Ropák 2003: Jaromír Schling - zrušte ministerstvo životního prostředí

Jan Zeman

V roce 2003 se Ropákem stal Jaromír Schling, který proti životnímu prostředí bojoval v době opoziční smlouvy jako poslanec, ale i jako ministr dopravy a spojů v letech 2000-2002. Důvody jeho jmenování připomíná ekonom Jan Zeman.

Jaromír Schling z ČSSD proti přírodě a životnímu prostředí aktivně bojoval nejen v letech 1998-2002 v době opoziční smlouvy ČSSD-ODS jako poslanec, ale i jako ministr dopravy a spojů v letech 2000-2002. Titul Ropák 2003 získal ze čtyř závažných důvodů.

Kromě prosazování často velmi problematických dálnic, vzpomeňme například na pro náš stát nevýhodnou smlouvu o soukromém financování dálnice D47 na Ostravu, kterou musela pak vláda Vladimíra Špidly zrušit i za cenu placení penále ve výši cca 635 mil. Kč, ještě houževnatěji různými „podpásovkami“ prosazoval zlepšování plavebních podmínek na Labi.

Poslanec Schling v říjnu 2003 podal pozměňovací návrh k novele zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, který by označil modernizaci vodní cesty po Labi od Pardubic ke státní hranici s Německem a po Vltavě od Třebenic po soutok s Labem za veřejný zájem a zároveň uzákoňoval, že pokud tato vodní cesta leží ve zvláště chráněném území, pak se na ni nevztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. se svými zákazy ničit přírodu.

Jeho pokus vytunelovat tento zákon naštěstí zmařil senát. Jeho přijetím by totiž došlo k narušení jeho dikce a k další devastaci vodních toků, které jsou především ekosystémem proudící vody, nikoliv dopravní cestou, resp. „vodní dálnicí“.

Bylo proto logické, že Schling za své antiekologické činy získal titul Ropák 2003, pokud současně podporoval výstavbu dvou jezů na Labi u Děčína podáváním různých pozměňovacích návrhů zákonů. Nyní po téměř deseti letech se vybudování nějakého jezu naštěstí ještě nepovedlo. Můžeme se ale dočkat situace, kdy se o této stavbě prostě nakonec rozhodne politicky, a to bez ohledu na odborné protiargumenty.

Schling kromě toho během diskuse o schválení novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí také opakovaně navrhoval zrušit ministerstvo životního prostředí jako nepotřebný resort. Prý se tímto hodnocením zbytečně zdržuje schvalování koncepcí a příprava mnoha důležitých staveb. Současný nápad dnešní pravicové vládní koalice rovněž zrušit MŽP tak není nic nového pod sluncem. Stejně tak ani účelové tvrzení, že tím stát něco ušetří.

Poslanec Schling šel však ve svých ropáckých aktivitách ještě dále, neboť dokonce navrhnul zrušit rovnou celý zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, který patří mezi základní pilíře standardní demokracie. Ironií je, že tento český zákon z roku 2001 ani po několika novelách není stále v souladu s příslušnou evropskou směrnicí.

Nicméně je zřejmé, že od vrcholného zástupce sociální demokracie šlo o svérázné pojetí demokracie, které se de facto téměř neliší od pravicového technokratického vidění světa, kdy se mj. odmítá účast občanů při rozhodování o důležitých stavbách a plánech.

Čtvrtým důvodem k získání titulu Ropák 2003 byla jeho podpora schválení zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic, přestože by stejně nesplnil hlavní cíl, tj. skutečné urychlení. Důkazem je podobný zákon o obchvatu Plzně dálnicí D5, pro kterou byl v roce 2001 přijat rovněž speciální zákon, ale její urychlení nakonec znamenalo pouhé zkrácení lhůty zveřejnění stavebního povolení na úřední desce o 8 dní. Naštěstí zákon o „urychlení“ vláda a ani poslanci nepodpořili.

Mám za to, že v anketě Ropák 2003 Jaromír Schling zvítězil přesvědčivě. Je ale nutné připomenout, že tento titul mohl dostat již za rok 2001, kdy ho předběhl poslanec za ODS Miroslav Beneš, a za rok 2002, kdy jasně zvítězil zástupce Spolany Neratovice Pavel Švarc.

Ale to víte, konkurence je tvrdá nejen v byznysu, ale i mezi kandidáty na Ropáka. Ale najdou se i tací, jako byl Schling, kteří tento titul nakonec přece jenom, i po dvou neúspěšných kandidaturách, získají. A to je dobře.

YouTube: Filmový spot s pozvánkou na vyhlášení 20. ročníku ankety Ropák