SOS Přednádraží politikům: Řešte situaci ve vyloučené lokalitě

Vratislav Dostál

V pondělí byla zveřejněna výzva SOS Přednádraží, jejíž signatáři se obracejí na politiky s tím, aby v co nejkratším časovém horizontu našli důstojné a přijatelné řešení ve vyloučené ostravské lokalitě Přednádraží.

V pondělí byla na webu zveřejněna výzva SOS Přednádraží. Její autoři se obracejí na politickou reprezentaci, zejména pak na primátora města Ostravy Petra Kajnara, ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, a vyzývají je k co nejrychlejšímu důstojnému a přijatelnému řešení situace v ostravské vyloučené lokalitě Přednádraží.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Jsme hluboce znepokojeni kauzou ostravského Přednádraží a současným katastrofálním stavem, do kterého byli tamější obyvatelé do značné míry vpraveni liknavostí odpovědných orgánů státu a obce,“ píše se v úvodu výzvy.

Za přijatelné řešení autoři dokumentu považují uvedení domů v Přednádraží do obyvatelného stavu, a to zejména opravou kanalizace a opětovným spuštěním dodávek pitné vody a elektřiny. Zároveň s tím je podle autorů výzvy potřeba, aby město Ostrava přestalo vyvíjet nátlak na majitele objektu a jeho nájemníky s cílem kompletního vyprázdnění budov od obyvatel.

„Druhou možností je zajištění přiměřeného bydlení dle mezinárodních standardů, zejména s ohledem na dostatek prostoru, dostupnost, umístění a přístup k základním službám pro všechny obyvatele Přednádraží. V žádném případě se nesmí stát, aby kdokoliv z obyvatel Přednádraží zůstal v důsledku vystěhování bez domova, nebo aby byly kterékoliv rodině v důsledku vystěhování odebrány děti ze sociálních důvodů, což ostatně odporuje Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod,“ zdůraznili signatáři dokumentu.

V lokalitě nyní žije okolo osmdesáti osob, z toho polovina dětí. Podle autorů výzvy jsou přitom podmínky v místě katastrofální. „Na vině je z velké části léta neřešený problém s kanalizací, jejímž majitelem je město, které ale i přes snahu vlastníka domů odmítá kanalizaci opravit,“ uvedli autoři výzvy v tiskovém prohlášení s tím, že kvůli neochotě města spolupracovat s majitelem, panem Oldřichem Roztočilem, se stav domů nadále zhoršuje.

V místě tak podle jejich slov vzniká bezvýchodná situace: havarijní stav domů vede stále více obyvatel k tomu, aby přestávali platit za nájem a služby, což zapříčiňuje další chátrání a také odpojení dodávek pitné vody i elektřiny. „Postupný rozklad ,pod dohledem‘ města vede k vylidňování oblasti, což je zřejmě v zájmu obce a spřízněných developerů,“ dodali autoři dokumentu.

Současně upozornili na to, že odcházející nájemníci domů v Přednádraží nemají až na výjimky jinou možnost, než se přestěhovat do předražených a důstojný život neumožňujících ubytoven, které často nenabízejí ani patřičné hygienické podmínky. „Odtud vede cesta jen k dalšímu zadlužování, hluboké frustraci a společenskému i morálnímu úpadku. Další marginalizace obyvatel Přednádraží je nejen lidsky nepřijatelná, ale také potencionálně drahá pro státní pokladnu,“ upozornili signatáři dokumentu.

Hlavním motivem výzvy SOS Přednádraží je podle jejich autorů snaha zajistit stávajícím i minulým obyvatelům ostravské vyloučené lokality lepší životní podmínky, než jakých se jim dostane v ubytovnách. Ostravská radnice sice tvrdí, že náhradní bydlení nabídla, podle vyjádření obyvatel Přednádraží se ale jednalo o předražené byty soukromých majitelů a ne o byty v majetku města. Těmi údajně město Ostrava disponuje, ale lidem v Přednádraží je nechce nabídnout.

K výzvě se již připojilo mnoho významných osobností a institucí, mimo jiné Český helsinský výbor, Jiřina Šiklová, Jan Burian nebo Jan Sokol.

    Diskuse