Lobbing a fámy. Je jich příliš mnoho

Jiří Polášek

Řemeslníků je v ČR zhruba právě tolik, kolik se jich tu uživí. Firmy si kvalitní vyškolení zaměstnanců rády nechají zaplatit z veřejných peněz, ale jen hloupí nebo uplacení politici na to přistoupí.

Ve středu 28. listopadu 2012 vystačil zdarma rozdávanému deníku Metro tzv. perex jedné zprávy ČTK na celý článek:

Německé a rakouské firmy působící v Česku zde marně hledají kvalifikované pracovníky. Mladých řemeslníků je prý nedostatek a absolventi nejsou dostatečně připraveni pro praxi. Ukázal to dnes zveřejněný průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Podle náměstka ministra školství Jindřicha Fryče 20 až 40 procent absolventů technických oborů odchází do jiného odvětví. Ministerstvo chce proto posílit technickou výuku už od mateřských škol.

Metro mu navíc dalo sugestivní titulek „Řemeslníci. Je jich málo“. Opravdu? Jak se to pozná a pokud je to pravda, jak to napravit? Když už máme ten kapitalismus, co třeba kdyby dotyčné firmy nabízely svým zaměstnancům větší platy? Pracovní místa a možná i obory by se staly atraktivnější — a platil by to ten, kdo z toho vposledku profituje. Zatím jsme ale svědky lobbingu podnikatelů, aby tu atraktivitu platily veřejné rozpočty: evropský, státní a hlavně krajské. Stipendia pro učně zavedly některé české kraje už v minulém funkčním období. Mimochodem, jak ukázala Dagmar Daňková, KSČM se v tom hladce shoduje s ODS a ČSSD.

Zpráva ministrova náměstka o odchodech z technických oborů je velmi zajímavá a inspiruje k doplňujícím otázkám — proč se ti lidé vyučili nebo vystudovali něco jiného, než nakonec dělají? A kam asi šli? Do školství, do pohostinství, do zemědělství? Hlavně ale, proč za těchto okolností technické obory dále zatraktivňovat? Logika zdá se být vymknutá z kloubů.

Ostatně bude-li posílena technická výuka už na těch stupních školství, které absolvují všichni, třeba se to nakonec projeví v renesanci českého kutilství - a řemeslníků ani nebude mnoho potřeba.

  Diskuse
  November 29, 2012 v 17.32
  Společenská potřeba duševně pracujících je daleko více uměle vytvořená, než potřeba řemeslnické práce. Fakt, že je manuální práce ceněna méně, než práce duševní, vede k tomu, že je menší zájem o řemeslné profese, o učební obory. Kdo by pak nechtěl raději studovat, v práci se nenadřít a ještě být lépe placen. Ale nejde pouze o ocenění hmotné. Neméně důležité je i jiné ocenění. Je docela smutné, že ten, kdo je vzdělanější, je jaksi automaticky považován za váženějšího člověka. Myslím, že na této skutečnosti se bohužel podílíme my všichni.
  Společnost složená ze samých duševně pracujících je nesmysl. Vzdělání samozřejmě nesmyslem není. Řemeslníkovi by se také mohlo dostat jiného vzdělání, než jen toho, které nutně potřebuje k výkonu své profese. Prostě takového, které by rozvíjelo jeho lidskou stránku, nejen výkonnostní.
  November 29, 2012 v 18.04
  Rozdělení práce na fyzickou a duševní musí prostě být překonáno.
  JJ
  November 29, 2012 v 20.51
  Jen doplním, co jsem uvedl pod článkem paní Daňkové - techniků (na VŠ úrovni) je dost. Více než dost... Problém je, že lidé, kteří by mohli být kvalitními techniky dávají z nejrůznějších příčin přednost tomu, být obtížněji uplatnitelnými ekonomy, právníky, kulturology... a končí v call-centrech a jako obchodní cestující s finančními deriváty (to nejsou hard-data z ČSÚ, to je pravda... učil jsem 4 roky na technické škole a poté pracoval 3 měsíce v call-centru). Podobně je to se učňovským školstvím - jsou tu snadno dostupné více-sexy alternativy. A navíc, učňovské školství zamrzlo v době před dvaceti lety - naučit držet sbíječku a udržet odpadovost pod 30 %.
  Důvody? Sebevědomí dětí ne úplně adaptované na realitu, permanentní reformy ve školství, chybějící páky na zajištění efektivity vzdělávacího procesu, neadekvátní společenské ohodnocení příslušných profesí, permamentní bláboly Kvačkových a Frouzových o zbytečnosti biflování, zbytečných "kudrlinkách nad písmeny v krasopisu", žebříčky o Finsku a Singapore od Municha a spol., ministrovaní lidí, kteří - no vlastně skoro všech, co tam byli...
  JK
  November 30, 2012 v 9.46
  Laciná pracovní síla za veřejné peníze
  Možná bychom neměli na ten lobbying průmyslníků tak snadno naletět. Pokud chtějí řemeslníky a kvalifikované dělníky, měli by je především pořádně zaplatit. Pokud chtějí více učňů, mohou učňovskému školství pomoci formou darů nebo stipendií. To oni ale nechtějí, chtějí lacinou pracovní sílu za peníze z veřejných prostředků. Překvapuje mne, kolik politiků (a voličů), kteří se považují za levicové, jim na to skočí.
  JK
  November 30, 2012 v 9.52
  dodatek
  mimochodem, představa, že lidé nechtějí pracovat v technických oborech, protože paní Kvačková píše nějaké články do Lidových novin a pan Munich vytváří žebříčky, je podle mého názoru, mírně řečeno, nesprávná.
  JJ
  December 1, 2012 v 5.33
  Ke Kvačkové a spol.
  Uznávám, dopustil jsem se celkem velké logické zkratky. Přirozeně za neatraktivitu technických oborů nemohou, dokonce je i nefér vinit je z celkového stavu školství (narozdíl od jiných faktorů uvedených v tom druhém odstavci). Asi bych řekl, že mi u nich nějak vadí, že nastavují diskurz špatným směrem... Jejich role je asi taková,jako mají Pavel Kohout nebo Tomáš Sedláček v ekonomii...
  JS
  December 4, 2012 v 19.23
  Souhlasím
  Podobný článek k tématu: http://www.nytimes.com/2012/11/25/magazine/skills-dont-pay-the-bills.html?pagewanted=all

  "Rozdělení práce na fyzickou a duševní musí prostě být překonáno."

  S tím bych souhlasil, ale mám v práci kolegu, který studoval filozofii a velmi mu vadilo moje tvrzení, že by fyzická i duševní práce měla být stejně placená. Mám pocit, že za tenhle typ elitářství je na vysokých školách celkem běžný.
  PM
  December 5, 2012 v 10.30
  Mne zaujala možnost jednoho škrtu na základě včasné selekce
  ...Ministerstvo chce proto posílit technickou výuku už od mateřských škol.....
  A tím umožnit sociálně předurčeným a řemeslně zdatným, přechod do pracovní sféry včas a bez zbytečného nákladného vzdělávání.