Obyvatelé z ulice Přednádraží chtějí znát pravdivé záměry úředníků s lokalitou

Vratislav Dostál

Zástupci iniciativy ProAlt předali v pondělí společně s obyvateli Přednádraží výzvu zastupitelům Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Požadují jejich jednoznačné a pravdivé stanovisko týkající se záměrů s lokalitou.

Několik desítek obyvatel ulice Přednádraží společně se zástupci iniciativy ProAlt v pondělí předali výzvu zastupitelům Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Požadují po nich pravdivé stanovisko stran plánů městských úředníků s ulicemi Přednádraží a Palkackého.

„My, níže podepsaní obyvatelé Přednádraží a jejich přátelé jsme se na společné schůzi konané dne 16. 8. jednomyslně dohodli na výzvě starostovi a radním městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby se dostavili na setkání, které svoláváme na čtvrtek 23. 8. v 10:30 hodin do ulice Přednádraží,“ píše se v úvodu prohlášení.

Dokument, který podepsalo více než padesát obyvatel ulice Přednádraží a jejich sympatizantů byl v pondělí jejich zástupci předán radnici Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

„Žádáme, aby nám zde tito představitelé jednoznačně a pravdivě sdělili, jaké záměry mají s lokalitou Přednádraží a domů na ulici Palackého,“ uvedli autoři výzvy s tím, že důvody, které jim byly oficiálně sděleny, považují za zástupné, neboť stav, na který se odvolávají, v lokalitě přetrvává již řadu let, aniž by příslušné úřady situaci řešily dle svých zákonných povinností.

Ostatně i úředníci městského úřadu uznali, že na špatném stavu domů má významný podíl nefungující kanalizace, jejíž správa a údržba je z rozhodující části v kompetenci územní samosprávy. Opravu přitom nájemníci domů marně požadují již více než deset let.

„Podle neoficiálních informací máme podezření, že představitelé Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz postupují v rozporu s oprávněnými zájmy a zákonnými nároky svých občanů,“ dodali signatáři prohlášení. Iniciativa ProAlt přitom již dříve uvedla, že stávající situace v lokalitě je důsledkem selhání odpovědných úředníků města Ostravy.

„Navíc se vkrádá otázka, zda toto selhání není vedeno zištnými důvody. Jde o lukrativní pozemky, poblíž kterých má brzy vzniknout soukromá vysoká škola. Havarijní situace domů se může v tuto chvíli v této lokalitě hodit. Lidé se mají ze dne na den vystěhovat z místa, kde mnozí z nich žili desítky let nebo celý život,“ uvedla iniciativa v tiskovém prohlášení.

„Náhradní bydlení, které městští úředníci obyvatelům Přednádraží za nucené vystěhování nabízejí, spočívá v předražené ubytovně — také nejspíš něčí dobrý kšeft, “ vysvětlil aktivista ostravského ProAltu Petr Rohel.

Podle něj na vystěhované obyvatele čeká past chudoby s lichváři a exekutory, život ve stálém strachu z ocitnutí se na ulici a odebrání dětí. „Městský úřad přitom vůbec nerozlišuje, zda jde o neplatiče a dlužníky, či o bezproblémové rodiny, které v dané lokalitě dlouhé roky bydlí, platí nájem a nemají za užívání bytu žádné dluhy,“ doplnil Rohel.

„Buď rekonstrukcí domů, které lze ještě zachránit a o které je majitel ochotný se ve spolupráci s nájemníky po opravě kanalizace starat, nebo odpovídajícím náhradním bydlením. Pokud k takové nápravě nedojde, měli by se proti tomu občané co nejrozhodněji postavit,“ tvrdí iniciativa ProAlt.