Rampula končí na postu vrchního zástupce, rozhodl Nejvyšší správní soud

Vratislav Dostál

Vlastimil Rampula končí na postu vrchního státního zástupce v Praze. Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a předchozí rozsudek pražského městského soudu zrušil. Pospíšil rozhodnutí soudu přivítal.

Vlastimil Rampula již nebude zastávat post vrchního státního zástupce v Praze. Nejvyšší správní soud totiž v úterý uznal kasační stížnost ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který Rampulovi vyčítal průtahy v některých případech. Nejvyšší správní soud (NSS) tak zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, který Rampulu v únoru vrátil do funkce poté, co jej Pospíšil odvolal.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodnutí soudu uvítali. Pospíšil pro ČTK uvedl, že nyní bude moci státní zastupitelství pokračovat v reformě a očistě. „Jsem velmi rád, že Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí ministerstva spravedlnosti. Víte dobře, že se kvůli této věci spekulovalo i o mém odvolání. Odchod pana Rampuly je mimořádně důležitý krok pro zlepšení chodu vrchního státního zastupitelství," dodal pak Pospíšil pro server iDnes.cz.

Nejvyšší správní soud, který posuzoval závěry správního orgánu a městského soudu o použití a výkladu pojmu „porušení povinností vedoucího státního zástupce závažným způsobem“ v kontextu zákona o státním zastupitelství, shledal na rozdíl od městského soudu, že se Vlastimil Rampula jako vedoucí státní zástupce takového porušení povinností dopustil. O závažné porušení povinností se může podle NSS jednat, je-li porušování opakované, déletrvající či zvlášť intenzivní.

V Rampulově případě se podle soudců NSS jednalo na jedné straně o množství formálních a procesních pochybení, ke kterým v rámci činnosti jeho odboru došlo. „Soud spatřuje ono závažné porušení povinností vedoucího státního zástupce v kvalitativním a kvantitativním souhrnu všech vytčených pochybení. Je zřejmé, že vzniklá pochybení nebyla ojedinělá. K typově stejným chybám docházelo opakovaně, například z třinácti dohledových prověrek vyplývá, že nebyly podniknuty účinné kroky k jejich nápravě a předcházení jejich opakování,“ uvedl Nejvyšší správní soud v tiskovém prohlášení.

Jednotlivá procesní a formální pochybení totiž nelze podle názoru Nejvyššího správního soudu hodnotit izolovaně, nýbrž v kontextu celkové situace v příslušném http://www.denikreferendum.cz/administraceodboru vrchního státního zastupitelství. Vedoucí státní zástupce na vytýkaná pochybení jednotlivých státních zástupců působících u státního zastupitelství, v jehož čele stojí, buďto podle NSS nereagoval, nebo v některých případech uložené pokyny vědomě nesplnil či s nimi dokonce věcně polemizoval. „Mezi jinými případy lze zmínit zejména nezpracování dožádání do Švédska v tzv. kauze Gripeny či odmítnutí poskytnutí údajů o činnosti jím řízeného státního zastupitelství nadřízenému Nejvyššímu státnímu zastupitelství,“ uvedli soudci Nejvyššího správního soudu.

Do rozhodování Nejvyššího správního soudu se podle jejich slov významně promítl i fakt, že pochybení vrchního státního zástupce se odehrávala v elitním útvaru, odboru, který se specializuje na závažné formy hospodářské a finanční kriminality z oblasti kapitálového trhu, bankovnictví, daňové oblasti a některé formy korupce.

„Ani od státních zástupců dozorujících takto závažnou a často velmi komplikovanou trestnou činnost sice nikdo nemůže požadovat robotickou bezchybnost, ale i s přihlédnutím k zásadě errare humanum est (mýliti se je lidské) nelze akceptovat, aby byla taková řada případů zatížena procesními vadami a pochybeními, tím spíše, že jde o dozor nad těmi nejsložitějšími případy kriminality. Právě v těchto případech může být pád do pasti procesní chyby mimořádně závažný. Co by se na méně významném teritoriu mohlo jevit v zásadě banálním, může mít v rámci klíčového elitního útvaru, navíc v takovém množství, kritické společenské důsledky. Jinými slovy, posuzuje-li stěžovatel otázku závažnosti pochybení, je oprávněn zkoumat nejen kolikrát, jak a co, ale i otázku, kde se takové pochybení stalo,“ uvádí se mimo jiné v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil Rampulu původně odvolal již v říjnu loňského roku. Odůvodnil to závažnými chybami v několika kauzách. Pospíšil tehdy zmínil například průtahy při vyřizování žádosti švýcarské justice o pomoc v kauze Mostecké uhelné společnosti. Rampula se ale ohradil a podal správní žalobu, které pražský městský soud letos v únoru vyhověl a vrátil Rampulu zpět do čela Vrchního státního zastupitelství v Praze. Pospíšil s názorem soudu nesouhlasil a podal kasační stížnost. Nejvyšší správní soud tak v úterý potvrdil, že Rampula své povinnosti porušil.

Další informace:

Českénoviny.cz Rampula opustí křeslo vrchního žalobce, NSS vyhověl ministrovi

ČT24.cz Pospíšil vs. Rampula: Ministr zatím vítězí

Rozhlas.cz Rampula odejde z postu vrchního státního zástupce, soud uznal Pospíšilovy argumenty

iDnes.cz Vrchní žalobce Rampula končí ve funkci. Kvůli průtahům v kauzách