Studentské spolky kritizují nedostatek financí pro vysoké školy

Vratislav Dostál

Průzkum mezi zástupci studentských organizací ukázal, že maximální výše školného by měla být 5 000 korun za semestr. Z šetření také vyplynulo, že studenti nejsou spokojeni s kvalitou vysokého školství a očekávají, že se jeho úroveň bude snižovat.

Podle studentů má plánované školné pouze nahradit nedostatek peněz ve vysokém školství. Vyplýva to z šetření České studentské unie mezi zástupci studentských organizací. Průzkum současně ukázal, že pokud by bylo zavedeno školné, maximální výše by měla být 5000 korun za semestr.

„Studenti by byli i ochotni platit školné, ale když vidí, jak díky různým korupčním kauzám přichází státní pokladna zbytečně o miliardy, tak se přirozeně ptají, proč by měli tyto ztráty platit právě oni ve formě školného. Navíc mnohdy nejsou spokojeni s tím, že samy univerzity s penězi neumí efektivně hospodařit a neexistuje nad nimi žádná kontrola," uvedl předseda České studentské unie Jiří Kohout.

Podle něj se pak 75 procent účastníků průzkumu domnívá, že samotné zavedení školného bez dalších změn problémy českého školství vyřešit nepomůže. Školné už dříve odmítla také Rada vysokých škol.

Mezi nejzávažnějších problémy českého vysokého školství pak studenti označili také slabou podporu vědy a výzkumu a chybějící koncepci a nekompetentnost ministerstva školství.

„Velmi mě znepokojuje, že celá polovina studentů vnímá jako problém školství klientelismus, financování sporných aktivit a neprůhledné financování školy," doplnil Kohout.

Šetření bylo sice provedeno na nereprezentativním vzorku pouhých šedesáti respondentů, nicméně podle zástupců studentské unie se jednalo o studenty aktivní v akademických senátech a dalších orgánech univerzity, kteří mnohdy vidí „pod pokličku" problémů.

Ministerstvo školství chce do konce listopadu předložit vládě návrh dvou reformních zákonů, které počítají se zavedením odloženého školného v maximální výši 10 000 korun za semestr. Současně s tímto opatřením by mělo dojít k zavedení studentských půjček, grantů a spoření.

Další informace:

Českénoviny.cz Studenti: Školné má nahradit chybějící peníze,VŠ neumí hospodařit