Ústavní soudci zrušili povinnou veřejnou službu

Vratislav Dostál

Opoziční sociální demokraté částečně uspěli u Ústavního soudu. Ten totiž vyškrtl z vládního reformního balíčku povinnou veřejnou službu. Úřady práce tak již nebudou smět vyškrtnout z evidence nezaměstnaného, který službu odmítne.

Ústavní soud (ÚS) v úterý zrušil povinnost osob, jež jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce, vykonávat bez nároku na odměnu veřejnou službu. Zároveň zrušil některá ustanovení zákona o zdravotních službách.

Ústavní soudci dospěli k závěru, že veřejná služba je v rozporu s celou řadou ustanovení Listiny základních práv a svobod. Konkrétně podle nich porušuje například čl. 26 odst. 3 Listiny — právo na přiměřené hmotné zajištění občanů, kteří bez své viny nemohou získávat prostředky pro své životní potřeby prací.

Rozsah veřejné služby po dobu až dvaceti hodin týdně již po uplynutí dvou měsíců, kdy je uchazeč v evidenci, není podle ústavních soudců navíc vhodný a přiměřený prostředek k prevenci před sociálním vyloučením a udržením pracovních návyků.

Nadto, rozsáhlé uvážení, jež je svěřeno krajským pobočkám úřadu práce, při výběru uchazečů, jimž bude veřejná služba nabídnuta, činí celý proces podle soudců fakticky nahodilým a zakládajícím mezi jednotlivými uchazeči neodůvodněnou nerovnost.

Podle Ústavního soudu je zároveň povinnost uchazečů o zaměstnání přijmout nabídku tzv. veřejné služby a vykonávat ji, v rozporu se zákazem nucené práce podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Soudci totiž dospěli k závěru, že veřejná služba je v případě uchazečů o zaměstnání vykonávána nedobrovolně pod pohrůžkou trestu spočívajícího ve vyřazení z evidence a ztrátě zabezpečení v nezaměstnanosti.

„Rozsah až dvaceti hodin týdně navíc představuje nepřiměřené břemeno pro uplatňování zákonem vymezených práv, jež jsou uchazečům přiznána jako součást hmotného zajištění,“ vysvětlili soudci s tím, že tato povinnost může s ohledem na její vnější prvky způsobovat u jednotlivých uchazečů ponížení dotýkající se jejich vlastní důstojnosti.

Veřejná služba je také podle ÚS v rozporu s právem zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci podle čl. 28 Listiny. Za odměnu ve smyslu tohoto článku přitom Ústavní soud neuznal plnění poskytovaná uchazečům o zaměstnání (podpora v nezaměstnanosti, hrazení zdravotního pojištění apod.), jejichž rozsah je stejný bez ohledu na to, zda se uchazeč o zaměstnání povinnosti konat veřejnou službu podrobil, anebo zda k jejímu výkonu ani povolán nebyl.

Zavedení veřejné služby koalice prosadila loni v listopadu v rámci balíku reformních zákonů. Většina sporných norem je součástí sociální, zdravotní a důchodové reformy. Podnět k Ústavnímu soudu podala opoziční ČSSD. Konkrétně navrhla zrušení čtrnácti zákonů, které vládní koalice podle jejího názoru projednala v Poslanecké sněmovně protiústavně.

Sociální demokraté mimo jiné uvedli, že pravicoví poslanci zneužili při projednávání reformních zákonů svou většinu a omezili prostor pro vyjádření opozice, některým opozičním poslancům právo vystoupit k projednávaným bodům zcela odepřeli. V případě, že ÚS nezruší všech čtrnáct zákonů kvůli proceduře, požadovali sociální demokraté alespoň vyškrtnutí několika konkrétních paragrafů.

ČSSD tedy nakonec u Ústavního soudu uspěla jen částečně. Úterním verdiktem totiž soudci nezrušili čtrnáct reformních zákonů jako celek.

  Diskuse
  Tak jsem si právě přečetl vyjádření ústavního soudce pana Stanislava Balíka, který s rozhodnutím nesouhlasí, ve kterém hrubě paušalizuje a nazývá nezaměstnané "lehkoživkami" a "pijavicemi".

  Co se to tady do prkýnka děje?
  Nejste sám pane Morbicere, kdo se ptáte, co se tady děje
  http://www.blisty.cz/art/66309.html

  Stanislava Balíka jmenoval ústavním soudcem prezident Klaus v r. 2004, je tedy ústavním soudce už 8 let a patrně ztratil kontakt s běžnými lidmi. Vysoké platy demoralizují některé soudce podobně jako poslance.

