Ničitel přírody na pět

Miroslav Patrik

Dvacetiletí ankety připomíná její zakladatel a její organizátor Miroslav Patrik. Ropák se za ta léta dostal už i do křížovek.

Je to neuvěřitelné, ale letos se koná již dvacátý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku. Jde o nejstarší novodobou ekologickou anketu, kterou si pořádá občanská společnost jako projev vzdoru proti ničení přírody a krajiny či životního prostředí. Cílem kritiky se stávají nejen politická nebo úřednická rozhodnutí nebo dokonce nějaké bizarní plány, který se „jen“ prosazuje.

Jen stěží by před dvaceti lety někdo mohl předvídat, že slovo „ropák“ bude tak zpopularizované (najdeme ho i v křížovkách), takže se stane synonymem pro bezuzdné ničení přírody. Ačkoliv existuje několik pozitivních ekologických ocenění, včetně státních, tato anticena se stala v rámci oboru nejznámější.

Není k ní zapotřebí žádné institucionalizované zázemí s velkým aparátem a s obrovským rozpočtem. Stojí totiž na silné motivaci a odhodlání jejich organizátorů a na podpoře a účasti samotných občanů, kterým stav přírody a životního prostředí není lhostejný.

Kořeny ropáckého hnutí

Hlavním iniciátorem vzniku ankety o titul „Ropáka roku“ byl spisovatel, publicista a lingvista Miloš W. Mlčoch (*1969) z Ekologické sekce Spolku krušnohorských ropáků, jehož dopis pod názvem „Ropáci znovu na scéně“ zveřejnilo v květnu 1992 nulté číslo časopisu Dětí Země ALTERNATIVA.

V dopise upozornil na oscarový dokumentární film Jana Svěráka Ropáci (1988), který o ropácích přinesl lidstvu první zprávu a zároveň smutnou pravdu, že Homo sapiens sapiens je postupně nahrazován druhem Petroleus mostensis (ropák bahnomilný) a příroda příropou. První podobu ropáka zachytila v roce 1987 výtvarnice filmu Barbara Šalamounová.

V druhém dopise Spolek krušnohorských ropáků pověřil Děti Země přípravou ankety o antiekologický čin Ropák roku: „Bude-li to nutné, hodláme tvrdě pranýřovat ty, kteří krátkozrace brzdí pokrok a marně se snaží zachovat současný stav nebo jej dokonce vracet zpět... naopak chceme veřejně chválit ty, kteří tomu nejvíce napomáhají - politiky, průmyslové podniky, podnikatele, ale i drobné pomocníky v naší velké věci... proto jsme se rozhodli vyhlásit anketu Ropák roku.“

Od roku 1992 je tedy z navržených lidských kandidátů vybírán ropák, který se nejvíce podílel na vytváření životních podmínek ropáka bahnomilného - příropy. Členy Komise pro udělení Ropáka jsou zástupci ekologických organizací, ekologové, filozofové, sociologové, vysokoškolští pedagogové, publicisté, umělci apod. Jejich počet se z původních jednadvaceti osob rozrostl na téměř 120.

Excelentní sbírka

Sbírka ropáků za devatenáct let obsahuje dvacet exemplářů, neboť za rok 1993 byli objeveni ropáci dva — Václav Klaus a Vladimír Dlouhý. Nejvíce ropáků tvoří politici, 13 osob, a největší politickou skupinkou jsou ropáci za ODS (šest osob) těsně před ropáky z ČSSD (pět osob). Souhrnně ropácká pravice vede nad levicí v poměru 8:5, což může být důkazem jediného správného postoje k budoucímu vývoji lidstva — nechat místo ropákům!

 1. 1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)
 2. 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)
 3. 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS)
 4. 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)
 5. 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.)
 6. 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s.)
 7. 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)
 8. 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
 9. 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)
 10. 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)
 11. 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s., a předseda představenstva Spolana, a. s.)
 12. 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)
 13. 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu z ČSSD)
 14. 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)
 15. 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)
 16. 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)
 17. 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)
 18. 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)
 19. 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí za ODS)

A co si přát do třetího desetiletí? Aspoň toto: Kdo miluje lidstvo, ať drží palce lidem, kdo ropáky, tak jim, ale všechny nás svorně spojuje anketa Ropák roku!

Více informací o této jedinečné antiekologické anketě, která nemá na Zemi a ani nikde jinde v nám známém vesmíru, ba ani v Brně, obdoby, jsou zde.

YouTube: Filmový spot s pozvánkou na vyhlášení 20. ročníku ankety Ropák