Připravuje se zavedení odloženého školného na vysokých školách

Vratislav Dostál

Ministerstvo školství chystá zavedení školného s možností postupných splátek či případného odkladu úhrady. Banky budou školám platit za pomoci státní záruky za studenty již v průběhu studia. Ti pak odložené školné začnou splácet až v zaměstnání.

Koaliční kabinet občanských demokratů, TOP 09 a Věcí veřejných chystá zavedení odloženého školného na vysokých školách. V praxi to bude znamenat, že studenti budou moci školné splácet až tehdy, když v zaměstnání dosáhnou průměrného českého platu.

Za studii k tomuto záměru se chystá ministerstvo zaplatit přes tři miliony korun. Informaci přineslo pondělní vydání deníku Právo.

Úřad již podle listu vypracoval dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Studie proveditelnosti systémových, ekonomických a procesních aspektů zavedení školného v půjčkovém režimu ve vazbě na administraci nevratné finanční pomoci.“

Nezanedbatelná část zájemců o studium na VŠ má omezený přístup k finančním prostředkům; studium není tak přístupné všem intelektuálně dostatečně disponovaným zájemcům a nejsou dostatečně využity talenty lidských zdroj,“ zdůvodňuje pak plán ministerstvo školství.

Pomoc si ministerstvo představuje tak, že splatnost půjček na školné půjde odložit. Materiál současně zdůrazňuje, že nový model musí především co nejméně zatížit veřejné rozpočty.

Podle ministra školství Josefa Dobeše z Věcí veřejných se v současnosti počítá se školným až 10 tisíc korun za semestr. Ročně by tedy studium vyšlo až na 20 tisíc. Systém by měl být odstartován roku 2013. Vysoké školy by dostaly peníze hned, ale studentům by vznikl závazek splácet v budoucnu.

Vláda podle Práva nicméně prozatím neprojednala, zdali zaměstnanci, kteří dosáhnou na průměrný plat až po 33 letech praxe, začnou splácet školné krátce před důchodem.

  Diskuse
  August 15, 2011 v 18.32
  Zadlužení studenti a zadlužený stát - radující se banky
  Jedným efektem bude, že budou zadlužení všichni studenti - Komu? No přece bankám. Druhým efektem bude, že za půjčky bude ručit stát a tak opět vzroste dluh státu, proti němuž současná koalice tak hrdinně bojuje?! Jediný, kdo z toho bude těžit, budou banky. To není žádné překvapení, ale opakovaný refrén současné pravicové politiky.
  Inu...v mém případě budu asi vskutku splácet až nad důchodem či ze zahraničí :)
  BM
  August 21, 2011 v 10.29
  @Janák
  Vy, pane kolego, platit nebudete.
  Platit budou až studenti, kteří nastoupí na vysoké školy za dva roky.
  Nynějším studentům vysokých škol je školné "šumák" a
  většina akademických pracovníků se domnívá, že se školy bez školného
  neobejdou. Vysokoškolské odbory jsou zticha.
  Nemravné školné tedy projde bez většího odporu.