  Ve státě, ve kterém lidé nechají o správnosti matematiky rozhodovat soudy, je už možné všechno!
  HP
  November 28, 2012 v 23.07
  Skleníková "elita"
  Ústavní soudce je asi neodvolatelný, kvůli zmiňovanému vyjádření pana Stanislava Balíka jsem se šla kouknout do Ústavy. Nic o odvolatelnosti ústavních soudců v ÚS se tam nepíše. Ale třeba je to někde v jiných paragrafech. To vyjádření je velmi urážlivé k občanům, nemělo by jen tak zapadnout!
  A to ještě dnes na Parlamentních listech exceloval ombudsman viz http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Ombudsman-Lide-jsou-dnes-rozezrani-a-moc-nadavaji-Nepamatuji-valku-255104/diskuse
  Dostal to ale "sežrat" v diskusi - prý se narodil 16.10.1945,.....
  A to už na tom musíme být pěkně zle, když se odkazuje na horší poměry za války!
  Ten se také pěkně odkryl, že už žije naprosto odtrženě od reality!
  Článek honem z 1. strany stáhli.
  Víte paní Švandová, mne neznepokojuje pouze ten poslední odstavec Balíkova textu, ale celá jeho argumentace.
  On se ptá: "Není úřad práce primárně zřízen k tomu, aby pomáhal uchazeči o zaměstnání nalézt zaměstnání?"
  Člověk by si řekl, že chápe smysl aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace, kurzy pro budoucí živnostníky a drobné podnikatele, kde se učí, jak vypracovat podnikatelský záměr, jak získat startovní úvěr atd.
  (např. mně ÚP kdysi velmi pomohl rozjet firmičku, která funguje dodnes, když jsem po těžkém úrazu přišel o práci, kterou jsem miloval. A rozhodně nejsem sám - můj přítel, bývalý havíř, teď má prosperující zahradnictví a dva velké vyhřívané skleníky...)
  Jenže o pár řádků dál čteme: " To, zda by uchazeč o zaměstnání, který skutečně chce s pomocí úřadu práce zaměstnání najít, podstoupil veřejnou službu, nikterak neovlivní to, zda je či není pro něj práce k nalezení.
  Je lépe čekat v aktivitě nebo pasivitě?"
  Ejhle, zde už najednou nemáme žádné "pomáhání". Nezaměstnaný prostě čeká, jestli mu úřad něco najde, a to čekání si krátí pochlastáváním a čuměním na bednu. Tak proč by tedy pod pohrůžkou nemohl udělat něco pro společnost, že?
  To, že na podporu této své vize hledá příklady v dobách opravdu hluboké hospodářské krize v 30. létech v USA, či dokonce ve středověku, je příznačné.
  November 29, 2012 v 7.08
  Co se to tady do prkýnka děje?
  Pan Morbicer má pravdu... Soudce SB má lví podíl na tom, že na Ústavním soudu nastal (slovy Pavla Rychetského) "zlom ve vnitřních vztazích..."
  Pavel Rychetský k tomu ještě dodává:

  "Není vkusné hodnotit postoje a názory jednotlivých soudců ani komentovat ex post rozhodnutí Ústavního soudu, notabene když tu stále působím. Takže každému doporučuji, aby si přečetl článek 31 Listiny základních práv a svobod..."

  Balíkovy citace z doby New Dealu a stavby Hladové zdi na Petříně vyjadřují výstižně ducha doby = ideály neofeudalismu.

  Dále doporučuji:

  ① Štěpán STEIGER !!
  http://blisty.cz/art/66326.html

  ② JUDr. et PhDr. Stanislav BALÍK
  http://www.concourt.cz/clanek/1213

  ③ „Topolánkův Batoh“:
  Nález Pl. ÚS 1/08, č. 251/2008 Sb. (k ústavnosti zdravotnických poplatků)
  http://wintr.webz.cz/dokumenty/nalezy.htm (viz zejména Odlišné stanovisko předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského: „V daném případě neobstál napadený zákon podle mého soudu již v prvním kroku standardního testu a měl být zrušen.“)

  ④ “Totalitní ústav“:
  Nález Pl. ÚS 25/07, č. 160/2008 Sb. (k Ústavu pro studium totalitních režimů)
  http://wintr.webz.cz/dokumenty/nalezy.htm (viz odlišná stanoviska 7 soudců, mj. Rychetského a Wagnerové)

  ⑤ Jan KELLER Čtvrtá cenová skupina
  ⟹ Právo, 29. listopadu