Dobešův resort tají výši úroků za školné

Vratislav Dostál

Ministerstvo školství tají podmínky splácení školného. Půjčku na školné si budou moci vzít sociálně slabší studenti, avšak Dobešův resort zatím neví, od jakého časového okamžiku by měla být úročena.

Ministerstvo školství tají výši úroků za školné, které plánuje Dobešův resort zavést od roku 2013. Přitom se předpokládá, že studenti půjčky začnou splácet až poté, co dosáhnou průměrného platu v zemi. To by nicméně znamenalo, že jim do té doby budou narůstat úroky.

Podle Dobeše půjčka určitě nebude úročena od doby, kdy bude student přijat ke studiu. „Úrok by mohl začít nabíhat například od ukončení školy,“ uvedli úřednici resortu školství pro deník Právo. Podle listu je nicméně otázkou, zdali by banky na podobné požadavky přistoupily, neboť odporují jejich praxi.

Podle propočtu různých ekonomů by při školném 20 tisíc ročně a půjčce 100 tisíc korun (studium je pětileté) úrok činil v prvním roce studia tisíc korun, v druhém dva tisíce a v pátém logicky pět tisíc. Při splátkovém kalendáři deset let, s odkladem splátky jistiny pěti let by výše úroku činila 67 500 korun, diskontovaný úrok pak 59 515 Kč.

Pokud pak bude odklad splátek jistiny, kdy se bude čekat na dosažení průměrného platu, třeba patnáct let, úroky se vyšplhají už na 117 500 korun.

Školné přitom bude podle ministerstva de facto přímé. „Škola dostane peníze hned,“ vysvětlil ministr princip školného. Výši si bude moci každá škola určit sama, maximální je však 10 tisíc korun za semestr. Většina škol využije podle ministra horní hranice.

Podle Dobeše by stát mohl odpustit studentům školné na těch oborech, které jsou strategické, například na technice, uvedl deník Právo.

Další informace:

Novinky.cz Ministerstvo tají úroky školného