Školné by se mohlo splácet po dosažení dvojnásobku minimální mzdy, navrhuje Dobeš

Vratislav Dostál

Zatímco ještě před několika týdny ministr školství tvrdil, že půjčku za školné budou absolventi splácet poté, kdy jejich mzda dosáhne celorepublikového průměru, nyní plánuje, že splácet začnou jakmile jejich plat dosáhne dvojnásobku minimální mzdy.

Nikoli po dosažení celorepublikové průměrné mzdy, nýbrž již po dosažení dvojnásobku minimální mzdy začnou absolventi vysokých škol splácet půjčku za školné. Alespoň to navrhuje ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných.

Pokud by se školné platilo nyní, školné by absolventi začali splácet v momentě, kdy by jejich plat dosáhl na 16 tisíc korun. Což je o 7500 Kč nižší hranice, než s jakou původně počítalo programové prohlášení vlády.

Dobešův aktuální návrh tím pádem značně rozšíří paletu platících absolventů. Těm při vstupu do zaměstnání a při zakládání rodin zůstane zátěž ve výši až 200 tisíc korun včetně úroků.

„Student neplatí úrok (půjčka mu také není úročena) v období mezi poskytnutím půjčky a okamžikem, kdy začíná půjčku splácet,“ cituje z resortního návrhu deník Právo s tím, že úrokové náklady na poskytnutý kapitál za bezúročnou dobu (od poskytování půjčky do okamžiku začátku splácení), hradí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Školné v maximální výši 20 tisíc korun ročně se zavede od akademického roku 2013/14 a musí být vysokým školám zaplaceno ihned. Návrh zákona přitom popisuje celkem šest variant, jak si bude moci student na platbu půjčit. Zřejmě zvítězí ta, kdy uzavře smlouvu o půjčce u komerčního subjektu — tedy u kteréhokoli finančního ústavu v České republice.

„Student neplatí úrok (půjčka mu také není úročena) v období mezi poskytnutím půjčky a okamžikem, kdy začíná půjčku splácet,“ uvádí resortní návrh s tím, že „úrokové náklady na poskytnutý kapitál za bezúročnou dobu (od poskytování půjčky do okamžiku začátku splácení), hradí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky“.

Ministerstvu školství se ale za plány dostalo kritiky od Rady Vysokých škol, podle které Dobešův resort zavádějícím způsobem informuje o jednáních s představiteli VŠ.

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům, který upravuje školné, byl navíc podle rady bez řádného projednání s reprezentací vysokých škol předložen do připomínkového řízení.

„Rada VŠ považuje takový postup za přímé porušení zákona a vyzývá předsedu vlády Petra Nečase, aby zajistil při přípravě reformy vysokých škol dodržování platných zákonů České republiky,“ zdůrazňuje rada.

Rada vysokých škol současně odmítá zavedení školného. Podle akademiků totiž povede pouze k postupnému zadlužování mladých lidí. „Absolventi nejsou schopni půjčky splácet," upozornil na zkušenosti ze zahraničí předseda Studentské komory RVŠ Miroslav Jašurek.

V zemích, kde bylo školné zavedeno, se navíc podle průzkumu OECD nezvýšila kvalita škol, nýbrž se mnohem více než na vzdělávání soustředí na získávání peněz od studentů.

Vedle školného se akademikům nelíbí i novinky ohledně akreditací vysokých škol nebo zavedení funkčních míst docentů a profesorů. Rada se také už dříve ohradila proti pozměňovacímu návrhu k novele zákona o rozpočtových pravidlech, podle kterého by byly peníze vysokých škol podřízeny režimu státní pokladny.

Další informace:

Novinky.cz Dobeš: Školné by spláceli lidé už s dvojnásobkem minimální mzdy