Padesátníkům stát školné odpustí, plánuje Dobešův resort

Vratislav Dostál

Resort školství chystá zavedení školného s možností odložených splátek či případného odkladu úhrady. Z jeho plánů současně vyplývá, že stát bude odpouštět poplatky vysokoškolákům, kterým se do 50 let věku nepodaří vydělávat alespoň průměrnou mzdu.

Koaliční kabinet Petra Nečase chystá zavedení odloženého školného na vysokých školách. V praxi to bude znamenat, že v ideálním případě student začne půjčku na školné splácet v okamžiku, kdy v zaměstnání poprvé dosáhne průměrné mzdy. Těm, kteří průměrné mzdy ale nedosáhnou ani do 50 let věku, bude školné odpuštěno.

Podle ministerského náměstka pro výzkum a vysoké školství Ivana Wilhelma bude moct také člověk opakovaně přestat splácet v případě, že jeho mzda poklesne pod hranici průměrné mzdy. „V každém případě bude splácet pouze do padesáti let věku, pokud do padesáti let půjčku neuhradí, nesplacená část se mu promine," řekl pro server iDnes.cz Wilhelm.

Vedle této záruky pro absolventy vysokých škol pak stát připravuje i pojistky pro banky. Materiál ministertsva školství současně zdůrazňuje, že nový model musí především co nejméně zatížit veřejné rozpočty.

Podle ministra školství Josefa Dobeše z Věcí veřejných se v současnosti počítá se školným až 10 tisíc korun za semestr.

„Do této hranice vysoká škola sama rozhodne o výši školného. Ta se může lišit pro jednotlivé vysoké školy, dále v rámci vysokých škol pro různé studijní obory a může se v průběhu času měnit. Kromě toho může vysoká škola ve zdůvodněném případě studentu školné snížit nebo prominout," uvedl pro list Wilhelm.

Ročně by tedy studium vyšlo až na 20 tisíc. Systém by měl být odstartován roku 2013. Vysoké školy by dostaly peníze hned, ale studentům by vznikl závazek splácet v budoucnu.

Ministr Dobeš přitom nechce zavedení školného zabudovat do připravované komplexní novely vysokoškolského zákona, jak by bylo logické, nýbrž ho chce zakotvit do připravovaného zákona o finanční pomoci studentům.

Od školného v kombinaci s finanční pomocí studentům spočívající především v půjčkách na studium si pak ministr školství slibuje odstranění již existujících sociálních bariér pro studenty ze sociálně slabých rodin. Proti zavedení školného je ale opoziční ČSSD, když mimo jiné zpochybňuje právě i údajné odstranění sociálních bariér pro studenty z chudých poměrů.

Podle jejich poslance a člena Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivana Ohlídala si totiž Josef Dobeš a úředníci resortu školství neuvědomují, že v jejich konceptu školného vzniknou pro absolventy studia závažné problémy při splácení půjček a že vlastně efekt sociální bariéry se pro mnohé z nich přesune pouze na pozdější dobu.

„Mnoho absolventů totiž bude splácet školné v době, kdy budou budovat své rodinné zázemí a kdy budou potřebovat další půjčky například na pořízení vlastního bytu," uvedl Ohlídal v tiskovém prohlášení.

Podle něj navíc resort školství vůbec neřeší otázky, jak to bude, když například zaměstnanec splácející půjčku přijde o práci nebo dlouhodobě onemocní.

„Tyto otázky ministerstvo vůbec neřeší. Z předcházejícího tedy vyplývá, že vlastně o odstranění sociálních bariér způsobem přijatým ministerstvem se vůbec nejedná a že i zavedení odloženého školného způsobí těžké sociální problémy mnoha absolventům vysokoškolského studia,“ upozornil poslanec ČSSD.

Sociální demokraté jsou proto podle něj přesvědčení, že i odložené školné bude některým studentům bránit v jejich studiu, a proto jej v případě, že bude Nečasovou vládou zavedeno, zruší okamžitě po svém nástupu k vládní odpovědnosti.

Další informace:

iDnes.cz Školné budou studenti splácet do 50 let, pak jim stát zbytek odpustí