táhne Katar a emiráty

Nejvíce migrantů přichází tradičně do Spojených států, Kanady a západní Evropy, nově pak do bohatších států v jihovýchodní Asii a na Arabském poloostrově. Migranti, kteří odcházejí z čistě rozvojových zemí do zemí rozvinutých, dnes tvoří 50 až 60 procent všech vystěhovalců.

V několika státech již migranti představují většinu obyvatelstva. Ve Spojených arabských emirátech například zaujímají 70procentní populační podíl; v Kataru potom až 87 procentní. Nejméně imigrantů na počet obyvatel se naopak usazuje v Rumunsku (0,6 procenta), Japonsku (1,7 procenta) a v Turecku (1,9 procenta).

Zvláštním případem migrantů jsou tzv. běženci — lidé žádající o azyl, tj. hledající ochranu před persekucí a pronásledováním. Podle statistik Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky počet běženců pozvolna klesá. V roce 2000 spadalo do příslušné kategorie 15,9 milionu migrantů, tedy 8,8 procenta z celku; v roce 2010 přitom 15,4 milionu, tj, 7,6 procenta. Většina uprchlíků pochází z oblastí aktuálních konfliktů — Afghánistánu a středoafrických zemí.

Mezinárodní den migrantů je připomínán od roku 2000 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Datum 18. prosince odkazuje ke schválení Mezinárodní úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, jež byla shromážděním odhlasována 18. prosince 1992.

V Evropě hlavně Evropané

V Evropě je téma migrace zmapováno detailněji než jiných částech světa, neboť krom Mezinárodní organizace pro migraci se jím zde zabývá i řada dalších institucí. Zeměmi s největším podílem přistěhovalců na starém kontinentu jsou Lucembursko (31 procent) a Švýcarsko (21 procent). Průměrný podíl EU se pohybuje mezi 8 a 10 procenty.

V absolutních číslech se nejvíce migrantů usazuje ve Velké Británii (cca 550 tisíc ročně), Španělsku (450 tisíc, ale v posledních letech klesá), v Itálii (440 tisíc, dtto) a v Německu (368 tisíc). Azyl získalo v posledním roce nejvíce osob ve Francii (cca 50 tisíc), v Německu (48 tisíc) a ve Švédsku (31 tisíc). V EU celkově byl status uprchlíka přiznán 250 tisícům běženců.

Přibližně 50 procent všech migrantů, kteří se stěhují do evropských států, tvoří občané jiných zemi EU.

A v ČR?

V České republice dnes žije přibližně 450 tisíc cizinců s povoleným pobytem, což odpovídá 6,3 procentům populace. V předminulé dekádě byl v ČR zaznamenán nejprudší nárůst v počtu usazujících se cizinců ze všech zemí OECD (z 35 tisíc v roce 1990 na 228 tisíc v roce 1999) a podíl doposud stoupá. V počtu migrantů na počet obyvatel je ale ČR stále pod unijním průměrem.

Naopak počet žadatelů o azyl dosáhl v ČR vrcholu už v roce 2001 (více než 18 tisíc) a od té doby setrvale klesá. V roce 2009 se úřady zabývaly 1258 žádostmi, v roce 2010 jich projednaly 833. Loni pak bylo vyřešeno 780 případů. Azyl v ČR získalo v roce 2011 celkem 330 běženců.

Další informace:

IOM.org Facts & Figures

UN.int International Migrants Day: Secretary-General’s Message

OAS.org For the UN International Migrants Day Tuesday 18 December 2012

EPSU.org 18 December 2012 International Migrants Day - Workers’ solidarity is needed in times of crisis

Dol.gov.nz Migration Trends Key Indicators Report: June 2012