Ve středu se uskuteční demonstrace proti reformám vysokých škol

Vratislav Dostál

Ve středu se před resortem školství uskuteční shromáždění na podporu stanovisek Rady vysokých škol a České konference rektorů, která zásadně nesouhlasí s předkládanými reformami vysokého školství. Podle organizátorů akce mají reformy likvidační povahu.

Ve středu se na ministerstvu školství uskuteční jednání zástupců Rady vysokých škol (RVŠ), České konference rektorů (ČKR) a zástupců Dobešova resortu o podobě chystaných reformních zákonů, jež mají zásadně změnit dosavadní podobu vysokého školství v ČR.

Ve stejný den se pak od 11. hodin před resortem školství uskuteční demonstrace na podporu stanovisek akademiků. Rada vysokých škol i Česká konference rektorů totiž chystané reformy odmítají. Podle organizátorů protestního shromáždění za svobodné vysoké školy jsou pak dokonce předkládané reformy nestydatým pokusem o likvidaci českého vysokého školství.

„Ohrožují autonomii vysokých škol, zavádí školné, aniž by byly uváženy jeho dopady, a nepovedou ke zvýšení kvality vzdělávání,“ uvedli organizátoři akce v pozvánce s tím, že podporují připomínky RVŠ a ČKR a současně odmítají návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům jako škodlivé a nekoncepční.

Součástí shromáždění na podporu připomínek RVŠ a ČKR bude podle organizátorů akce i permanentní hyde park, kde bude mít každý z účastníků možnost vystoupit a diskutovat se zástupci vysokých škol a občanských iniciativ. Účast mimo jiné přislíbili například Miroslav Petříček (FFUK), Vít Janeček (FAMU), Alice Červinková (AV ČR), Matěj Stropnický a zástupci RVŠ.

Podle RVŠ je například návrh zákona o školném zcela nepřipravený. Podle rady se navíc po očištění od nadbytečného textu zákon vejde na 1,5 strany. Z 93milionové dotace tak teoreticky vychází 46,5 milionu korun na přípravu jednoho zákona. Na přípravu dvou reformních zákonů měli přitom úřednící ministerstva školství rok a půl.

K zákonům o vysokých školách a o školném pak mají akademici celkem 65 připomínek. Návrhu zákona o školném vyčítají vedle celkové nepřipravenosti i to, že zde chybí návaznost na jiné zákony, analýza dopadů školného na studenty i státní rozpočet a v návrhu nejsou vyjasněné základní termíny jako třeba příjemce podpory.

Rada ostatně zavedení školného už dříve odmítla s tím, že školné povede pouze k postupnému zadlužování mladých lidí. „Absolventi nejsou schopni půjčky splácet," upozornil na zkušenosti ze zahraničí předseda Studentské komory RVŠ Miroslav Jašurek. V zemích, kde bylo školné zavedeno, se navíc podle průzkumu OECD nezvýšila kvalita škol, nýbrž se mnohem více než na vzdělávání soustředí na získávání peněz od studentů.

Taktéž ČKR opakovaně diskutovala plánované změny ve vysokém školství včetně zavedení školného. Rektoři například nedoporučili přijetí zákona o finanční pomoci studentům, neboť je podle nich výhodný pouze pro komerční banky, nikoliv pro studenty a vysoké školy.

ČKR pak schválila připomínky k záměru zákona o vysokých školách, nová norma podle rektorů například limituje prvky samosprávy a nedostatečně vymezuje autonomii veřejných vysokých škol včetně oblasti hospodaření.

Rektoři vysokých škol nakonec odmítají i rozpočet univerzit na příští rok. Ten počítá oproti letošku s nižšími příjmy, a to asi o 1,2 miliardy korun. Podle návrhu by tak vysoké školy měly v příštím roce dostat ze státního rozpočtu zhruba 18,9 miliardy korun.

Podle rektorů přitom v posledních letech klesl podíl výdajů na veřejné vysoké školy o 12,4 procenta a výdajů na jednoho studenta o 16,9 procenta. „Klesající výdaje na vysoké školství ohrozí kvalitu vzdělávacího procesu, zpomalí či zastaví reformní úsilí v oblasti vysokých škol," stojí v usnesení pléna České konference rektorů .

A RVŠ se nelíbí i novinky ohledně akreditací vysokých škol nebo zavedení funkčních míst docentů a profesorů. „Ten návrh není možné zlepšit, ten návrh je možné pouze odmítnout," uvedl k návrhu zákona Jašurek.

Univerzity již dříve uvedly, že s nimi Dobešův resort návrh zákona neprodiskutoval, a přitom by se měl již v nejbližší době dostat na jednání vlády.