Studenti začali sbírat podpisy proti školnému

Vratislav Dostál

V úterý rano začali zástupci spolku SOS Student v okolí pražského dopravního uzlu I. P. Pavlova sbírat podpisy proti zavedení poplatků za studium na vysokých školách. Se školným se přitom počítá v koaliční smlouvě současné vlády Petra Nečase.

V okolí pražského dopravního uzlu I. P. Pavlova začali v úterý ráno studenti z iniciativy SOS student sbírat podpisy pod petiční kampaň proti zavedení poplatků za studium. Zájemců o vysokoškolský titul by podle jejich názoru mohlo v budoucnu ubývat a místo toho, aby stát mladé lidi ve studiu spíš podporoval, plánuje opak.

„Studium je i v současné době pro studenty z neprivilegovaných vrstev nákladnou záležitostí, i bez školného. Zavedení školného na veřejných vysokých školách by tak prohloubilo, i přes různé navrhované sociální polštáře, rozdíly v reálných možnostech mezi chudými a bohatými studenty, pro velkou část mladých lidí by se takovéto studium stalo prakticky nedostupným," uvedli studenti v tiskovém prohlášení.

Se školným se přitom počítá v koaliční smlouvě současné vlády Petra Nečase, odložené placení by mělo být zavedeno od roku 2013. Podle studentů ale nemůže být vzdělání výsadou určité skupiny obyvatelstva, nýbrž musí být přístupné všem.

Podle nich navíc není pravdou, že zavedením školného se zlepší úroveň vzdělání. „Pokud chceme upřímně zlepšit úroveň vysokoškolského vzdělávání, dosáhneme toho jedině systémovými změnami - změnami priorit, skutečnou podporou širokého vzdělávání, vědy a výzkumu a nikoli vylučováním části obyvatelstva ze vzdělávacího procesu na základě ekonomických omezení,“ myslí si studenti.

Resort školství plánuje, že maximální výše školného bude 10 000 korun za semestr. Fungování plateb za studium má být řešeno v zákoně o finanční pomoci studentům, který počítá mimo jiné se systémem půjček a grantů.

Další informace:

ČT24 Iniciativa SOS student vyráží do ulic kvůli školnému