Studenti zahájili petiční kampaň proti školnému

Vratislav Dostál

Zástupci spolku SOS Student v září zahájili kontinuální kampaň proti zavedení školného na veřejných vysokých školách. Reagovali tak na záměry resortu školství, který připravuje systém odloženého školného. Podle studentů je školné asociální.

Se zahájením nového školního roku obnovili zástupci spolku SOS Student petiční kampaň proti zavedení poplatků za studium.

„Studium je i v současné době pro studenty z neprivilegovaných vrstev nákladnou záležitostí, i bez školného. Zavedení školného na veřejných vysokých školách by tak prohloubilo, i přes různé navrhované sociální polštáře, rozdíly v reálných možnostech mezi chudými a bohatými studenty, pro velkou část mladých lidí by se takovéto studium stalo prakticky nedostupným," uvedli studenti v tiskovém prohlášení.

Se školným se přitom počítá v koaliční smlouvě současné vlády Petra Nečase, odložené placení by mělo být zavedeno od roku 2013. Podle studentů ale nemůže být vzdělání výsadou určité skupiny obyvatelstva, nýbrž musí být přístupné všem.

„V přístupu ke vzdělávání na veřejných školách nesmí fungovat ekonomické třídící síto. Čím více lidí získá možnost kvalitního vysokoškolského vzdělávání, o to více se zlepší podmínky pro rozvoj naší ekonomické, hospodářské a kulturní úrovně,“ nepochybují signatáři petice.

Podle nich také není pravdou, že zavedením školného na se zlepší úroveň vzdělání. „Pokud chceme upřímně zlepšit úroveň vysokoškolského vzdělávání, dosáhneme toho jedině systémovými změnami - změnami priorit, skutečnou podporou širokého vzdělávání, vědy a výzkumu a nikoli vylučováním části obyvatelstva ze vzdělávacího procesu na základě ekonomických omezení,“ myslí si studenti.

Resort školství plánuje, že maximální výše školného bude 10 000 korun za semestr. Fungování plateb za studium má být řešeno v zákoně o finanční pomoci studentům, který počítá mimo jiné se systémem půjček a grantů.

Vláda by jej měla mít na stole do konce tohoto roku, podle koaliční smlouvy by se mělo školné začít platit od roku 2013.