Ministr školství předloží balík změn fungování škol

ČTK

Ve středu vláda posoudí Dobešou novelu školského zákona. Novela má např. zavést šestileté funkční období ředitelů škol, zrušit povinnost zakládat školské rady, snížit počet přihlášek na střední školy ze tří na dvě a stanovit pravidla podpory pro firemní mateřské školy.

Ministr školství Josef Dobeš (VV) dokončil práci na rozsáhlé novele školského zákona. Novela by měla platit od nového školního roku, tedy letošního září. Obsahuje i upřesnění pravidel pro navštěvování zahraničních škol a ustanovení týkající se organizace státních maturit, například odměn pro zkoušející.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Kvůli zhoršení výsledků českých školáků v mezinárodních hodnoceních navrhuje Dobeš do zákona vložit i ustanovení ukládající základním školám, aby svůj vzdělávací program uvedly do souladu s obsahem vzdělávacích oblastí, který vypracují experti ve spolupráci s učitelskou veřejností. Obsah nových „povinných osnov“ pro český jazyk, cizí jazyk a matematiku ministerstvo zveřejní.

Funkce ředitelů škol by měla být nově omezena na šest let, pak by zřizovatelé rozhodli, jestli vypíšou nové výběrové řízení. Přechodné ustanovení říká, že konkurzem mají projít ředitelé do září 2015. Jako první ti, kteří jsou ve funkci víc než šest let, poté ředitelé působící ve funkci tři až šest let, nakonec i zbývající.

Zjednodušena by měla být i cesta k případnému odvolání ředitele. Bylo by možné v případě shody zřizovatele se školní inspekcí.

Další změny se týkají školských rad, které leckde fungují pouze formálně. Nově by se měly zakládat, pouze pokud by to chtěla pětina žáků či studentů.

Pokud návrh projde bez úprav schvalovacím procesem, ředitelé škol budou muset vždy zdůvodnit zřizovateli, proč vyhlásili volný den. Ze závažných důvodů tak mohou učinit až pětkrát do roka. Podle předkladatelů novely tuto možnost často zneužívají.

Novela změní i pravidla pro jazykovou přípravu dětí cizinců, dosud ji kraje podporovaly pouze pro děti ze zemí EU, nově by se to mělo týkat i školáků přicházejících z třetích zemí.

Školy mají nově dostat zákonem danou povinnost součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Snížení počtu přihlášek na střední školy patří do souboru opatření, která mají zmenšit administrativní zátěž škol. Návrh podle ministerstva vychází z opakovaných podnětů ze středních škol i ze zjištění, že se žáci hlásí v průměru na dva obory vzdělání. Novela obsahuje i nová pravidla pro vyhlašování výsledků přijímacích zkoušek, druhé kola řízení a podávání odvolání. Dalším z kroků, které mají školám ulehčit, je zrušení požadavku na každoroční hodnocení školy. To už je totiž i součástí výroční zprávy.

Školy už by také v budoucnu nemusely vydávat výstupní hodnocení v 5. a 7. ročníku žákům, kteří se hlásí na střední školu. Naopak u výučních oborů s maturitou by nově měli absolventi dostávat vedle maturitního vysvědčení i výuční list. Pro střední odborné školy má být ulehčením v organizaci odborného výcviku a praxe zavedení čtyřicetihodinové týdenní doby výuky místo dosavadní třicetipětihodinové. Prodloužení má umožnit praktickou výuku na pracovištích zaměstnavatelů v délce běžné pracovní doby.

Podle pravidel navrhovaných pro firemní školky by si mohly společnosti tuto službu zajišťovat vlastními silami i nakupovat je u profesionálních poskytovatelů. Zaměstnanecké školky tak budou moct fungovat také jako odloučená pracoviště „normálních“. Jejich zřizovatelé ale budou moct ovlivňovat přijímání dětí.

Pokud se mají novelou školy řídit už od letošního září, bude se muset Dobeš snažit o co nejrychlejší projednání předlohy v Poslanecké sněmovně a Senátu. Podle dokumentů v elektronické knihovně připravované legislativy nicméně nežádá, aby poslanci návrh projednali ve zrychleném řízení, tedy bez širší diskuse.

    Diskuse