Profil čtenáře:
František Janák

Profese: student filozofie a teologie
E-mail: patrician.vetinari@gmail.com
Opět zase další etické odosobnění od konaného příkoří - to ne já jsem způsobil bezvědomí, ale přístroj! Na obušku je přeci jen něco osobního - tam skutečně nelze používat výmluv, byl pozvednut mou rukou a já si mohl vybrat, zda dopadne či nikoli! Příp. i jak moc a kam. Tedy musím si podobné způsobované příkoří obhájit.

A zase jde o léčení příznaků a nikoli příčin - ostatně jako v mnoha odvětvích našeho života. Z léčení těch příznaků neplynou okamžité zisky, ale z příčin ano - vzrůst popularity u privilegovaných, úlevy z daní, granty, státní zakázky... Jak se to jen vyvíjí, když je to v zájmu onoho jednoho procenta...

Každopádně všem přeji krásné prožití svátku a šťastné vykročení do roku 2012! Slovy prof. Hogenové - "Hlavně se nenechat otrávit!"
si myslím, že návštěva lékaře může přijít na pěkné peníze, někteří si účtují opravdu mnoho.
Mé zdraví je ohroženo už jen tím, když se na páně Vandase koukám v televizi...
Inu...v mém případě budu asi vskutku splácet až nad důchodem či ze zahraničí :)
výborné pokračování minulého článku. Snad v tom budete pokračovat i nadále, na tyto věci je potřeba znovu a znovu ukazovat a formulovat je...