Ničitel přírody na pět

Miroslav Patrik

Dvacetiletí ankety připomíná její zakladatel a její organizátor Miroslav Patrik. Ropák se za ta léta dostal už i do křížovek.

Je to neuvěřitelné, ale letos se koná již dvacátý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku. Jde o nejstarší novodobou ekologickou anketu, kterou si pořádá občanská společnost jako projev vzdoru proti ničení přírody a krajiny či životního prostředí. Cílem kritiky se stávají nejen politická nebo úřednická rozhodnutí nebo dokonce nějaké bizarní plány, který se „jen“ prosazuje.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Jen stěží by před dvaceti lety někdo mohl předvídat, že slovo „ropák“ bude tak zpopularizované (najdeme ho i v křížovkách), takže se stane synonymem pro bezuzdné ničení přírody. Ačkoliv existuje několik pozitivních ekologických ocenění, včetně státních, tato anticena se stala v rámci oboru nejznámější.

Není k ní zapotřebí žádné institucionalizované zázemí s velkým aparátem a s obrovským rozpočtem. Stojí totiž na silné motivaci a odhodlání jejich organizátorů a na podpoře a účasti samotných občanů, kterým stav přírody a životního prostředí není lhostejný.

Kořeny ropáckého hnutí

Hlavním iniciátorem vzniku ankety o titul „Ropáka roku“ byl spisovatel, publicista a lingvista Miloš W. Mlčoch (*1969) z Ekologické sekce Spolku krušnohorských ropáků, jehož dopis pod názvem „Ropáci znovu na scéně“ zveřejnilo v květnu 1992 nulté číslo časopisu Dětí Země ALTERNATIVA.

V dopise upozornil na oscarový dokumentární film Jana Svěráka Ropáci (1988), který o ropácích přinesl lidstvu první zprávu a zároveň smutnou pravdu, že Homo sapiens sapiens je postupně nahrazován druhem Petroleus mostensis (ropák bahnomilný) a příroda příropou. První podobu ropáka zachytila v roce 1987 výtvarnice filmu Barbara Šalamounová.

V druhém dopise Spolek krušnohorských ropáků pověřil Děti Země přípravou ankety o antiekologický čin Ropák roku: „Bude-li to nutné, hodláme tvrdě pranýřovat ty, kteří krátkozrace brzdí pokrok a marně se snaží zachovat současný stav nebo jej dokonce vracet zpět... naopak chceme veřejně chválit ty, kteří tomu nejvíce napomáhají - politiky, průmyslové podniky, podnikatele, ale i drobné pomocníky v naší velké věci... proto jsme se rozhodli vyhlásit anketu Ropák roku.“

Od roku 1992 je tedy z navržených lidských kandidátů vybírán ropák, který se nejvíce podílel na vytváření životních podmínek ropáka bahnomilného - příropy. Členy Komise pro udělení Ropáka jsou zástupci ekologických organizací, ekologové, filozofové, sociologové, vysokoškolští pedagogové, publicisté, umělci apod. Jejich počet se z původních jednadvaceti osob rozrostl na téměř 120.

Excelentní sbírka

Sbírka ropáků za devatenáct let obsahuje dvacet exemplářů, neboť za rok 1993 byli objeveni ropáci dva — Václav Klaus a Vladimír Dlouhý. Nejvíce ropáků tvoří politici, 13 osob, a největší politickou skupinkou jsou ropáci za ODS (šest osob) těsně před ropáky z ČSSD (pět osob). Souhrnně ropácká pravice vede nad levicí v poměru 8:5, což může být důkazem jediného správného postoje k budoucímu vývoji lidstva — nechat místo ropákům!

 1. 1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)
 2. 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)
 3. 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS)
 4. 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)
 5. 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.)
 6. 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s.)
 7. 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)
 8. 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)
 9. 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)
 10. 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)
 11. 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s., a předseda představenstva Spolana, a. s.)
 12. 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)
 13. 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu z ČSSD)
 14. 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)
 15. 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)
 16. 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)
 17. 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)
 18. 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)
 19. 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí za ODS)

A co si přát do třetího desetiletí? Aspoň toto: Kdo miluje lidstvo, ať drží palce lidem, kdo ropáky, tak jim, ale všechny nás svorně spojuje anketa Ropák roku!

Více informací o této jedinečné antiekologické anketě, která nemá na Zemi a ani nikde jinde v nám známém vesmíru, ba ani v Brně, obdoby, jsou zde.

YouTube: Filmový spot s pozvánkou na vyhlášení 20. ročníku ankety Ropák

  Diskuse